background preloader

Lingwistykamatematyczna

Facebook Twitter

Gramatyki bezkontekstowe cz1 (drzewo rozbioru) Deterministyczny automat skończony (DAS) cz1. Deterministyczny automat skończony (DAS) cz2. Maszyna Turinga TPI cz1 DTM. Maszyna Turinga TPI cz2 DTM. Maszyna Turinga TPI cz3 DTM (Graf stanów przejść) Maszyna Turinga TPI cz4 DTM (wielotaśmowa) Maszyna Turinga. HLT Days Mariusz Ziółko, Bartosz Ziółko Lingwistyka matematyczna w Katedrze Elektroniki AGH YouT. [TPI] Maszyna Turinga. [TGS] Powtórka. [TPI] Reupload Maszyna Turinga.

Gramatyki generatywne Noama Chomsky'ego jako model obliczeń, Mariusz Flasiński. Programowanie w Brainfucku. Stwórz najkrótszy kod!