background preloader

Graphic

Facebook Twitter

Gestalt

Logo design tips. Λογότυπα Έντυπα Κάρτες Ιστοσελίδες Jellyfish Artworks - Επικοινωνία. Jellyfish Artworks Κων/νος Λένος & Σωτήριος Τάκος ΟΕ Σχεδιασμός εντύπου/Δημιουργία ιστοσελίδων Εθν.

Λογότυπα Έντυπα Κάρτες Ιστοσελίδες Jellyfish Artworks - Επικοινωνία

Αντίστασης 71, Κατερίνη Πιερία 601 00 τ & f 23510 29404 e info@jellyfishartworks.gr. Pi6 communication design - Office. Arternative Δημιουργικό Γραφείο. Arternative Δημιουργικό Γραφείο Βεΐκου 62-64, Γαλάτσι (Αθήνα) Τ.Κ. 11146, Αττική Τηλέφωνο, Fax: 210 2221309, Email: info@arternative.gr join us on facebook Επικοινωνήστε, επίσης, μαζί μας για οτιδήποτε αφορά τον τομέα μας μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ή από την σελίδα Προσφορές , για να μας γνωστοποιήσετε την ανάγκη ή τις σκέψεις σας και εμείς να επιστρέψουμε με μια γνώμη μιά συμβουλή και μια προσφορά… Βεΐκου 62.

Arternative Δημιουργικό Γραφείο

Logos on Behance. The psychology of logo design. The psychology of logo design is one of the most oversimplified aspects behind the process of creating a logo.

The psychology of logo design

It’s usually associated exclusively with the choice of colors but is actually much more than that. While “logo design” refers to the activity of creating a logo, and the term “logo” is used to refer to any symbol created for the purpose of identification, the “psychology of logo design” is the study of any meaning that can be seen in a logo other than the meaning of identification. In this article, I’ll cover the essence of the topic, bring my own personal perspective to the discussion and hopefully help to create a captivating debate around the subject. Defining psychology in the logo design process Before proceeding any further we must take a step back and understand the precise meaning of “psychology” in the logo design process. Bearing that in mind during the design process, will help you gain at least to some level, control of what this extra meaning is going to be.

Business cards inspiration

2012 Logo Trends on LogoLounge.com. We'll start this trends report—LogoLounge's 10th annual missive—with an admonishment that is repeated each year: If you're searching for how-to information, please stop reading now.

2012 Logo Trends on LogoLounge.com

In addition, if you anticipate your reaction to reviewing these trends is to dismiss every one of them as yesterday's news, you also may as well walk away right now. There's plenty to be learned here, but you need to be looking for the right thing. After a decade of studying logos from around the world—32,000 alone for this report—I can say with absolute confidence that the true benefit of studying logo design trends is that they invariably identify trajectories. Once you can see the path a trend starts to take, once you can see its arc and velocity, it's very possible for you to know where to take it next. You get to steer. Tessellation - Logolounge 2012 - Graphic Design USA. Designer of 2015 trends. Six major trends, and the challenges they pose for the profession (which AIGA will take on as its challenges), emerged from our research.

Designer of 2015 trends

These trends define design’s role in a much broader, strategic context than its roots: the making of things and beautiful things. Although that remains an important contribution, they will be a manifestation of a solution that may involve many different forms, including intangibles such as strategy and experiences. Among designers and educators, there has been an enthusiastic response to taking on these trends, although there is also anxiety about whether designers are adequately prepared to take on the broader context of the roles these trends imply for them. They were, in the order of importance as identified by designers: Wide and deep: meta-disciplinary study and practice. 12+ Logo Design Trends of 2014 - 2015 - Your Marketing BFF. If you’re in the process of changing your logo design, or planning a re-fresh of your existing brand for your business, then you’ll love today’s post!

12+ Logo Design Trends of 2014 - 2015 - Your Marketing BFF

We’re showcasing some of the 2014-2015 top trends for business logos. Typography based. Incomplete logo concept. Free-Flowing and hand-drawn sketches. Letter stacks. Tips to Get Freelance Graphic Design Projects. Graphic Design is a very creative field which is opted by people who have natural talent as well as the qualifications required to be a graphic designer.

