background preloader

Matte

Facebook Twitter

Milouproblem 2015. Matematik utomhus. Med hjälp av bollar tränade vi på jämna och udda tal.

Matematik utomhus

Eleverna jobbade två och två och hade en boll per par. De skulle till exempel kasta bollen till varandra på jämna tal och rulla den till varandra på udda samtidigt som de räknade från 0 till 20. Vi tränade även tiohopp genom att de passade varandra och räknade 10-20-30 och så vidare. Om de tappade bollen fick de börja om och då kom vi in på vilket avstånd de skulle ha mellan sig för att underlätta och komma så långt som möjligt samt med vilken kraft de skulle passa bollen med. Praktisk matematikk. Matte 2. En komplett, gratis, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9. Matematik. Min bok om Matematiska begrepp.

Sma kryp diagram. Massagesagor. Lektion se 17734 Rymdmatte. Pixel Öva mer /PageFiles/136811/style.css. Tiokompisar av Digitalt Hjärta AB. Automatisera inlärning av tiokompisar Tanken med Tiospelen är att göra matematiken mer lättillgänglig och lustfylld, så att grundläggande kunskaper ska kunna få fäste på ett roligt sätt.

Tiokompisar av Digitalt Hjärta AB

Genom att automatisera räknandet i så hög utsträckning som möjligt, blir det lättare för barnet att förstå matematik även senare i livet. Att kunna sina tiokompisar, det vill säga de ental som i par bildar summan tio, är väsentligt för att fortsätta utveckla sitt matematiska tänkande och så småningom kunna lösa svårare problem. Med Tiospelen befästs tiokompisarna naturligt. Sagt om appen. UTEMATTE 30 mars.

Storleksordna addition. Prick till prick. Tiden. Hem. Strategier matte (hjälpkort) Storleksordna addition. Tiden. Strategier matte (hjälpkort) Geometribingo. Hem. Tiokompisar%20%283%29. Matteplanering%20Ht2016. Fyra i rad addition. Dagens tal 10 99. Mattepdf. Fyra i rad addition. Kapten Balans och tidsmaskinen: Mot Nordpolen - UR Skola. Mala hundra prickar. S Julmatte. Lektion se 17734 Rymdmatte. Matte. Matematik. Arbetsblad. Skola länkar matematik, teknik o NO. Mattespel. Siffror, räknesagor och -ramsor.