background preloader

Miljö och hållbar utveckling

Facebook Twitter

Tillit mellan manniskor ger trygga och levande stadsdelar. Globala målen och Agenda 2030. Myndigheter i samverkan för Agenda 2030 - Sida. Svenska myndigheter vill öka sin samverkan i genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

Myndigheter i samverkan för Agenda 2030 - Sida

Det var ett tydligt budskap när ett trettiotal generaldirektörer för svenska myndigheter bjöds in till GD-forum av Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Utöver sitt myndighetsuppdrag har Sida också ett uppdrag att informera och engagera svenska aktörer om Agenda 2030. Regeringen tillsätter delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030. - Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.

Regeringen tillsätter delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Agendan och de 17 målen ligger i stora delar i linje med de mål som riksdagen fastställt inom olika politikområden. Inom flera områden finns redan i dag initiativ, handlingsplaner och strategier som kan bidra till att uppfylla agendans mål. Sverige har ett bra utgångsläge och vårt arbete med agendan ska stärka en hållbar utveckling i Sverige, men också i resten av världen.

Delegationen kommer att ha en mycket viktig roll i det arbetet, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Delegationens syfte är att verka för och underlätta och stimulera arbetet med genomförandet av Agenda 2030. Tobias Jansson · CircularEconomy.se. Tobias Jansson · CircularEconomy.se. Why has climate change been ignored in the US election debates? Climate change has been the elephant in the room during the past two US presidential debates.

Why has climate change been ignored in the US election debates?

Ignoring this issue would be more understandable if this metaphorical pachyderm weren’t about to rampage through the lives of Americans, causing upheaval on a scale not seen since the start of human civilization. “I’ve been shocked at the lack of questions on climate change. It really is fiddling while the world burns,” said Kerry Emanuel, a leading climate scientist. “This is the great issue of our time and we are skirting around it. I’m just baffled by it.” Donald Trump and Hillary Clinton have yet to face a moderator question on climate change during two debates in which time was found to grill Clinton repeatedly over her use of emails and to ask Trump about a series of late-night tweets he sent about a former Miss Universe’s sex tape. “It’s like a sort of collective cowardice,” said Emanuel of the omission. This division is most starkly demonstrated by the candidates themselves. ”Revir på regeringskansliet hindrar långsiktig politik” Alla försök hittills att föra in ett brett och långsiktigt perspektiv i regeringskansliets arbete har i huvudsak mynnat ut i ”business as usual”.

”Revir på regeringskansliet hindrar långsiktig politik”

Det gäller allt från Sekretariatet för framtidsstudier på 70-talet, Ingvar Carlssons framtidsarbete på 80-talet, Göran Perssons gröna folkhem på 90-talet, Globaliseringsrådet på 00-talet samt Framtidskommissionen på 10-talet, fram till mitt eget, nyligen nedlagda strategi- och framtidsarbete. Vad är det som gör det så svårt för en regering att ta sig an det som egentligen borde vara den allra viktigaste uppgiften, nämligen att i tid adressera de största hoten mot ett väl fungerande samhälle i framtiden? Min slutsats är att det finns strukturella förklaringar som inte med automatik kommer att rättas till genom en ny regering eller nya ministrar. De betalar för din billiga tröja.

De jobbar 70 timmar i veckan och tjänar 600–700 kronor i månaden.

De betalar för din billiga tröja

Av det betalar de hälften i hyra för ett fönsterlöst plåtskjul i slummen. De blir sjuka av tygdamm, kemikaliehantering, belastningsskador, undernäring och föroreningar. Husen de arbetar i är många gånger dödsfällor, där elfel orsakar bränder och konstruktionsfel får hela byggnaden att plötsligt rasa ihop. Regeringen lovar nystart för hållbar politik. På en direkt fråga på Twitter skriver Ica-banken att den inte investerar i vapen: ”vi gör givetvis inga investeringar i vapen överhuvudtaget”, får personen som säger sig vilja bli kund till svar.

Regeringen lovar nystart för hållbar politik

Men den uppgiften är inte sann, enligt initiativet Fair Finance Guides nya kartläggning av 15 fondbolag. Allra flest fonder som satsar på kontroversiell vapenexport har SPP – som profilerar sig på hållbarhet. Trots Ica:s nekande har samtliga av Ica–bankens fonder (fonderna Modig, Varlig och Måttlig) investeringar i andra fonder som lägger pengar i vapenindustrin, enligt Finansinspektionens uppgifter från sista juni 2016. Hållbar utvecklingspolitik. Klimatavtalets motståndare: Polen och Donald Trump. På fredagen firade europeiska politiker att EU ratificerar Parisavtalet, vilket innebär att det kommer att hinna träda i kraft före nästa stora klimatmöte som hålls i Marrakech i Marocko.