Tips to Get Freelance Graphic Design Projects

This can be a very lucrative field for people with talent and the right kind of exposure in this field. Graphic Design is the art and skill of combining texts, pictures and images to create a visual appeal in advertisements, magazines, blogs, books and websites. 10 New Trends of Logo Design for 2015. When the foundation of a business firm is laid, the most cardinal aspect that can help in the development of a business’ stance is a logo, a trendy creative logo plays an important role in making up the impression and to display the perspective of the firm.

10 New Trends of Logo Design for 2015

New and latest techniques come into the world of art and design so people can get the best outcome in the most possible ways. Experts are coming up with new logo trends to give new directions to the genre of logo designs so I am presenting before you 10 new trends of logo design for 2015. 1. Most Common Logo Shapes That should Be Avoided. Before making others know what your company owns and hold under its designation, you at first try to capture the best impression through your logo design.

Most Common Logo Shapes That should Be Avoided

Some people make silly errors and downright low mistakes that can hardly be accepted. 20+ Low Polygon Logo Design Examples. Graphic designers have to confront with a lot of challenges on daily basis, every now and then they are to deliver some intricate tasks, and their job is to satisfy the needs and demands of the clients.

20+ Low Polygon Logo Design Examples

As the trends have been changing and designers are more into bringing innovation and creative elements in their designs. Several new techniques and tools are in at hand of the designers. LogoLounge - Trend Reports. Google-Ergebnis für. Create a Cool Ribbon Style Logo Graphic in Illustrator. Follow this step by step Illustrator tutorial to create a cool ribbon style logo graphic with gradients and effects in Adobe Illustrator. We’ll create the graphic as a vector design to allow scalability as a logo and add flat and mono versions to keep the logo versatile. Usually a logo project would involve lots of research in order to develop a brand that reflects the company, but for this tutorial we’ll focus just on the practical task of building a cool looking graphic in Illustrator. The design we’ll be creating features a continuous ribbon style shape wrapping to form a spiral. View the final ribbon style logo design Open up Adobe Illustrator and draw a long thin rectangle on the artboard.

How To Create a Low Poly Art Mountain Illustration. Low poly art would usually be made with 3D applications such as Cinema 4D to build three dimensional models, but we can create similar styles in two dimensions directly in Illustrator. Follow this tutorial to create a cool low poly mountain illustration using vector paths. We’ll add gradients to simulate a 3D effect then take the design into Photoshop to polish it up with cool textures. Here’s the final artwork we’ll be creating. The polygonal mountain will be created using Illustrator’s accurate vector tools then brought into Photoshop for some texturing to really bring it to life.

Create a new Illustrator document and draw a rough mountain outline using the Pen tool. How To Create a Contour Map Effect in Illustrator. Contour lines are used in Geography to create topographic maps that show the elevation of a landscape. The contour lines create a series of concentric shapes which—aside from their important role in mapping—look pretty cool! How To Create Geometric Low Poly Art The Easy Way. I’m sure we’ve all drooled over those awesome low poly art images and wondered how on earth they are made. You know, the ones that are made up of hundreds of tiny geometric shapes which combine to form an abstract image. I recently discovered a fantastic tool that makes it super easy to create them, so today I’m going to share the secret and explain how you can create your own low-poly geometric artwork using this magical app with some help from Illustrator and Photoshop.

Here’s the style of artwork we’ll be creating in this tutorial. It’s a detailed image made up of hundreds of tiny geometric shapes which give the art that popular low-poly effect. The finished product gives the impression that the process is really complicated, but it’s actually super easy thanks to a free little program called I ♥ ∆. How To Create a Tessellating Geometric Poster Design. This post was originally published in 2010 The tips and techniques explained may be outdated. Follow this step by step tutorial to create a trendy geometric poster design with a series of tessellating three dimensional cubes. We’ll be creating the colourful shapes in Adobe Illustrator, then bring everything over to Photoshop to finish off the poster with subtle textures and colour casts.

