background preloader

Faktatexter

Facebook Twitter

Genrepedagogik_Sexfaltare.pdf. Detektiv_arkivet. Tips for Teaching Informational Text. About the only thing we can count on in education is that something is always changing! Our society changes, technology changes, our students are changing, and as a result, the curriculum is constantly evolving. Change can be exciting, but often it’s frustrating as well. This is especially true when it comes to the Common Core Reading Standards and the new emphasis on informational text. Fortunately, I had the opportunity to explore this aspect of the CCSS while writing Graphic Organizers for Reading: Teaching Tools Aligned with the Common Core. Now I’d like to share some of those tips and strategies for teaching informational text with you.Comparing and Contrasting Text Types One of the best ways to get started is to have your students compare informational text with literature.

Sounds like the perfect time for a Venn diagram, doesn’t it? Choosing the Right Informational Text Most students are very familiar with fiction, but they may not be nearly as familiar with nonfiction. Att läsa faktatexter - Adrienne Gear (with images, tweets) · Anna_Kaya. Kan du bevisa det? Att arbeta med faktatexter. När mina elever gick i årskurs 1 arbetade vi gemensamt och parvis med att skriva enkla faktatexter om flyttfåglar och stannfåglar. Vi använde tankekartan som stöd i skrivarbetet under årskurs 1 och de flesta eleverna använde den självständigt.

För några barn var tankekartan däremot otydlig och de förstod inte vilka ord som var viktigast – nyckelorden. De skrev hela meningar i tankekartan och när de skrev sin egen faktatext såg den ungefär ut som i boken de läst. När det var dags att skriva faktatexter igen i årskurs 2 introducerade jag VÖL-strategin med förhoppningen att eleverna genom att utgå från sina förkunskaper skulle äga sin kunskap och text bättre.

Uppstart Arbetet inleddes med att vi tittade på bilder och filmer om Afrika. Hur alla ska lyckas I arbetet med faktatexter har vi tagit små steg mot att bli självständiga. Direkt respons Arbetet med VÖL-strategin har medfört att mina elevers förmåga att identifiera nyckelord har förbättrats. Stjärnor och tips Reflektioner Att diskutera: Fem strategier för läsning av faktatexter. Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)? Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter.

Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. De fem strategierna visualiseras som pusselbitar som kan läggas på huvudet. De fem strategierna är: Zooma inStälla frågor och göra inferenserAvgöra vad som är viktigtGöra kopplingarTransformera Varje strategi gås igenom i ett eget kapitel i boken tillsammans med konkreta lektionsförslag. Textstrukturerna finns inlagda i ett formulär med rubriker som t.ex.: Vad är det? FKTB är en uppgift som behövs. Känner du dig säker på skillnaden mellan en inferens och en förutsägelse?

[…] processen är liknande genom att man fyller i vad man ännu inte vet, men när man har läst färdigt besannas förutsägelsen eller också gör den inte det. I slutet av boken presenteras en bedömningsmatris för läsning av faktatexter.