background preloader

Jobb

Facebook Twitter

VIKINGAR. Oxford Owl - Welcome. MediaBinaryLoader.axd. Hjälpmedelsboken - från grundskolan till gymnasiet - Michael Haglöf. Scan 28 feb 2014 00.01. Diamant - ett diagnosmaterial i matematik. Provfri matematik – bedömning i praktiken. Här är en övning för elever i att bedöma motiveringar.

Provfri matematik – bedömning i praktiken

Min tes är att om eleverna får träna att bedöma i grupp strax innan en självbedömning eller kamratbedömning, kommer de att lita mer på kamratens bedömning, eftersom de just enats om bedömningen. I denna övning fick de bedöma åtta olika elevsvar på en fråga de jobbat med. Frågan hade fem svarsalternativ och eleverna fick motivera sitt val. Frågan var: a) ingen restprodukt b) syre c) koldioxid d) syre och vatten e) koldioxid och vatten. Eleverna svarade först enskilt på frågan. Övningen avslutades med att varje grupp sa hur de bedömt, och jag satte varje grupps kryss i en och samma matris på tavlan. Training the Brain to Listen: A Practical Strategy for Student Learning and Classroom Management. Image credit: iStockphoto Editor's note: This post is co-authored by Marcus Conyers who, with Donna Wilson, is co-developer of the M.S. and Ed.S.

Training the Brain to Listen: A Practical Strategy for Student Learning and Classroom Management

Brain-Based Teaching degree programs at Nova Southeastern University. They have written several books, including Five Big Ideas for Effective Teaching: Connecting Mind, Brain, and Education Research to Classroom Practice. During the school year, students are expected to listen to and absorb vast amounts of content. But how much time has been devoted to equipping students with ways to disconnect from their own internal dialogue (self-talk) and to focus their attention fully on academic content that is being presented?

Explicit instruction on cognitive strategies that can help students learn how to learn may have a positive impact on both academic performance and classroom management by emphasizing that students are in charge of their own behavior and learning. 5 Steps to Foster Grit in the Classroom. Photo credit: iStockphoto The word "grit" suggests toughness and determination.

5 Steps to Foster Grit in the Classroom

The question is how do we get students to value struggle, failure and perseverance in our classrooms? ASCD recently published Thomas Hoerr's short but great book on this subject, Fostering Grit. The subtitle "How do I prepare my students for the real world? " Emma Hamberg, professor i läsologi: SÅ FÅR DU DITT BARN ATT BÖRJA LÄSA! Senaste nytt! Det ligger i luften och vibrerar så här vid ännu en skolstart.

Emma Hamberg, professor i läsologi: SÅ FÅR DU DITT BARN ATT BÖRJA LÄSA! Senaste nytt!

Debatt-artiklar i DN och förfrågningar från tv 4 om jag vill komma dit och prata. Autismasperger. Mina senaste blogginlägg har varit ljusa.

autismasperger

Jag skrev om sonens studentexamen och om mötena i Almedalen. Att engagera sig för personer med autismspektrumtillstånd är viktigt för mig men det är en känslomässig bergochdalbana och nu har jag halkat ner i en dalgång. I tidningarna skriker rubrikerna ut vedervärdiga saker: Här blev autistiske pojken inlåstBarn bältesläggs och far illaMan låstes in i skrubb, ”Skulle inte ha ett djur inlåst så”Unga funktionshindrade tvångsvårdas med kriminellaTvå poliser hämtade 11-åriga autistiske ”Elias”Planer på LSS-boende får grannar att rasaSkötare skulle strypa autistisk pojkeSjukvården trodde inte på autistiske Johans smärtorMamma: ”Skolan har gett upp”Amanda, 14, har ingen skola att gå tillAutistisk pojke gick flera kilometer framför tågetBarnhemmet straffade barnen med våld Lägg sen till För dessa blir det inga rubriker men de finns i många rapporter. ” Uppdraget ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Läro- och kursplaner

It ain´t over til the fat lady sings. ….. fick bli ledmotivet i min kamp för att vår son Kalle (som för övrigt har godkänt att texten publiceras) skulle få en fungerande skolgång.

It ain´t over til the fat lady sings

Nu kan den här mamman börja sjunga upp sig så smått. Det är på gång, äntligen finns förutsättningarna för att den fjärde skolformen för Kalle skall kunna bli något bra, något som lyfter honom och bär framåt. Det har inte varit någon skönsång på vägen, det har varit gråt och tandagnisslan, det har krävts mailkontakter, telefonsamtal och möten. Under hösten har Kalle gått i skolan fyra dagar, två dagar första veckan och två dagar andra veckan, resten av hösten har han varit hemma tillsammans med mig. Det värsta med att ett barn inte kommer iväg till skolan är inte att barnet blir i avsaknad av skolkunskaper, det värsta är vad det gör med barnet, hur det skapar ångest, kaos, meningslöshet och hur det går ut över hela familjen, hur hela familjen liksom dras ner i ett ”träsk”. En begripligare värld. Sedan hösten 2013 är Autism- och Aspergerförbundet medverkande i ett projekt som heter Begripsam.

En begripligare värld

Projektet handlar om att förbättra den kognitiva tillgängligheten. Tillsammans med Dyslexiförbundet FMLS och FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har vi fått drygt sex miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för ändamålet. Projektet ska pågå under tre år. Läs mer om Begripsam här på arvsfondens sida. Det handlar alltså om kognitiv tillgänglighet. Hjärtat i projektet är en utbildning som kommer att pågå under tre år på Runö Folkhögskola.

På sikt är det tänkt att deltagarna även ska bli kunskapsspridare. Inför det första utbildningstillfället hade vi planerat en hel del för att försöka möta de olika behoven hos deltagarna – svårt och intressant. Här kan du lyssna på de samtal deltagarna hade då de gjort sina första tester under det första utbildningstillfället: Det framgår tydligt att många webbaserade tjänster och verktyg är otillgängliga och obegripliga.

No

Resurser. Svenska.