background preloader

Gotd

Facebook Twitter

Världens Häftigaste. GOTD. Järnåldern. Bronsåldern. Bronsåldern 2. Knoppfakta-årskurs 1-3, förskola GOTD-1. Pingviner. Citronfjäril. Skateboard. Pippi långstrump. GOTD tips - Google Docs. Världens 12 häftigaste övergivna städer. Grej of the day. Fakta om allt mellan himmel och jord. Utforska - GOTD. 31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om än namnen på nazistiska generaler. Under torsdagen släppte Dagens Nyheter en granskning om att historieböckerna i svenska skolan har glömt kvinnorna.

31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om än namnen på nazistiska generaler

I en av de granskade böckerna framgår det att det finns fler namngivna nazister än kvinnor i en tredjedel av boken. 31 nazister och 21 kvinnor. Böckerna som granskats är skrivna för den läroplan började gälla 2011och som hade högre krav på jämställhet i undervisningen. Världens 25 konstigaste djur.

Det finns ett antal däggdjur som kan glidflyga, exempelvis flygekorren och pälsfladdraren (två märkliga djur som nästan platsar på listan), men fladdermöss är de enda däggdjuren som faktiskt har utvecklat förmågan att flyga på riktigt.

Världens 25 konstigaste djur

De största och mest annorlunda fladdermössen är flyghundarna, av vilka vissa arter kan ha ett vingspann på nära 2 m[7] (exakt vilken art som är störst är osäkert, men en stark kandidat är kalong, även kallad större flyghund). Flyghundar lever i världens tropiska områden och ser ut som rävar med fladdermusvingar. GOTD.