Klimatavtalets motståndare: Polen och Donald Trump

Dock återstår en del saker innan det blir verklighet. På tisdag röstar EU-parlamentet om Parisavtalet. Två dagar senare, den 6 oktober, kommer en delegation från EU att åka över till New York för att lämna unionens ratificeringsinstrument till FN. EU ska ratificera klimatavtalet från Paris. EU ratificerar klimatavtal. EU:s medlemsländer har enats om att ratificera klimatavtalet, uppger Frankrikes miljöminister Ségolène Royal via Twitter, skriver TT.

EU ratificerar klimatavtal

Mötet i Bryssel var förhållandevis tufft, säger Ekots korrespondent på plats i Bryssel. – Det har varit ett möte som har varit förhållandevis tufft sägs det. Mötet har dragit ut på tiden då länder som Polen, Litauen och Italien har stretat emot, säger Jan Andersson. H&M skriver globalt fackligt avtal. I avtalet åtar sig H&M, IndustriAll och svenska IF Metall att från var sitt håll verka för fungerande relationer mellan fack och arbetsgivare, till en början främst i stora tillverkningsländer som Bangladesh, Kambodja, Burma, Indonesien och Turkiet, där man börjat med utbildningar i arbetsrätt, arbetsmarknadsrelationer, kollektivavtal och fredlig konfliktlösning för både leverantörsföretagen och deras anställda.

H&M skriver globalt fackligt avtal

H&M lovar att aktivt använda sitt inflytande för att förmå sina leverantörer att respektera mänskliga och fackliga rättigheter. – Det här avtalet bygger mycket på svenska värderingar och har en tydlig koppling till regeringens Global Deal, framhåller H&M:s hållbarhetschef Anna Gedda. – Ett sådant här avtal kan förstås lätt uppfattas som tomma ord, men för oss är det tydligt att arbetet ger konkret resultat, säger hon - och får medhåll av både IndustriAlls generalsekreterare Jyrki Raina och IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

Måndagsserie: Hur går det med de svenska miljömålen? Varje måndag under de kommande veckorna kommer ni kunna läsa om Sveriges 16 miljömål här på SMB.

Måndagsserie: Hur går det med de svenska miljömålen?

Vad handlar de om egent­li­gen, hur är status och vad är kvar att göra? De svenska mil­jömå­len togs fram kring mil­len­ni­e­skif­tet och fastslogs av den dåvarande riksdagen. Re­ge­ring­en har till­sam­mans med ett flertal myn­dig­he­ter ansvar för att upp­märk­sam­ma och på ett konkret och praktiskt sätt kunna arbeta för en bättre miljö inom olika områden. Budgetpropositionen för 2014. Regeringsforklaringen 17 september 2013. Budgetpropositionen för 2017: Samhällsbygget - ansvar för Sverige. I budgetpropositionen för 2017 som lämnas till riksdagen idag föreslår regeringen reformer för det fortsatta samhällsbygget. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. - Svensk ekonomi går starkt och arbetslösheten faller snabbt, men än kvarstår många utmaningar. I budgeten för 2017 tar vi ansvar för Sverige och genomför nödvändiga reformer för att värna välfärden, få fler i jobb och möta klimatutmaningen, säger finansminister Magdalena Andersson.

I en värld präglad av långsam ekonomisk återhämtning står Sverige starkt. Den svenska tillväxten är mycket hög i ett internationellt perspektiv och fortsätter under 2017 att vara bland de högsta i vår del av världen. . - Vi har fört en stram finanspolitik och det stora underskott på drygt 60 miljarder kronor som regeringen ärvde är i allt väsentligt utraderat. Mer resurser till välfärden Sverige ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Regeringsförklaringen den 13 september 2016. Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, Herr talman, Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Vår tid är motsägelsernas tid. ”Sverige bäst i världen på hållbar utveckling” Förra året kunde världens ledare anta tre historiska överenskommelser för att lösa de globala utmaningarna: Klimatavtalet i Paris, FN:s 2030-agenda med 17 nya mål för hållbar utveckling och Addis Abeba-Action agenda om hur den globala utvecklingsagendan ska finansieras.

Det var ett avgörande steg att världens ledare förmådde anta dessa tre överenskommelser. Men mål och visioner är inte tillräckligt. Fortfarande finns uppfattningen i många länder att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är olika mål som står i konflikt med varandra, och att miljöhänsyn och sociala hänsyn är något som kostar för mycket och hämmar utvecklingen. Världen behöver nu goda föredömen: länder som tar täten och visar att ekonomisk utveckling, social och miljömässig hållbarhet kan uppnås och till och med förstärka varandra.

