background preloader

Leiderschap en management

Facebook Twitter

Zonder talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap geen innovatie. Eenheid in Verscheidenheid. Laozi (Lao-tzu): Hemel en aarde zijn meedogenloos, en behandelen de schepselen als strohonden.Zij die het zeggen weten het niet, zij die het weten zeggen het niet.Zij die spreken weten niet en zij die weten spreken niet.

Eenheid in Verscheidenheid

Friedrich Nietzsche in "Aldus sprak Zarathoestra", voorrede 4,25.De mens is een koord, geknoopt tussen dier en een toekomstige, hogere mens,- een koord boven de afgrond. Een gevaarlijk over-lopen, een gevaarlijk op-weg-zijn, een gevaarlijk terug-schouwen, een gevaarlijk huiveren en staanblijven. Het grote in de mens is: dat hij een brug is en geen doel; wat bemind kan worden in de mens, is dat hij een overgang is...

Alfred North Whiteheadstelt dat het zowel juist is te zeggen dat God de wereld heeft geschapen als dat de wereld God schept. Leraar en Leerling (Theorie van alles en Systeemtheorie, Authentiek leiderschap, Ommekeer) Grote leraren zijn ’leiders’ die de mens in het centrum plaatsen, de dubbelzinnigheden, dubbele agenda’s doorzien en ontmaskeren. Gespreid leiderschap bevorderen als ontwerper. 27 mei 13 In deze blog verkennen we hoe je als opleidingskundig ontwerper gespreid leiderschap in een ontwerpproces kunt bevorderen.

Gespreid leiderschap bevorderen als ontwerper

We illustreren onze ideeën met een concrete casus: de TechniekFabriek van NedTrain, het onderhoudsbedrijf van NS. De TechniekFabriek is een vakschool voor treinmonteurs die in driekwart jaar van de grond is getild. Mariël Rondeel was verantwoordelijk voor het ontwerp van het curriculum en werkte daarbij samen met verschillende partners zoals ROC’s en NS Opleidingen. Frank Hulsbos (www.frankhulsbos.nl ; www.distributedleadership.nl) doet promotieonderzoek naar gespreid leiderschap en heeft Mariël en twee directe betrokkenen geïnterviewd over het ontwerpproces.

Gespreid leiderschap: van leider naar volger en terug. De Achtste Eigenschap Covey - Stephen R Covey - Eight Habits, de 8ste eigenschap leiderschap. Net als de overige zeven eigenschappen is de achtste eigenschap een combinatie van houding, vaardigheid en kennis.

De Achtste Eigenschap Covey - Stephen R Covey - Eight Habits, de 8ste eigenschap leiderschap

Effectiviteit is volgens Covey een noodzakelijke, maar lang niet meer voldoende voorwaarde om te overleven en te groeien. Het is het meer en meer nodig om naast effectiviteit ook grootsheid ('greatness') te tonen. Het gaat hier niet langer om persoonlijke onafhankelijkheid of optimale samenwerking, maar om een geheel nieuwe dimensie, namelijk het vermogen van mensen om volgens hun volledige potentie (hun ‘innerlijke stem’) te leven en om anderen te inspireren om hetzelfde te doen. Het achterliggende probleem Hoewel de wereld ingrijpend is veranderd, werken de meeste organisaties nog altijd vanuit het inmiddels verouderde managementparadigma van het industriële tijdperk.

Zoals eerder gezegd, is dit paradigma niet gericht op het optimaliseren van de potenties van mensen, maar op het controleren en sturen. De negatieve spiraal is volgens Covey op drie niveaus zichtbaar: Iedereen is een rat, linksom of rechtsom. Al tientallen jaren geleden hebben ze een keer een experiment gedaan met ratjes.

Iedereen is een rat, linksom of rechtsom

Een bovenaanzicht van de opstelling zie je hiernaast. Een stuk of tien ratjes zat in een ruimte, die was afgesloten met een hekje (de stippellijn). Het hekje gaf toegang tot een gang die splitste. Als je naar links ging stond er voedsel, als je naar rechts ging, was er niets. Eén keer per dag ging het hekje open. Toen op een zekere dag het eten rechts stond, waren dezelfde ratjes zoals altijd als eerste op de oude plaats, links.

Er blijken twee soorten ratjes te bestaan. Die ratjes van de linkerkant, dat zijn goede projectleiders. Die ratjes van de linkerkant, kortom, zorgen er voor dat het vandaag goed gaat met je onderneming. 8604f3c5-1374-44b7-9f1d-63a0ad12ed23. Towards a theory of leadership practice: a distributed perspective. - Towards a Theory of Leadership Practice- A Distributed Approach.pdf. Artikel-meso-168-5-gespreid-leiderschap-in-scholen.pdf. Het Kennisspel: reflecteren op gespreid leiderschap « Distributed leadership. Geplaatst op 1 januari 2013 door Frank Het ‘Kennisspel’ biedt interessante mogelijkheden om in een experimentele setting onderzoek te doen naar gespreid leiderschap in teams, en in hoeverre verschillende leiderschapspraktijken bijdragen aan vernieuwing in producten en in samenwerkingsprocessen.

Het Kennisspel: reflecteren op gespreid leiderschap « Distributed leadership

In deze blog beschrijven we een eerste ervaring hiermee. Op 29 november verzorgden Frank en Stefan, samen met Joseph Kessels en Hildert Zoethout, een werkbijeenkomst voor docenten uit het voorgezet onderwijs, in opdracht van de Twente School of Education (TSE). In de bijeenkomst hebben we de waarde van gespreid leiderschap voor professionalisering van docenten verkend. De middag begon met een lezing van Joseph over deze onderwerpen. Het Kennisspel is een mini-economie. Onze ervaringen met de groep docenten van de TSE zijn dat er in de meeste organisaties enerzijds mensen zijn die zeer enthousiast aan de slag gaan met het maken van producten en geld verdienen.

Het Kennisspel: spelend leren. Ik hoor en vergeet.

Het Kennisspel: spelend leren

Ik zie en herinner. Ik doe en begrijp (Confucius) Een organisatie die stuurt op kennis, presteert beter. Dat is de visie van Bloei. Een van de aspecten die vaak vergeten worden bij het opzetten van goed kennismanagement is het betrekken en enthousiasmeren van de professionals. Zes verschillende acties Het spel kan door twee of meerdere teams gespeeld worden. 8604f3c5-1374-44b7-9f1d-63a0ad12ed23.