background preloader

Tips vid undervisning

Facebook Twitter

Mall årsplanering. 5_Minutes_Content_Vocab.pdf. 10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds. Good assessment is frequent assessment.

10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds

Any assessment is designed to provide a snapshot of student understand—the more snapshots, the more complete the full picture of knowledge. On its best day, an assessment will be 100% effective, telling you exactly what a student understands. More commonly, the return will be significantly lower as the wording of questions, the student’s sense of self-efficacy, or other factors diminish their assessment performance. It sounds obvious, but a student is a human being with an entire universe of personal problems, distraction, and related challenges in recalling the information in the form the assessment demands.

This makes a strong argument for frequent assessment, as it can be too easy to over-react and “remediate” students who may be banging against the limits of the assessment’s design rather than their own understanding. Simple Assessments The word “simple” here is misleading. Hur gör en elev som lär sig mycket? Så här i slutet av terminen fick en av mina klasser fundera en stund på frågor om lärande och därefter skriva en kortare text.

Hur gör en elev som lär sig mycket?

Det är alltid bra att formulera sig i skrift för det hjälper eleverna att på ett djupare plan fundera över sitt eget lärande (att sätta ord på sina tankar utan att formulera sig är ju svårt). Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö.

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas!

På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. Pang! Startskottet går, eleverna slänger sig i vattnet och är på väg. Efter några minuter ser du resultatet; snabbsimmarna springer glädjestrålande upp ur vågorna, efter en stund kommer en hel hög ungdomar som klarat av uppgiften och ytterligare lite senare hasar sig några trötta upp på stranden. Klassrumsstrategierbruntext.jpg (JPEG Image, 2424 × 1878 pixels) - Scaled (42%) Planera och strukturera undervisning. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Planera och strukturera undervisning

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering.

Vid planeringen bör läraren: AnnaBe – Specialpedagogen spekulerar. 7 Ways to Hack Your Classroom to Include Student Choice. Hur kan man tänka runt planering? …på många olika sätt tänker vi.

Hur kan man tänka runt planering?

De exempel vi visat i olika sammanhang (se nedan) får man använda som eventuell inspiration om man så önskar, men det finns ingen ”stockholmsmall” för en planering. Har aldrig funnits, vill vi gärna förtydliga. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. "Läxor är meningslösa" – What we should be looking at is the progress students are making, säger han apropå betygsdebatten.

"Läxor är meningslösa"

James Nottingham från Storbritannien är en väl anlitad föresläsare och skolutvecklare. Han har en bakgrund som lärare och skolledare och har skrivit ett flertal böcker om undervisning. I veckan besökte han Ånge där 200 lärare från Sollefteå, Härnösand, Bräcke och Ånge fick lyssna till hans råd och exempel från olika delar av världen. – Han har mycket positiva tankar, konkreta tips och idéer. James Nottingham – Learning Pit. Härom kvällen såg jag detta klipp på Twitter och efter att ha sett det somnade jag med ett stort leende på läpparna.

James Nottingham – Learning Pit

Ett klipp på drygt 10 min som utmanar och bekräftar mina egna tankar kring hur jag lär mig. Att filmen sedan använder sig av tydliga bilder som visualiserar det som Nottingham beskriver gör det än mer inspirerande! Titta på klippet! BIG 5 LATHUND. Education Support Partnership – supporting you to feel your best. Disruptive pupil behaviour is a frustration for many teachers.

Education Support Partnership – supporting you to feel your best

Nya undervisningsgrepp. Det riktigt studsar och spritter i hjärnan när jag pysslar med mina ”nya undervisningsgrepp”!

Nya undervisningsgrepp

Checklista för en språkutvecklande lektion. Frågebatteri. Tydliga och konkreta lektionsmål. I mitt förra inlägg En inkluderande lektion skrev jag om vilken struktur jag brukar ha på mina lektioner. Jag berättade då att de börjar med tydliga, konkreta mål på tavlan. Jag anser att det är viktigt för eleverna att varje lektion veta vad vi ska göra, vad vi ska kunna efter lektionen och hur man visar sitt nya kunnande. Det gör lektionen meningsfull och man får fler engagerade elever. The 8 Minutes That Matter Most. I am an English teacher, so my ears perk up when writers talk about their process. Exit Tickets: Making Learning Effective. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv.

Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar.