background preloader

EXAMS INFO

Facebook Twitter

SPEAKING SIGN UP LIST. DESCRIPCIo PROVA DE CERTIFICACIo NIVELL INTERMEDI. HORARI PROVES CERTIFICACIÓ. MOSTRA PROVA NIVELL INTERMEDI. Maig 2017 Provas escritas. Anglès - Exàmens - EOI Maó. FULL INFO ENGLISH INT 2. DATES PUBLICACIÓ I REVISIÓ DE EXÀMENS.