background preloader

Feedback - formativt - förmågorna

Facebook Twitter

How-to-improve-your-english.pdf. Think-Pair-Share. ActivePrompt. How to Prepare an Emergency School Kit for Girls: 35 Steps. Edit Article Edited by Jessiicahhalala, Lulu370, Flickety, Sweetlittlechicken and 41 others Girls do not want to have a bad day in school. There are many things that can get your day off to a rough start, like bad body odor or messy hair. This article will teach you to make a survival kit that will prevent these mistakes from ruining your day. You should also prepare for periods. Ad Steps 1Get a small cute bag that can hold everything needed for the kit. 35Think about what you really need in this list and place in bag ready for school. Tips If you are going to be putting in any personal items make sure to keep them in a safe compartment where nobody can see them.If you are going to get everything on that list, it's probably better to buy everything travel size or mini size - it will save you a lot of room!

Warnings Don't buy big things or nothing will fit in your bag.Be careful about wearing perfume. Avslutningstal | Mitt öppna klassrum. My Student Questionnaire for Beginning of Year | The Passionate Learner. Lamb to the Slaughter. En 5 matris.pdf. Twitter. För iPhone, iPod touch och iPad i iTunes App Store. 32 Ways to Use Google Apps in Your Classroom. El201209_takeaways. Portfolio_biografi1216.

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med.

Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först. Appar i engelskundervisningen är bra om man har tillgång till surfplattor. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts.

Skriftligt Lyssna Läsa. Förmågorna i engelska.doc.