background preloader

KUB nr 21 lå1617

Facebook Twitter

Flyktingar och migration. Övningar i källkritik. Anna-Lena Laurén: Motståndet som gör oss till medborgare. Tigern sticker in sitt väldiga huvud in i lyan och ryter rasande: – Det är jag, Shere Khan, som talar!

Anna-Lena Laurén: Motståndet som gör oss till medborgare

Då ställer sig Raksha mitt framför Shere Khan. – Och det är jag, Raksha, som svarar! Fräser hon med gnistrande ögon. Shere Khan är dubbelt så stor och tung som varghonan. Raksha är symbolen för det enda rätta sättet att agera i vissa situationer, oavsett om det har några utsikter att lyckas eller inte: Motstånd. Efter dumavalet har jag bråkat med mina ryska vänner som inte brydde sig om att rösta. Naturligtvis hade Det enade Ryssland vunnit valet även om mina vänner hade röstat. Åsiktsbubblorna får populismen att växa. Ett förslag från helvetet, sade minister Waszczykowski om EU:s krav att Polen skall ta sin del av flyktingbördan.

Åsiktsbubblorna får populismen att växa

Då hade 38 flyktingar fått asyl i Polen under våren, en för varje miljon polacker. Och därmed var enligt utrikesministern gränsen nådd. Skuggan – Olle Holmberg & Jan Thavenius: Levande demokrati. Vem får passera gränsen? ”Jag röstar, annars kan de ta min röst” – Jag tvivlar inte på att det här valresultatet är klart på förhand.

”Jag röstar, annars kan de ta min röst”

Men jag röstar i alla fall därför att annars kan de ta min röst. Det är en skyldighet att delta i det här valet. Jag känner inte en enda som röstar på (Putins parti) Enade Ryssland, säger 18-åriga Polina Aleksandrova, som DN träffar i en vallokal i centrala Moskva. Aleksandrova studerar litteratur på universitetet i Moskva. Demokrati och de Globala Målen - Globala målen. Idag, på den internationella demokratidagen, uppmärksammar vi vikten av demokratisk utveckling och en ökad inkludering av utsatta eller utestängda grupper, både på lokal, nationell och global nivå.

Demokrati och de Globala Målen - Globala målen

Demokrati är en förutsättning för att alla världens länder ska kunna nå de Globala Målen innan år 2030 och därmed avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, och lösa klimatkrisen. Eller som FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon uttrycker sig: ”Implementeringen av de Globala Målen måste backas upp av ett starkt och aktivt civilsamhälle där även svaga och utelämnade lyssnas på.” Processen som ledde fram till att de Globala Målen antogs av 193 länder i FN:s Generalförsamling för snart ett år sedan har ofta beskrivits som en av de mest inkluderande och transparenta i FN:s drygt 70-åriga historia. Men för att världens länder ska ha en chans att uppnå de 17 Globala Målen räcker det inte med en historisk global process.

Mänskliga rättigheter. Hjältemyten. Det är väl diskriminering? Bildningsbyrån - civilkurage: Våga ingripa - UR Skola. De prisas för medmänsklighet och civilkurage - P5 STHLM. Att visa medmänsklighet och civilkurage ledde hela vägen till stora priser för Elin Vikner och Tina Morad.

De prisas för medmänsklighet och civilkurage - P5 STHLM

Låt unga rösta från 14 års ålder. Publicerad: 25 augusti, 2016 Tilltron för det demokratiska systemet verkar minska i världen och i Sverige.

Låt unga rösta från 14 års ålder

Att sänka rösträttsåldern till 14 år i kommunala val och att samtidigt anordna fler folkomröstningar om kommunala angelägenheter skulle stärka demokratin på sikt. Utfallet av den folkomröstning som i juni utspelade sig i Storbritannien förargade många och förvånade fler. I den brittiska pressen och på sociala medier sprids historier om personer som röstade för utträde ur EU inte för att de önskade det, utan som en form av protest. Misstänkt riggat val i Zambia - OmVärlden.

Blir världen bättre. Allt fler människor har fått möjlighet att bestämma hur deras länder ska styras.

Blir världen bättre

Här en kvinna i Elfenbenskusten som utnyttjar sin rösträtt. Foto: UN/Photo, Hien Macline. Att äta sig mätt, få chans till utbildning och leva ett liv fritt från allvarliga sjukdomar, som hiv eller malaria, är förutsättningar för en mänsklig utveckling. Det är också möjligheterna att påverka beslut som rör ens eget liv. Låt fler forma framtiden! Ansvarig: Kulturdepartementet Utredningen föreslår bland annat att ett nytt mål för demokratipolitiken antas; "en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande".

Låt fler forma framtiden!

För att uppnå målet föreslår utredningen att regeringen ska vidta åtgärder inför och mellan valen som syftar till att öka den politiska jämlikheten. En ny maktutredning föreslås. Utredningen föreslår också att en s.k. folkmotion införs till riksdagen och till kommun- och landstingsfullmäktige. Democracy Index. Världskarta som visar demokratiindex (2010) Democracy Index, Demokratiindex, är ett index som sammanställs av The Economist genom dess dotterföretag Economist Intelligence Unit, vilka mäter tillståndet för demokratin i 167 av världens länder.

Democracy Index

Varje land tilldelas utifrån en sammanvägning av olika kriterier en poäng mellan 0 (lägst möjligt) och 10 (högst möjligt). Enligt detta index, från 2010, är Norge det mest demokratiska landet med totalt 9,80 poäng, medan Nordkorea klassas som en av ett antal auktoritära regimer och hamnar sist med sina 1,08 poäng. Länderna delas in i fyra kategorier baserade på dess demokratiindex: funktionella demokratier, demokratier med anmärkningar, hybridregimer och auktoritära regimer. About Freedom in the World. Freedom in the World 2016 To view the full interactive map, visit the Freedom in the World 2016 page by clicking here.

About Freedom in the World

Freedom in the World is Freedom House’s flagship annual report, assessing the condition of political rights and civil liberties around the world. It is composed of numerical ratings and supporting descriptive texts for 195 countries and 15 territories. Freedom in the World has been published since 1973, allowing Freedom House to track global trends in freedom over more than 40 years.

About Freedom in the World.