background preloader

IT fortbildning

Facebook Twitter

Qr-koda vad du vill och bli mer trådlös - Ivana Eklund. Qr-koder i din pedagogiska verktygslåda Vi är många som har upptäckt fördelarna med att använda oss av qr-koder för att tillgängliggöra webbaserat material för våra elever.

Qr-koda vad du vill och bli mer trådlös - Ivana Eklund

Vanligtvis leder dessa tvådimensionella streckkoder till en film på youtube, en ljudfil på soundcloud eller till en hemsida som man vill att eleverna går till för att göra en uppgift eller hämta en information. Det hittills kanske smidigaste verktyget att generera qr-koder som sedan lätt kan kopieras och klistras in i ett word-dokument är skapaqrkod.se. Sedan finns det förstås många olika applikationer för mobiler och surfplattor som både generar och läser av qr-koderna (att läsa av qr-koder kan skapakrkod.se inte göra).

Vad dessa resurser dock har gemensamt är att det innehåll som qr-koden leder/ska leda till ligger uppladdat på nätet och alltså är helt och hållet webbaserat. Qr-koda vad du vill Allt det här kan du qr-koda med appen: En kor Mitt tredje exempel på funktionens användbarhet gäller modersmålsstöd. En kursportal från Årstaskolan. Hur ska Sveriges lärare bli good enough? - Sara Bruun. Om ett år är det skarpt läge för skolorna.

Hur ska Sveriges lärare bli good enough? - Sara Bruun

Då träder de nya skrivelserna kring skolans digitalisering i kraft och ingen kan längre säga att jag ”tror inte på IT i skolan” eller jag ”vill inte jobba med IT”. Uttalande som ”papper och penna slår IT alla dagar i veckan” kan de som gillar slänga i papperskorgen. 2018 ska digitaliseringen in i skolan vare sig du vill eller inte. Jag vill dock poängtera att bildning och böcker fortfarande är lika viktigt och ni som brukar läsa vad jag skriver vet att mina elever läser mycket skönlitteratur. Jag menar precis som det står i tweeten att: I regeringsbeslutet kring förändring av förordningen (SKOLFS 2010:27) om läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet kan du under kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer läsa: att läraren ska: [..] organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling När jag skriver denna text befinner jag mig på en språklärarkonferens i Bologna.

Team Drives - Supportsida Google Apps. iWork, GarageBand, and iMovie apps free for new customers on older devices. Apple made its iWork and iLife app suites free for new hardware customers back in 2013, but both Mac and iOS versions have still been sold as paid apps for customers who haven’t updated hardware.

iWork, GarageBand, and iMovie apps free for new customers on older devices

Now Apple is totally removing the price from its iWork and iLife apps and making both suites free for all Mac and iOS users. Both iMovie and GarageBand for iOS previously carried a $4.99 price for new customers using iOS devices not purchased in the last few years. Pages, Keynote, and Numbers for iOS each carried a $9.99 price for new customers on older hardware. iMovie for Mac was listed for $14.99 and GarageBand for Mac sold for $4.99. Pages, Keynote, and Numbers for Mac each carried a $19.99 price for new customers on older hardware.

For new iPhones, iPads, iPod touches, and Macs sold since late 2013, Apple has either bundled or made free downloads available for each of these apps with free updates and the ability to re-download versions for free. Kritisk värdering av appar i sfi-undervisningen - Ivana Eklund. Det här med appar är en djungel.

Kritisk värdering av appar i sfi-undervisningen - Ivana Eklund

Hur ska man veta vilka är bra ur pedagogisk och didaktisk synpunkt? För att säkerställa att de appar vi väljer i sfi-undervisningen är språkutvecklande samt stödjer och effektivisera elevernas lärande, kan en bra början vara att kritisk granska apparna. I princip kan man säga att alla språkappar fungerar. Det är bara det att vissa fungerar bättre än andra och därför är det bara de som fungerar bättre eller till och med särskild bra som vi ska välja att använda i vår undervisning. Hur hittar vi dem? För ganska länge sedan stötte jag ute på nätet på en schematisk bild som skulle guida en stackars osäker lärare genom beslutsprocessen vid valet av en digital lärresurs. Appar är digitala lärresurser och digitala lärresurser är enligt Skolverkets definition ”allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande”.

Det blir fyra grundfrågor: Hur ser appens gränssnitt och innehåll ut utifrån ett användarperspektiv? Utifrån din lärarroll ska du: Hur kan man lösa programmeringen för elever? - Helena Kvarnsell. I mitt senaste inlägg beskriver jag min rädsla för dyra quick-fix i kölvattnet av förändringar i läroplanen.

hur kan man lösa programmeringen för elever? - Helena Kvarnsell

Problemet är förenklat uttryckt: Plötsligt ingår programmering i matematik och teknikämnet. Programmering har dock inte ingått i särskilt många matte- eller tekniklärares utbildning. Alltså kan lärarna inte det som de ska undervisa i. Så hur ska man göra då? Genom LR försöker vi påverka på nationell nivå men Du som enskild lärare eller rektor kan faktiskt också göra skillnad. Inventera på skolan om det finns någon som har läst programmering. Och du lärare: stå på dig! En kursportal från Årstaskolan.