background preloader

Miljövärdering

Facebook Twitter

1282865 5 opinionen i oresundsbrofragan. Miljörörelsen. Miljöaktivister utanför Barsebäcksverket 1986.

Miljörörelsen

På vägarna runt Barsebäcksverket sattes dessa skyltar upp några dagar efter att Tjernobyl katastrofen blev känd. Miljörörelsen "Stoppa Bron" vid en av många manifestationer vid Lernacken (brofästet) i Malmö våren 1993. Viktiga miljöorganisationer i Sverige är Svenska Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Fältbiologerna. Svenska Ögonblick - Öresundsbron. Gomorron Sverige 31 augusti 2015 06:30. Ojnareskogen TV4nyheterna 120829 22:00. 100 miljoner ska skapa jobb på Gotland. I slutet av augusti så meddelade regeringen att man föreslår Ojnareskogen till att bli Natura 2000-område.

100 miljoner ska skapa jobb på Gotland

Detta innebär med stor sannolikhet ett stopp för Nordkalks planerade kalkbrott i området och att de anställda kan förlora jobben. I samband med Natura-2000 beslutet så utlovade regeringen 100 miljoner kronor i stöd till näringslivet på ön. Statens kontaktperson, Peter Larsson, är nu på ön för att samla på sig idéer på hur pengarna bäst ska användas. På tisdagen deltog han i en näringslivsworkshop och han ser stora möjligheter att utveckla näringslivet. – Det är väldigt konkreta saker som i olika sammanhang kan leda till att vidareförädlingen ökar på Gotland, att man inte bara skickar iväg råvaror till fastlandet, säger Peter Larsson. Städjan. Städjan är ett fjäll i Älvdalens kommun i norra Dalarna, i Idre socken.

Städjan

Fjället är den sydligaste toppen i det svenska fjällmassivet. Berget skiljer sig från andra i regionen genom sin branta toppkrona som höjer sig från ett mer typiskt lågfjäll. Exploatering i Dalafjällen upprör. Berget Städjan är i Idre orört sedan istiden.

Exploatering i Dalafjällen upprör

Ett väglöst land med flerhundraåriga träd, vandrande renar och sällsynta växter. Håkan Karlström ser det varje morgon från sitt köksfönster. -Det är en juvel i tillvaron som jag fortfarande vill ska vara en oslipad diamant, säger han till SVT:s Aktuellt. Bergets urskog är vad som kallas västlig tajga och skyddas av EU:s starkaste reservatskydd Natura 2000. Miljövärdering. Är det korrekt, ur samhällsekonomisk synvinkel, att till exempel begränsa exploateringen av ett unikt fjällområde eller att vidta åtgärder för att minska utsläppen av trafikavgaser i en innerstad?

Miljövärdering

Att sätta ett värde på förändringar i miljön är en viktig del av en samhällsekonomisk konsekvensanalys. Varför värdera miljön? Traditionellt handlar miljöarbete till stor del om att vidta åtgärder i samhället för att förbättra miljökvaliteten eller för att minska/hindra en försämring. Ett vanligt förekommande motiv till att genomföra en åtgärd är att den är samhällsekonomiskt lönsam. Det innebär att nyttan av att använda åtgärden ska vara större än kostnaden för samhället att vidta åtgärden.