background preloader

Dysgu Cymraeg :: learning Welsh

Facebook Twitter

Cyrsiau ac adnoddau :: courses and resources

Geirfa - vocabulary. Idiomau :: idioms. Gramadeg :: grammar. Ynganiad :: pronuciation. Llyfrau, cylchgronau, blogiau :: books, magazines, blogs. Cyfryngau cymdeithasol :: social media. Gêmau, apiau :: games, apps. Fideo, sain, newyddion :: video, audio, news. Tecstiliau, crefft, celf :: textiles, craft, art. Lliwiau :: colours. Lleoedd, hanes, natur :: places, history, nature. Bwyd a ryseitiau :: food and recipes.