background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Sanoma Utbildning : Övningsmästaren. Koppla läsandet till skrivandet för att ge strategier. Läsning och skrivande hänger tätt ihop för utvecklingen av båda förmågorna.

Koppla läsandet till skrivandet för att ge strategier

I förra inlägget delade jag ett upplägg för hur man kan skapa en planering som utvecklar textkopplingar och utgår från en rad centrala innehåll. Chambers samtalsmodell.

Källkritik och internet

Språkhistoria och dialekter. Läsförmågor/reflektion av text – Facebook Post by Annika Sjödahl. Smidig feedback. Tidigare har jag bloggat om Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb och idag tänkte jag gå lite djupare in i ett av dem: Formida- .

Smidig feedback

Formida är gratis och plattformsoberoende dvs det fungerar oavsett vilken dator eller ipad du använder. Det fungerar även om du använder dig av Google Suite eller Office 365 och word. Jag kommer att visa hur tillägget fungerar i Google Dokument då det är det jag använder och tycker är enklast. Jag vill också poängtera att dessa IKT-tips jag bloggar om är sådana som jag själv gillar och använder. Självklart är det företag som ligger bakom, men jag understryker att jag väljer själv vad jag skriver om och jag är inte på något sätt mutad! Formida är resultatet av två kreativa gymnasielärare som såg ett behov av att effektivisera arbetet runt dokumentation och formativ bedömning i undervisningen. Hur gör jag då? Börja med att hämta tillägget från Chrome Webstore och skapa därefter ett konto. 3. 4. Lycka till Sara.

Bedömning

Ett maraton att bli en läsare - Maria Björsell. Snart påsklov och jag har uppdaterat texten och länkarna med utmaningar som passar under påsken.

Ett maraton att bli en läsare - Maria Björsell

Varför inte ta efter våra grannar i väst och deras Påskkrim? Varför inte ladda upp med några härliga deckare att läsa eller lyssna på? Forskning säger att vi behöver läsa ca 43 km text för att bli en läsare. Det är lika långt som ett maraton. Den här utmaningen står alla barn framför. Jag tänker spinna vidare på dessa forskarrön och passa på och göra liknelser mellan barns läsande och sport. Barnets egna väg till läsning börjar i 6 års åldern, när hen ska försöka knäcka läskoden.

Avancerad sökning. Ibland är det svårt att veta om man ska använda subjektsformen de eller objektsformen dem.

Avancerad sökning

Då kan man pröva att byta ut de/dem mot vi/oss. Grundregeln är att där man väljer vi ska man också välja de: Vi/de har inte gjort något fel. Och omvänt, där man väljer oss ska man också välja dem: Oss/dem har han aldrig brytt sig om. Ibland stöter man på ett de som inte går att byta ut mot vare sig vi eller oss. För dig i skolan. Precis som jag! – Några råd till mitt 15 åriga jag. Vi arbetar just nu med acceptans och lika värde.

Precis som jag! – Några råd till mitt 15 åriga jag

Vi har titta på några klipp av Tänkt till – Melanin. Ett moment i det området är att lyssna på råd från artister som de önskade att de hade fått när de var tonåringar. Ni kommer sedan få en skrivuppgift som bygger på dessa klipp. Ni kan få välja vilka ni vill arbeta med. Vill du skriva ut instruktionen hittar du den här. Läsförmågor. Jenny på Wendes: Har du några frågor till romanen.... Under senare delen av hösten och nu i samband med julledigheten har jag fått en del frågor av kollegor i det vidgade kollegiet.

Jenny på Wendes: Har du några frågor till romanen....

Det nya hotet. Stöttning för skrivande av egna sagor med nya perspektiv. Mina senaste inlägg har handlat om sagotema med fokus på att träna läsförståelse med strategier och hur vi kan synliggöra detta.

Stöttning för skrivande av egna sagor med nya perspektiv

Du hittar inläggen här: Synliggöra vad läsförståelse är så att eleverna når ett kunnande och Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier. Jag har nu i detta inlägg tänkt dela mitt upplägg kring skrivandet kopplat till de texter vi läst och upplevt för att göra tolkningar och sätta dem i perspektiv. Följande kunskapskrav utgör planeringen för undervisningen: Eleven kan skriva olika slags texter med /…/ språklig variation, /…/ textbindning samt /…/ fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller /…/ gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med /…/uppbyggnad.Dessutom kan eleven ge /…/ omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett /…/ fungerande sätt. Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg. De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen.

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg

Tärningar som stöd för att skriva och tala. Jag har tidigare skrivit om olika sätt att väcka den skriftliga inspirationen dels i ett inlägg där jag hade satt ihop olika stödfrågor för att skriva utifrån ett nytt perspektiv och även i ett annat inlägg för att få förslag på olika börjor.

Tärningar som stöd för att skriva och tala

Denna gången kommer ett tips om hur du med hjälp av en tärning kan stödja elevens skrivande i att bygga upp en berättelse. Det i såg är inget nytt men jag har kryddat upplägget med en av mina favoriter – en Canva. Detta för att ge förslag på vad varje siffra ska symbolisera. Umeå universitetsbibliotek. Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten.

Umeå universitetsbibliotek

Umeå universitetsbibliotek. Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardsystemet består källhänvisningen av en författares efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra "varianter" av Harvardsystemet där sidnummer inte alltid anges i källhänvisningen.

Alla källhänvisningar samlas i en referenslista i alfabetisk ordning längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här ska det finnas fullständig information om de källor du använt. Vilken Information som ska finnas med för olika typer av källor till referenslistor/källförteckningar finns under Referenser Harvard. Källhänvisningen kan se ut på två olika sätt. Få syn på läsförmågan genom skriftlig uppgift. Om du vill få fram elevernas läsförståelse av en text som ni läst kan man ju göra det på många olika sätt. Ett sätt som många av mina elever tycker är roligt är när de får göra detta i skrift. Inte genom att de svara på frågor kring det lästa utan genom att få skriva till det lästa.

Läsförståelse i den bemärkelsen är ganska tråkig ur en elevs perspektiv men ändå nödvändig då de nationella proven är uppbyggda så. Men kan vi få fram läsförståelsen på andra sätt än genom frågor? Ett sätt som lockar till skrivande, tolkande och att visa på hur de kopplar handlingen till ett nytt perspektiv är att just skriva om det i textform. När du läst den högt för klassen så diskutera handlingens i stora drag. Vilse – ett skrivprojekt i sex delar.

Tal Om Att Hålla Tal. Peter "Foppa" Forsbergs tal på Idrottsgalan 2013.