background preloader

Twitter

Facebook Twitter

Resa i den twittrande klassens universum. Nyfikenhet det bästa med Twitter. Krönika Kjell Häglund Editorial director på DG Communications och fristående kulturjournalist. 19 september, 2012 Att säga att man ”ogillar Twitter” har i takt med mediets mognadsprocess blivit ungefär lika ogörligt som att säga att man ”ogillar tidningar”, ”ogillar telefon”, ”ogillar TV-program” eller ”ogillar flaskpost”.

Nyfikenhet det bästa med Twitter

När litteraturkritikern Annina Rabe i Svenska Dagbladet förra veckan skrev att hon ”ogillar Twitter”, i en krönika med rubriken ”Kort, snabbt och korkat”, var det i sak detsamma som om hon raljerat över böcker med rubriken ”Långt, segt och larvigt” eller rubricerat ett utfall mot post it-lappar ”Plottrigt, fult och lättmissat om limmet lossnar”. Det handlar om en projicerad ilska, inte om Twitter. Allt Rabe säger sig ogilla med Twitter har med journalister, eller ”mediemänniskor”, att göra.

I dag är behovet av seriös problematisering av numera helt etablerade sociala medier långt större än behovet av naivistiska hyllningar. Gör en egen Twitterbakgrund.

Toplistor

Topsy - Real-time search for the social web. With iOS 9, Search lets you look for content from the web, your contacts, apps, nearby places, and more.

Topsy - Real-time search for the social web

Powered by Siri, Search offers suggestions and updates results as you type. There are two ways to use Search on your iOS device. Quick Search Drag down from the middle of the Home screen and type what you're looking for. Siri Suggestions Drag right from the Home screen to show Search and get Siri Suggestions. Get Siri Suggestions Siri Suggestions include apps and contacts that you might be interested in. You can use Siri Suggestions with iPhone 5 and later, iPad Pro, iPad (4th generation) and later, iPad mini (2nd generation) and later, and iPod touch (6th generation). Change search settings Go to Settings > General > Spotlight Search. From here, you can turn Siri Suggestions on or off and choose which apps to include in your searches.

If you don’t want Siri or Spotlight to suggest nearby locations, go to Settings > Privacy > Location Services. Last Modified: Kan Twitter ersätta e-post? - ITplaneten. Twitter istället för e-post Vi har använt e-post ungefär på samma sätt ganska länge nu medan sättet att kommunicera och skicka meddelanden har förändrats drastiskt senaste åren. Kan det inte vara dags att titta på andra bättre alternativ istället för e-post för företag och kan Twitter vara ett bra alternativ? Enligt en ganska färsk undersökning gjord av Hubspot är Facebook, e-post och Twitter de tre största kanalerna för kommunikation och delning av information idag.

Det har gjorts tappra försök att ändra på hur man använder e-post som kommunikationsmedel de senaste åren. Google har varit mest innovativ med tjänster som Gmail och Google Wave enligt min mening. Jag tycker personligen att det är otroligt svårt att ändra beteenden och viss typ av arbetsmetoder på en viss typs av företag. Verktyg för att mäta Twitter-närvaro, del 1 « Johan Groths hemsida. Det har varit en diskussion i mitt twitterflöde de senaste dagarna (med poster från bland annat @mattivx, @hampusbrynolf och @elwirakotowska) kring behovet och nyttan av att följa upp och utvärdera sin twitternärvaro.

Verktyg för att mäta Twitter-närvaro, del 1 « Johan Groths hemsida

Jag anser att det är viktigt att, rent allmänt, följa upp och utvärdera. Inte minst är det fallet för företag, organisationer och myndigheter som avsätter resurser av olika slag (pengar och personal) och som måste kunna värdera nyttan av genomförda satsningar. Bristen på uppföljning av resultat är också ett av de vanligaste motargumenten mot sociala medier jag möter när jag föreläser. Nedan har jag samlat några av mina favoriter bland uppföljnings- och utvärderingsverktyg för Twitter. Who Doesn't Follow You on Twitter. Verktyg för att mäta Twitter-närvaro, del 2 « Johan Groths hemsida. Graphin' Your Stats.

Trst.me - PageRank for Twitter.