background preloader

En läsande klass

Facebook Twitter

Berättelseschema Cowboyen. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s1. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s6 Reportern på djupet. Lässtrategier framsida. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s10 Cowboy - Spågumma. Läslogg s3 Detektiven. Läsfixare-bokmärke. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läxa Läsfixarna. Bildpromenad med Läsfixarna. Häromdagen var jag på Skolverket för att diskutera Läslyftet och då var det en pedagog som berättade om hur hon brukar använda bilderböcker för att gå på "bildpromenad".

Tillsammans med eleverna läser man bilderna före man läser texten både för att skapa förförståelse och intresse. Begreppet är myntat av Ann-Marie Körling och hon beskriver tillvägagånssättet på sin blogg. Jag tänkte att detta måste jag testa och sagt och gjort så letade jag upp en av våra fina pdfer i "En läsande klass". Ett textutdrag hämtat från Moni Nilssons bok " Bästa vänner" som är en lättläst bok med många fina bilder. Jag tog upp pdf-utdraget på vår smartboard och visade inte eleverna första sidan utan den sida som följer där vi kan se två barn stå på en balkong med en fantastisk utsikt.

Eleverna fick förutspå vad boken skulle kunna handla om utifrån bilden med balkongen och förslagen var många. Läsförståelsestrategin - Att göra textkopplingar. Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt. Det här läsåret har jag arbetat med ”En läsande klass” och låtit det arbetet få ta ganska mycket tid i anspråk. Just nu fokuserar vi på lässtrategin som fått namnet ”cowboyen”, dvs förmågan att sammanfatta det viktigaste i en text. I det arbetet erbjuder”En läsande klass” i form av t.ex. ”Först – sedan – slutligen” goda stödstrukturer för att hålla den röda tråden, men jag har uppmärksammat en helt annan sak som skapar svårigheter för eleverna när de ska göra sammanfattningar av det lästa, åtminstone så länge det handlar om skönlitteratur.

Allt för ofta, när jag t.ex. ber en elev sammanfatta förra kapitlet av en högläsningsbok, får jag inte höra min elev sammanfatta kapitlet, utan snarare återberätta det. Det tar lång tid, det blir krångligt och varje liten detalj är med. De elever som varit frånvarande när kapitlet lästes, och för vilka sammanfattningen är extra viktig, tröttnar på att lyssna efter en stund.

Nästa gång ja. Läsförståelsestrategin- Att förutspå. Läsförståelsestrategin - Att ställa frågor. Läsförståelsestrategin - Att göra inferenser - YouTube#t=144. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. Läsförståelsestrategin - Att ställa frågor. En läsande klass.