background preloader

Twitter

Facebook Twitter

Resa i den twittrande klassens universum. Nyfikenhet det bästa med Twitter. Krönika Kjell Häglund Editorial director på DG Communications och fristående kulturjournalist. 19 september, 2012 Att säga att man ”ogillar Twitter” har i takt med mediets mognadsprocess blivit ungefär lika ogörligt som att säga att man ”ogillar tidningar”, ”ogillar telefon”, ”ogillar TV-program” eller ”ogillar flaskpost”.

Nyfikenhet det bästa med Twitter

När litteraturkritikern Annina Rabe i Svenska Dagbladet förra veckan skrev att hon ”ogillar Twitter”, i en krönika med rubriken ”Kort, snabbt och korkat”, var det i sak detsamma som om hon raljerat över böcker med rubriken ”Långt, segt och larvigt” eller rubricerat ett utfall mot post it-lappar ”Plottrigt, fult och lättmissat om limmet lossnar”. Det handlar om en projicerad ilska, inte om Twitter. Allt Rabe säger sig ogilla med Twitter har med journalister, eller ”mediemänniskor”, att göra.

I dag är behovet av seriös problematisering av numera helt etablerade sociala medier långt större än behovet av naivistiska hyllningar. Gör en egen Twitterbakgrund.

Toplistor

Topsy - Real-time search for the social web. Kan Twitter ersätta e-post? - ITplaneten. Twitter istället för e-post Vi har använt e-post ungefär på samma sätt ganska länge nu medan sättet att kommunicera och skicka meddelanden har förändrats drastiskt senaste åren. Kan det inte vara dags att titta på andra bättre alternativ istället för e-post för företag och kan Twitter vara ett bra alternativ?

Enligt en ganska färsk undersökning gjord av Hubspot är Facebook, e-post och Twitter de tre största kanalerna för kommunikation och delning av information idag. Det har gjorts tappra försök att ändra på hur man använder e-post som kommunikationsmedel de senaste åren. Google har varit mest innovativ med tjänster som Gmail och Google Wave enligt min mening. Jag tycker personligen att det är otroligt svårt att ändra beteenden och viss typ av arbetsmetoder på en viss typs av företag. Verktyg för att mäta Twitter-närvaro, del 1 « Johan Groths hemsida. Det har varit en diskussion i mitt twitterflöde de senaste dagarna (med poster från bland annat @mattivx, @hampusbrynolf och @elwirakotowska) kring behovet och nyttan av att följa upp och utvärdera sin twitternärvaro.

Verktyg för att mäta Twitter-närvaro, del 1 « Johan Groths hemsida

Jag anser att det är viktigt att, rent allmänt, följa upp och utvärdera. Inte minst är det fallet för företag, organisationer och myndigheter som avsätter resurser av olika slag (pengar och personal) och som måste kunna värdera nyttan av genomförda satsningar. Bristen på uppföljning av resultat är också ett av de vanligaste motargumenten mot sociala medier jag möter när jag föreläser.

Nedan har jag samlat några av mina favoriter bland uppföljnings- och utvärderingsverktyg för Twitter. Friend or Follow (min sida) är en enkel men användbar tjänst för uppföljning. Who Doesn't Follow You on Twitter. Verktyg för att mäta Twitter-närvaro, del 2 « Johan Groths hemsida.

Här kommer ytterligare ett antal favoriter bland uppföljnings- och utvärderingsverktyg för Twitter.

Verktyg för att mäta Twitter-närvaro, del 2 « Johan Groths hemsida

Dessa är av mer kvalitativ karaktär än de verktyg jag beskrev i den förra posten. Klout (min sida) är den kanske mest avancerade tjänsten för uppföljning av twitterkonton. Ditt konto får ett kloutvärde som är en sammanvägning av ett 30-tal olika värden som hämtas från användarens Twitter- och Facebookkonto. Ett högt kloutvärde betyder att man har ett högt inflytande.

Kloutvärdet kan delas upp i tre delar: True reach, Amplification och Network. Hör gärna av er med synpunkter och kommentarer! Det här tycker jag är en intressant post. Comments are closed. Graphin' Your Stats. Trst.me - PageRank for Twitter.