background preloader

Logicy

Facebook Twitter

Parmenides.pdf. Chryzyp. Logika Chryzyp jest uznawany za twórcę formalnego systemu rachunku zdań.

Chryzyp

Uważał, że zdania mogą przyjmować jedynie dwie wartości logiczne (prawdę lub fałsz). Jest twórcą pojęcia dysjunkcji. Życie Syn Apolloniusa, prawdopodobnie urodził się w Soloi lub Tarsie. Arystoteles - cytaty. Ciekawe, zaskakujące, kontrowersyjne <a href=" i tania reklama w Internecie sprzedawana za pomocą AdTaily</a>(PLALLADTAILY0002) Arystoteles cytaty Biografia.

Arystoteles - cytaty

Mimuw - prof. dr hab. Paweł Urzyczyn. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Jan Sleszyński – pionier polskiej logiki w Krakowie. Kraków przed 1918 był najważniejszym ośrodkiem polskiej logiki.

Jan Sleszyński – pionier polskiej logiki w Krakowie

Nie Lwów, nie Warszawa, a właśnie Kraków.

Dr Władysław Biegański

Prof. dr hab. Jan Woleński. Profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

prof. dr hab. Jan Woleński

Absolwent kierunków: Prawo (1963r.) i Filozofia (1964r.) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1968 roku na podstawie rozprawy doktorskiej: „Filozofia lingwistyczna i współczesna jurysprudencja analityczna” uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Cztery lata później uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna pod tytułem „Logiczne problemy wykładni prawa”).

W 1990 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Od marca 2014 roku pełni funkcję Prorektora ds. Laureat wielu nagród. Jest członkiem kilkudziesięciu prestiżowych organizacji naukowych działających w Europie i świecie m.in. Inicjator wielu konferencji naukowych poświęconych polskiej filozofii zorganizowanych za granicą, m. in. w Jerozolimie, Montrealu, Paryżu, Wiedniu i Tel Avivie.

Artykuły o Lwowie - Lwowska szkoła matematyczna. Steinhaus powtarzał, że jego największym odkryciem był Banach Polityka Nr 8 (2348) z 4.05.2002.

Artykuły o Lwowie - Lwowska szkoła matematyczna

Lwowska Szkoła Matematyczna przeszła do historii i do legendy. Narodziła się w 1916 r. w Krakowie na Plantach, a rozkwitła przy marmurowym stoliku kawiarni Szkockiej we Lwowie. Pozostał po niej zwykły zeszyt w kratkę z zapisanymi zadaniami i niezwykłe prace, które do dziś stanowią fundament kilku dziedzin matematyki.

Twórcami Lwowskie) Szkoły Matematycznej byli profesor Hugo Steinhaus, który równie dobrze jak matematyki mógł uczyć języka polskiego, oraz profesor Stefan Banach, matematyczny geniusz, który nigdy nie ukończył żadnych studiów. Filozofia - Częstochowa - Władysław Biegański. Prof. Tadeusz Kotarbiński. Prof.

prof. Tadeusz Kotarbiński

Tadeusz Marian Kotarbiński. « Ludzie, cytaty Tadeusz Marian Kotarbiński Autor tekstu: Elżbieta Ciborska Jeden z najwybitniejszych filozofów polskich, wybitna postać szkoły lwowsko-warszawskiej, dzięki której polska filozofia zasłynęła na świecie, a zarazem autorytet najwyższej próby.

Tadeusz Marian Kotarbiński

Urodził się w Warszawie 31 marca 1886 roku, w rodzinie o tradycjach ziemiańsko-artystycznych. Jego ojciec Miłosz był rysownikiem i krytykiem artystycznym, dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Leibniz. Ockham.pdf. WitoldMarciszewski.pdf. Łukasiewicz Jan. Polski profesor, logik i matematyk (1878-1956).

