background preloader

Realia

Facebook Twitter

Virtual tour. Top 10 Reasons to Move to Canada. Heritage Minutes. India Sightseeing Guide. Halloween. London Tour x 2 ⋆ Teaching Matters. Friday Fun: The British School System Explained - Anglophenia. Life in the USA - Learn about US Life, History, and Culture. St. Patrick's Day - Mia Smith. Som språklärare utgår jag gärna från högtider i olika engelskspråkiga länder.

St. Patrick's Day - Mia Smith

Eleverna stöter ofta på dessa i filmer och tv-serier, och att ge dem ordentlig förförståelse är ett bra sätt att koppla ihop skolengelskan med fritidsengelskan, eller den extramurala engelskan som den också kallas. Ett av mina favoritländer är Irland, och då är St. Patrick’s Day en tacksam utgångspunkt. Jag brukar ibland ta med mig min egen tin whistle och spela en jig för eleverna, men om ni inte själva spelar tin whistle kan ni ta er an ämnet på andra sätt. Som introduktion har jag skapat en presentation i prezi kring ämnet, lagom till St.

I presentationen har jag lagt in två korta filmklipp. Som en enkel avslutning har jag lånat en färdig Kahoot. Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall. I engelska (och moderna språk) ingår en förmåga som innebär att eleverna ska reflektera över: livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används(Lgr11, engelska) I detta inlägg tänkte jag visa på hur jag valt att arbeta med kunskapskravet med en skrivmall för att göra en källkritiks övning där eleverna får visa på följande kunskapskrav (E): Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall

Vår skola deltar i ett Erasmus+ projekt, ett sk K2-projekt, där eleverna redovisar olika uppgifter på en elevblogg. Projektet innebär att eleverna kommer besöka olika länder under två års tid. Källkritik med reflektion och jämförelse ger mer bedömningsbredd Bedömningen. Schools in Britain. This is Britain - School. Life on Scilly – pedagogfredrik.

Den här serien från UR är helt underbar.

Life on Scilly – pedagogfredrik

I sex avsnitt får vi följa ungdomarna Tom, Amy, Harry, Shamus och Jess. Vi får följa deras liv, tankar, drömmar, skola, hobbies och mycket annat från deras liv på de vacka Scillyöarna utanför Englands sydvästkust. Varje avsnitt är ca 15 minuter och man kan välja om man vill ha svensk, engelsk, eller ingen text. Jag har använt den här serien till åk 6, 7, 8 och 9. Jag tycker att den är bra för att…. Eleverna får lyssna på engelsktalande ungdomarEleverna får kännedom/kunskaper om företeelser och sammanhang i ett område där engelskan talas som modersmålEleverna kan känna igen egna tankar och känslorDet finns färdigt arbetsmaterial med varierat innehåll, inkl lärarhandledningMaterialet är lätt att anpassa till den unika elevgrupp man för tillfället harDet är lätt att jobba digitalt med arbetsmaterialetDet finns hörförståelseuppgifter till varje avsnitt På mitt förra jobb körde jag den här serien i min specialundervisning jag hade med elever i åk 7-9.

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading.

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area

By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Only sometimes it does.

Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. Literature? This all makes reading strategies somewhat content area specific. But if you’d like to start with a basic set of strategies, you could do worse than the elegant graphic above from wiki-teacher.com. 1.

Education in England - Life and Culture. English Speaking Countries – WebEnglish.se. Last week WebEnglish.se sent out the post Trial Countries for Year 7-9 to see whether there was any interest for a page with links to information about English Speaking Countries.

English Speaking Countries – WebEnglish.se

The response was so overwhelming and inspiring that the layout and contents have now been updated. The easier, Elementary links have been moved to the top so that the lower classes and slower students can easily find what they are looking for. Below are several categories of links to help anyone start their web quest. The aim is to save valuable lesson time that used to go into futile searching for good websites with relevant information. There will be more countries added daily over the coming week, starting with the ones whose flags you can see on the Easter egg.