Vi anser att Sverige kan och bör vara ett sådant land. ”Sverige bäst i världen på hållbar utveckling” Regeringen ger ökade resurser för att skydda den svenska havsmiljön. 2,5 miljarder till global hälsofond. Sverige utlovar 2,5 miljard till Globala Fonden mot hiv/aids, tuberkulos och malaria för perioden 2017-2019. Detta besked tillkännages i samband med Globala Fondens konferens i Montreal 16-17 september, där statsminister Stefan Löfven deltar. - De här pengarna kommer att göra stor nytta för att bekämpa några av världens mest dödliga sjukdomar, och ge många människor i världen möjligheten till en god hälsa, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete. - Men det handlar också om att jobba på rätt sätt. Vi kommer aldrig uppnå målet om en god hälsa för alla om vi inte satsar på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och driver "motvindsfrågor" som rätten till abort.

"Nu lanserar regeringen en strategi för hållbar konsumtion" - Aktuell Hållbarhet. DEBATT Strategin ska underlätta för konsumenterna att göra klimatsmarta och mer miljövänliga val, skriver konsumentminister Per Bolund (MP). Utsläppen från vår konsumtion ökar. Redan den 8 augusti i år inträffade Earth Overshoot day, den dag då mänskligheten hade konsumerat de naturresurser jorden producerar på ett år. Det var fem dagar tidigare än året innan.

Samtidigt växer intresset för att konsumera hållbart. History of the United Nations. En ny klimatflykting – varje sekund. Social hållbarhet. Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vissa av dessa kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa. Båda delar samspelar för att tillsammans spänna över den sociala dimensionen av hållbarhet. Social hållbarhet. Gränslöst digitalt lärande. I studie efter studie så uppger geografilärare att det är svårt att få tid och möjlighet att genomföra fältstudier. Upplands-Bro kommun. Din smartphone kan vara tillverkad av barn i Kongo - P3 Nyheter. Visste du att din telefon kan vara tillverkad av barnarbetare? Nytt tufft svenskt klimatmål föreslås. Ojnareskogen värd långt mer än kalkjobben. Miljövärdering. Är det korrekt, ur samhällsekonomisk synvinkel, att till exempel begränsa exploateringen av ett unikt fjällområde eller att vidta åtgärder för att minska utsläppen av trafikavgaser i en innerstad?

EU-quiz. Story of Stuff (2007, OFFICIAL Version) Världen bättre än vad du tror. Vår bild av världen är föråldrad. Människor lever längre, läser bättre och låter vaccinera sina barn i högre utsträckning än vad vi tror. Det visar en unik undersökning som DN tagit del av. Hans Rosling läxar upp dansk programledare i tv. Search?q=ekologiska fotavtryck&id=4D78B28655662538AD491C510E9BC59B35D1BD53&FORM=IQFRBA#!?q=ekologiska fotavtryck&view=detailv2&&id=4D78B28655662538AD491C510E9BC59B35D1BD53&selectedIndex=0&ccid=61vG4uGs&simid=608016882745213731&thid=OIP.

Storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/ - Översättare. Hållbar utveckling. We_change_lärare. Hans Rosling - Framtidens statistik. Information och inspiration för gymnasielärare kring lärande för hållbar utveckling. Världskoll - Koll på läget i världen. Hållbar utveckling. Hållbar utveckling. COP 21 Paris France Sustainable Innovation Forum 2015 working with UNEP. Sustainable development goals - United Nations. TÄVLING: we_change challenge 2015 - Ungdomar.se. Sustainable development goals: changing the world in 17 steps – interactive. Den sociala hållbarhetsröran - Hållbar Stad.

Ekologiska fotavtryck

MiljöRapporten – nyheter, analyser och utbildning inom miljö och hållbarhet - Här är de viktigaste trenderna inom hållbarhet 2015. Veckans begrepp: nudging. P1-morgon 1/12-2014 1 december kl 05:59 - P1-morgon. Nya toaletter ger ett bättre liv i slummen. Kan ekonomisk tillväxt vara miljövänlig? 10 januari 2013 kl 12:10 - Vetandets värld. Blir världen bättre.

Så bidrar du till en bättre värld. ”Svenskarnas konsumtion pressar jorden allt hårdare” ”Regeringens inre osämja hindrar svenskt klimatdriv” Regeringen missar nästan alla miljömål.