background preloader

IKT

Facebook Twitter

Google Calendar. April , 2014 Google Calendar is one of the best free web tools I have been using for few years now. As a teacher, you can use Google Calendar for a wide variety of purposes. You can for instance create events and share them with your students and parents; you can use it to share important dates and information with students. You can also create reminders about assignments and share them with your class or , and if you have a classroom blog or website, you will also be able to embed your calendar in it. Below is a visual guide I created to walk you through the different steps you can follow to create , share and publish your calendar. 1- First head over to Google Calendar and log in if you are not already logged in. 2- Give a name to your calendar and provide a short description for it then select your time zone. 3- Add attachments to your calendar 4- Add reminders to your calendar 5- Create an event in your calendar 6- Edit your event and add more information to it. 8- Embed your calendar.

Google Apps som lärplattform – Del 1 Mappstruktur i Drive | Fler och fler skolor börjar använda Google Apps som plattform för kommunikation och kollaboration. Om man tidigare har jobbat i någon av de mer skolanpassade lärplattformarna saknar man kanske till en början kursspecifika sidor, inlämningsmappar kopplade till klasslistor och specifika fält för omdömen t.ex. i Google Apps. Men med lite tanke bakom mappstruktur, delningar och kommentarsfunktioner kan Google Drive tillsammans med de andra Google-tjänsterna fungera som en lärplattform med många fler möjligheter. Jag har utgått från en viss förkunskap i Google Drive i detta inlägg och fokuserar på hur själva mappstrukturen skulle kunna se ut för en lärare samt arbetsgången för att både nå ut med kursmaterial och ta emot elevarbeten. Det första förslaget på mappstruktur utgår från en klass.

Det andra förslaget på mappstruktur nedan utgår från en tanke om effektivisering och tidsbesparing och passar bäst när man som lärare undervisar flera klasser/undervisningsgrupper i samma kurs. Google Apps som lärplattform – Del 1 Mappstruktur i Drive |