background preloader

Checklista

Facebook Twitter

Digitala verktyg – supertips. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här).

Digitala verktyg – supertips

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Feedback.docx. Vad gör vi med elevernas alla restuppgifter? Jag får frågan gång på gång och de som frågar är engagerade pedagoger som är oroliga för hur deras elever ska orka med att följa den undervisning som är nu samtidigt som de ska ta igen restuppgifter från tidigare arbetsområden.

Vad gör vi med elevernas alla restuppgifter?

Ibland ska elever ta igen hela kurser samtidigt som de ska ta sig igenom den kurs som pågår nu. Det finns förstås olika anledningar till att eleven har hamnat i resthögsituationen men en gemensam nämnare är omotivation eller brist på ork. Omotivation eller brist på ork är inte en bra utgångspunkt för att göra om samma sak igen men nu dubbelt upp. Så vad ska vi göra för att stötta elever som har hamnat här? Om man som lärare eller skola hamnar i en situation då många elever bygger berg av restuppgifter är det en tydlig indikation på att den formativa bedömningen inte fungerar. Bilaga_5.pdf.

Läs och visa. Vningchecklista_fr_sammanhangsord.pdf. Kamratrespons_p_presentationer_och_texter.pdf. Avslutningstal - mall.doc. Peer assessment-Mall för kamratrespons. Two stars, a wish and a supertext! English 8C. Homework for Wednesday 22nd of January is to watch this film and make sure you understand the phrases.

Two stars, a wish and a supertext! English 8C

Before you fly away with your text take a look at the things below. Perhaps you find something you need to work more with. (The phrases below are made by Mia Smith and her pupils year 9 Herrgårdsskolan, Gothenburg) STARSVariation and vocabulary Your language is varied. You vary your language well. Clarity and coherence Your text has good flow. Adaption Your writing is well adapted to your theme.

Variation and vocabulary You could vary your vocabulary more. Clarity and coherence Your text could have better flow. Adaption You could adapt your language more to your theme. Göra/pröva. I detta moment ska ni observera något i er verksamhet som skulle vara intressant att titta närmare på.

Göra/pröva

Det finns olika metoder som kan användas för observation. Välj en situation där ni undersöker/observerar hur ni bemöter barnen. Reflektera över deras möjlighet till utveckling och lärande. Lektionsobservationer. Kamratrespons.pdf. Tankekarta-verktyg.

Åtgärdsbank - Umeå.

Kamratbedömning

Engelsk matris+checklistor. 6.png 698 × 390 pixlar. Webbaserad kurs om bedömning. Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning.

Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi.

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning

Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är för att jag ska ha läst något inom forskning inom den fortbildning vi har inom vår skola det här läsåret, och jag vill själv fördjupa mig inom det formativa arbetssättet så valet föll på Dylan Wiliams för att jag tycker han har många goda tankar.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams

Jag skriver därför ihop ett referat av texten för att kunna dela till mina kollegor på vår studiedag den 7 januari 2014, men även för det utvidgade kollegiet. Utgåvan jag har läst är en specialutgåva för Stockholm stad varpå sidhänvisningarna är gjorda utifrån den, men förlaget är Studentlitteratur och boken kom ut 2013. Boken är skriven med en inledande del om vad skolprestationers betyder, vad tre olika generationer säger om forskning och några argument för formativ bedömning. Boken slutar med konkreta exempel för varje nyckelstrategi. Skolprestationers betydelse var befinner sig eleven? 1. Skrivschema med karaktärer, problem och lösning. Superbra kort film om checklista för SKUA. Min undervisning. Här några Canva med textkopplingar för att synliggöra vad som menas för eleverna.

Min undervisning

Skriv ut, sätt upp och öva tillsammans i klassrummet. Quick fix till språkutvecklande undervisning. Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er.

Quick fix till språkutvecklande undervisning

Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Jag fick en fråga från Sara Bruun om hur man kan arbeta mer språkutvecklande inom engelskundervisningen och då kom jag och tänka på Pauline Gibbons checklistor. Den ena handlar om att i undervisningen få variation och balans mellan att tala, lyssna, läsa och skriva och den andra handlar om fem steg att öka språkmedvetenheten i ämnesundervisningen. Vi tränar samtal och argumentation.