background preloader

ROZWÓJ

Facebook Twitter

Umysł

MS Office. Codecademy. ALMAMER. EKONOM.XMC.PL » Makroekonomia» Ekonomia FAQ Analiza Finansowa Bilans Gospodarka. Każde społeczeństwo staje przed rozwiązaniem trzech podstawowych problemów ekonomicznych, a mianowicie: co (jakie dobra) należy produkować i w jakich ilościach?

EKONOM.XMC.PL » Makroekonomia» Ekonomia FAQ Analiza Finansowa Bilans Gospodarka

To znaczy ile i jakich alternatywnych dóbr i usług należy wytwarzać i kiedy mają być one wytwarzane jak się powinno produkować dobra? To znaczy: przez kogo, z jakich zasobów i za pomocą jakiej metody technicznej mają być one wytwarzane do kogo mają być wytwarzane dobra to znaczy kto je (dobra i usługi) ma użytkować i czerpać z nich korzyści. Problemy te rozumiane jako poważne zagadnienia, kwestie, czy też zadania do rozstrzygnięcia (rozwiązania) w obszarze makroekonomii ujawniają się przez pryzmat: wzrostu gospodarczego i produktu krajowego, zatrudnienia i bezrobocia, cen i inflacji oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Produkcja i wzrost gospodarczy Z punktu widzenia makroekonomicznej działalności gospodarki problemem podstawowym jest produkcja dóbr i usług ekonomicznych.

Matematyka

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Podyplomowe Studia Dla Menedżerów Motoryzacji. ​Blok I.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Podyplomowe Studia Dla Menedżerów Motoryzacji

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (48 godzin) 1. E-książki: Własna firma - jak załozyć i poprowadzić - e-booki.wszechnicapodatkowa.pl. Keybr.com - Take typing lessons, test your typing speed and practice typing for free! Języki. Getting started. Zarządzanie czasem. Cel szkolenia: Bez sprawnej organizacji działania trudno efektywnie realizować zaplanowane cele. Bez planowania celów, trudno efektywnie wykorzystywać czas.