background preloader

INLÄRNING

Facebook Twitter

"Grit": Barns hjärnor kan påverkas - Torkel Klingberg "Hjärna, gener och jävlar anamma" Det finns många missförstånd när det kommer till inlärning.

"Grit": Barns hjärnor kan påverkas - Torkel Klingberg "Hjärna, gener och jävlar anamma"

Ett fel som många lärare gör sig skyldiga till är att kalla vissa barn för ”svaga” och andra för ”starka”. I stället borde vi säga att en del är långsamma och andra är snabba. Det är mer konstruktivt och kan påverka barnen och deras syn på inlärning i en mer positiv riktning, menar Torkel Klingberg. Han är professor i neurovetenskap och har under många år undersökt barnhjärnan för att se hur den förändras vid inlärning. Torkel Klingberg: Så tränar du dina elever till bättre resultat. Taking Notes By Hand May Be Better Than Digitally, Researchers Say.

Laptops are common in lecture halls worldwide.

Taking Notes By Hand May Be Better Than Digitally, Researchers Say

Students hear a lecture at the Johann Wolfang Goethe-University on Oct. 13, 2014, in Frankfurt am Main, Germany. Thomas Lohnes/Getty Images hide caption toggle caption Thomas Lohnes/Getty Images Laptops are common in lecture halls worldwide. As laptops become smaller and more ubiquitous, and with the advent of tablets, the idea of taking notes by hand just seems old-fashioned to many students today. For one thing, research shows that laptops and tablets have a tendency to be distracting — it's so easy to click over to Facebook in that dull lecture. ”Här är tre myter som skadar svenska skolan” Lärandets googlifiering får elever att skriva om Martin Luther Kings problem med Karl V.

”Här är tre myter som skadar svenska skolan”

Skollagen ska garantera alla de barn som snart börjar ett nytt år i skolan en utbildning på vetenskaplig grund. Skoldebatten präglas dock av graverande missuppfattningar om dagens elever och deras­ sätt att lära, som saknar vetenskapligt stöd – vilket drabbar förtroendet för vetenskapen själv. Exempelvis föreslog under Almedalsveckan Libe­ralernas Jan Björklund att skära ner på ämnet utbildningsvetenskap för att i stället fördjupa blivande lärares ämneskunskaper.

Förslaget mötte rättmätig kritik av lärarförbundets ordförande Johanna­ Jaara Åstrand som påpekade det olämp­liga i att ställa ämnesdjup mot kunskap om hur under­visning går till. Dessvärre är Björklunds utspel bara ett av många exempel på hur godtyckliga påståenden i skol­debatten åsidosätter vetenskapliga riktmärken. Därför kraschar ditt korttidsminne. Din hjärna tar emot elva miljoner bit intryck varje sekund från dina yttre sinnen.

Därför kraschar ditt korttidsminne

En webbplats om studieteknik från UR. How stress affects your brain - Madhumita Murgia. To learn about some of the most seminal experiments that show how stress changes your brain, read this interesting story in Psychology Today.

How stress affects your brain - Madhumita Murgia

This interactive explains how mom rats impact the adult personalities of their pups, based on how much they lick them. You get to be a rat mom yourself, to see how you've changed your pup's genes! Keep reading and find out how anxious behavior in an animal can be an advantage and if epigenetic patterns are permanent! Watch this TED Talk about how we are thinking about stress all wrong: believing stress is bad for you may actually be worse than the stress itself! Did any of this change your view about stress? Koden till bättre lärande. Hård dom över svensk skola. Den där blicken, leendet.

Hård dom över svensk skola

Från läraren eller föräldern. Blicken som säger: Fantastiskt, du klarade det! Det är då motivationen kickar i gång, viljan att återuppleva framgångskänslan, att klara något nytt. Martin Ingvar, hjärnforskare med inriktning mot inlärning och professor vid Karolinska Institutet, har tillsammans med vetenskapsjournalisten Gunilla Eldh skrivit boken Hjärnkoll på skolan. Läraren är ingen trollkarl. I samhället finns en tilltagande anda att personer med någon form av makt finns till för åtgärda livets friktion.

Läraren är ingen trollkarl

Journalistiken, politiken och den offentliga diskursen opererar helt utifrån denna föreställning. Det har lett till många humana reformer, men i skoldebatten blir en sådan instinkt närmast vilseledande, eftersom det inte går att ställa någon till svars för hur hjärnans kognitiva funktioner är beskaffade. Jag gick in på OECD:s hemsida och gjorde matematikövningarna från Pisatestet. Skrivprocessen som modell även för muntliga diskussioner. När jag läste till gymnasielärare fick jag möjlighet att läsa Skrivprocessen av Siv Strömquist och sedan dess har det här med att arbeta i en process varit en del av min lärarvardag.

Skrivprocessen som modell även för muntliga diskussioner

För mig handlar det mycket om att hjälpa eleverna komma vidare i sin utveckling. Allt de skriver ska de också få möjlighet att förbättra utifrån mina eller klasskompisarnas feedback. När jag nu arbetar med läsning både i Svenska 1 (lässtrategier) och Svenska 3 (novellkonsten och novellers uppbyggnad) känner jag att tankarna från skrivprocessen också går att föra över på de muntliga diskussioner som vi har i samband med läsningen. MULTITASKING. Attityd är viktigare än intelligens - Kvartssamtal.se. En av de viktigaste begreppen på senare år är ”growth mindset.”

Attityd är viktigare än intelligens - Kvartssamtal.se

Vad det innebär är att tänka tanken att intelligens inte är ett ”fast och slutet” begrepp. Med träning kan man lära sig och utvecklas. Skolan: Därför presterar elever som multitaskar sämre. Målgrupp: elever/studenter, lärare och föräldrar.

Skolan: Därför presterar elever som multitaskar sämre

Alla talar om läs- och skrivprocessen idag. Men hur går de till egentligen till, med utgångspunkt från hjärnan? Och hur påverkas resultatet av multitasking och störande miljöer. Att läsa och skriva – och samtidigt skicka sms, lyssna på musik, kolla på Facebook och svara på Twitter – är en del av vardagen för många elever. Forskning visar att de som försöker göra flera saker samtidigt: presterar sämre – effektiviteten kan halverasär mindre uppmärksammahar sämre minnekommer inte in mentalt i en ny uppgift lika snabbt – som de som gör färdigt en sak i taget.