How To Create an Intricate Vector Heart Illustration. In case you haven’t noticed, today is Valentine’s Day, so I thought it would be fitting to base today’s tutorial on some kind of ‘lovey-dovey’ theme. Follow this step by step Illustrator guide to creating an intricate vector heart illustration. We’ll build the various patterns and shapes out of simple objects and modify their appearance with Illustrator’s handy distort tools in order to completely fill our heart graphic with detailed elements. Here’s the illustration we’ll be creating today. It features a range of vector shapes and elements that combine to produce a super intricate and detailed pattern within the overall heart outline.

View the final heart illustration. How To Create a Colorful Logo Style Icon in Illustrator. Follow this step by step to create a vibrant and colourful logo style icon graphic. This style of abstract three dimensional shape has become a popular trend in the world of logo design. Today we’ll look at how to build the graphic in Illustrator using a range of tools and techniques. Usually I’d always recommend for a logo to be developed in relation to the company or brand it is representing, but today we’re just going to look at the technical part of building this generic icon. This graphic features many of the trends in logo design seen today – The three dimensional appearance, gradients and variances in tone.

How To Create a Cool Abstract Radial Pattern Design. How To Create a Cubist Style Logo Design in Illustrator. How To Create an Origami Style Logomark in Illustrator. Collage art & Illustrations by Sammy Slabbinck. “ Day 5 / Arrival at base camp “ © Sammy Slabbinck 2016. Quanta illo gilmore3. Le cose nascoste nei loghi. Video tutorial: Work with Illustrator's Envelope Distort effects. Envelope distortion can be a powerful ally. Luke O’Neill runs you through the basics Illustrator’s Envelope Distort tools are extremely useful, whether you’re creating artwork that requires a sense of realism or you simply wish to distort and manipulate shapes and objects with ease. Unlike many of the Warp and Distort options found under the Effect menu, using Envelope Distort enables you to take complete control over the way your artwork is manipulated, putting the power in your hands.

In this tutorial I’ll run you through the three basic Envelope Distort techniques: ‘Make with Top Object’, ‘Make with Warp’ and finally ‘Make with Mesh’. Each option works in a slightly different way and has its own particular benefits and advantages. 01 Create two separate objects: in this case I have a zigzag pattern and a skewed oblong shape, which will act as the envelope. 02 Your artwork has now been mapped onto the shape of your chosen envelope object. The key to creating photoreal renders. Getting renders to read as realistic is one of the more difficult aspects of 3D. Achieving a realistic look is definitely important, but the thing that really helps to sell it is having the image tell a story or convey a feeling. Many artists try to achieve this in their scenes using specific render settings or physically based properties, but for me it has always been more about having a setup that can start off as something that could be considered accurate, but then allows the artist the control to adjust and manipulate those properties in order to achieve a certain look or feel in their render.

V-Ray has always done a great job of giving you the tools to set up a scene that renders accurately but also allows you to specifically adjust and finetune your images. V-Ray 3.0 offers a slew of new tools to help speed up your workflow and improve your renders. 01. 02. . * You agree to be contacted by Future and our trusted third parties. 03. Latest Illustrator articles. 11 Steps to a Perfect Logo. Spanish industrial designer Borja Acosta de Vizcaino has created a simple guide that teaches readers how to create the perfect logo in 11 steps. His guide was based on the 4 essential rules of effective logo design by Webdesigner Deport. Creating geometric patterns in Illustrator. 9 Amazing Type Designers to Inspire You.

How to Create a Steampunk Type Treatment in Photoshop. Advanced collage tricks - Tutorials. Tutorials. Illustrator tutorial: create a seamless folk pattern  Illustrator. 950+ Photoshop Tutorials To Keep Your Skillset Updated. Illustrator tutorials. One of the most influent graphic designer in the 20th. Ernst Haeckel: Die Radiolarien (1862) Collage art & Illustrations by Sammy Slabbinck. Beetroot -+ work. Tumblr m937h8bNR61qchs1zo1 1280. 6233586946 f943848db7 o. Images444. Ad08 019 1 01 b02. Olivetti paulrand. Dutch Uncle - Noma Bar. The Graphic Kitchen.