Łukasiewicz Jan

W roku 1919 piastował urząd ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, w rządzie Ignacego Paderewskiego. Profesor uniwersytetów we Lwowie i Warszawie (uczestniczył w nauczaniu podziemnym). Po wojnie wyemigrował do Belgii, po czym ostatecznie osiadł w Dublinie, gdzie od roku 1949 zostaje profesorem filozofii i logiki na Irlandzkiej Królewskiej Akademii Nauk w Dublinie (doktorat honoris causa). Jeden z twórców polskiej szkoły matematycznej (szkoła lwowsko-warszawska). Memoriał Bocheńskiego. Pamięci Ojca Profesora Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego (1902 - 1995) Józef Maria (imię zakonne: Innocenty) Bocheński urodził się 30 września 1902 roku w Czuszowie (Krakowskie) w bitnej, szlacheckiej rodzinie herbu Rawicz.

Memoriał Bocheńskiego

Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie (1920) walczył ochotniczo w VIII pułku ułanów z bolszewikami; następnie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza, lecz w 1922 przeniósł się na ekonomię do Poznania, gdzie słuchał m. in. Alfred Tarski – twórca definicji prawdy. Kategorie: Biografistyka, Polska 2012-03-23 11:00 Paweł Rzewuski Szkoła lwowsko-warszawska była największym osiągnięciem polskiej myśli filozoficznej w historii.

Alfred Tarski – twórca definicji prawdy

Willard Van Orman Quine, jeden z najważniejszych filozofów analitycznych XX wieku, po zakończeniu edukacji na Harvardzie wybrał się do Polski, ponieważ tylko tam umiano wykładać logikę. Jedną z osób, które mu to umożliwiły, był polski logik Alfred Tarski. Fakt istnienia filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej nie zachował się w świadomości Polaków – niełatwo jest dziś znaleźć osobę, która wie, kim był Alfred Tarski.

Historia pewnego logika cz. Jan Łukasiewicz – logik nieklasyczny. Kategorie: Biografistyka, Polska 2012-04-13 14:15 Paweł Rzewuski Gigant polskiej nauki, logik, matematyk i filozof. Twórca pierwszej nieklasycznej logiki, zwanej logiką trójwartościową. Człowiek, którego praca miała nieoszacowaną wartość dla dzisiejszej matematyki i informatyki. Filozofowie - o stoikach (logikach) Opracował: Andrzej Czerwiński (2008 Ic) Stoicyzm to grecka, antyczna szkoła filozoficzna zapoczątkowana w Atenach w roku 301/300 p.n.e. przez Zenona z Kition. Nauczał on w ateńskim Portyku Malowanym -Stoa Pojkile, stąd nazwa szkoły.

W ciągu swojego istnienia przeżyła trzy okresy rozwojowe: 1. Stara Stoa (III w. p.n.e.) – obejmująca działalność twórców szkoły (Zenon z Kition, Kleantes z Assos, Chryzyp z Soloi) i ich uczniów. Paulina Bancerz - strona informacyjna. Wiek XIX był triumfalnym powrotem logiki do głównego nurtu badań naukowych. Powstał wtedy nawet pogląd (nazywany logicyzmem), że że cała matematyka opiera się na logice, a nawet więcej, że matematyka jest częścią logiki. Powołując się na filozofów starożytnych (Platona i Arystotelesa) oraz nowożytnych (Leibniza), logistycy twierdzili, że matematyka nie ma własnego przedmiotu badań, lecz zajmuje się relacjami między pojęciami ogólnymi, można ją zaksjomatyzować, a rozumowania zalgorytmizować.

Do grona logistyków, którzy rozwinęli algebrę logiki należeli: Na zdjęciach od lewej: George Boole, August de Morgan, Gottlob Frege i Bertrand Russel Na zdjęciach od lewej: Jan Łukasiewicz, Leon Chwistek (autoportret), Otto Nikodym, Alfred Tarski, Stanisław Ulam.