background preloader

ROZWÓJ

Facebook Twitter

Umysł

MS Office. Codecademy. ALMAMER. EKONOM.XMC.PL » Makroekonomia» Ekonomia FAQ Analiza Finansowa Bilans Gospodarka. Matematyka. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Podyplomowe Studia Dla Menedżerów Motoryzacji. ​Blok I.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Podyplomowe Studia Dla Menedżerów Motoryzacji

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (48 godzin) 1. E-książki: Własna firma - jak załozyć i poprowadzić - e-booki.wszechnicapodatkowa.pl. Keybr.com - Take typing lessons, test your typing speed and practice typing for free!

Języki

Getting started. Zarządzanie czasem. Cel szkolenia: Bez sprawnej organizacji działania trudno efektywnie realizować zaplanowane cele. Bez planowania celów, trudno efektywnie wykorzystywać czas.