background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Tre högläsningsböcker och livliga diskussioner. Jag hade alltid med mig tre böcker till klassrummet då jag skulle välja en ny högläsningsbok.

Tre högläsningsböcker och livliga diskussioner

Och så visade jag eleverna hur jag var osäker på vilken bok jag skulle välja att högläsa ur. Jag läste ett kapitel ur varje bok och bjöd in eleverna att diskutera vilken bok de önskade lyssna till. På det sättet kom jag att sprida tre böcker till eleverna. Jag lärde mig snart att alla böcker jag berört med min högläsande röst blev böcker eleverna ville läsa ur. Det spelade ingen roll om jag läst hela boken eller ett väl utvalt stycke ur dem. Diskussionerna om vilken bok eleverna ville höra är den aktivitet jag vill skapa. Den magiska dörren -ett romanprojekt.

Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Arbeta språkutvecklande med hjälp av Storybird. När vi hade planeringsdag på skolan gick programmet i språkets tecken.

Arbeta språkutvecklande med hjälp av Storybird

Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Härligt att vara igång igen!

Den begreppsliga förmågan i svenska och so

Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap. I veckan har vi haft som mål att öva på den begreppsliga förmågan i olika ämnen. Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö.

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas!

På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. Storybird - Artful Storytelling. Filmen om Läsfixarna. Vi skriver instruktioner. Kom ihåg när du skriver! Att utveckla sitt skrivande. Åtta orsaker varför du regelbundet ska läsa böcker. Det finns mer än en anledning till att läsa en god bok.

Åtta orsaker varför du regelbundet ska läsa böcker

(Foto: Hieu Le/Unsplash) Kanske tillhör du den skaran av människor som sällan läser en bok. Det som du dagligen läser är förmodligen morgontidningen, lite internetsajter, email och lite Facebook. Fem undervisningar i läsförståelse. Läsundervisning är inte en enda undervisning.

Fem undervisningar i läsförståelse

Det är en alltid undervisning. Om eleverna ska förstå text, varhelst den finns, i boken eller i datorn, så måste man förstå, kunna läsa mellan raderna och analysera och grubbla på den. Man behöver tänka, sätta egna ord på det man läst, och man måste förstå. Ture Sventon – som en språkgodisaffär. De fixade lärarens utmaning - Jönköpings-Posten. Läraren Sandra Hansson tycker själv om att läsa och när hon fick en ny kull av elever så tänkte hon att det skulle bli en läsande klass. — Läsning är något som är grundläggande för alla ämnen i skolan.

De fixade lärarens utmaning - Jönköpings-Posten

Det handlar både om att få upp läshastigheten och att öka läsförståelsen, säger hon. I höstas gjorde hon därför en utmaning till sina elever; om de läste 10 000 sidor innan jul skulle de belönas med en överraskning. — De var klara redan i oktober, så den här terminen sa vi 15 000 sidor och det klarade de med råge, säger hon.

Läsfixarna hjälper till att leta ledtrådar och lösa mysterier. Aktivera eleverna vid högläsning – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Läsförståelsestrategier. En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author).

Läsförståelsestrategier

RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. TSI bygger på samma fyra grundstrategier som RT. Modellen kallas för transaktionell, eftersom den bygger på två principer: utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten. Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna.

Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier. Filmen om läsfixarna. a4 alla l%C3%A4sstrategierna. Modellektioner samlade l%C3%A4nkar ny 7. Expertläsare/Stjärnläsare och Gemensam läsning/Enskild läsning. Barbro Westlund menar att en expertläsare ofta omedvetet växlar mellan olika strategier och väljer strategi beroende på läsningens syfte och texttyp.

Expertläsare/Stjärnläsare och Gemensam läsning/Enskild läsning

Roliga bokrecensioner – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Ta tillvara elevernas läsning och låt dem reflektera kring böckerna de läser – samtidigt som de även ger varandra bra lästips! Skrivarverkstad – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Prova ett nytt sätt att utveckla elevernas skrivförmåga! Jag var inne på Pinterest och letade efter visual writing prompts att använda mig av i skrivundervisningen. Det är bilder som eleverna kan utgå ifrån när de ska planera en berättelse. Jag hittade då ett intressant upplägg, som väckte nya tankar hos mig kring hur vi kan arbeta med skrivandet i skolan. Häxorna (Roald Dahl) – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Denna bok är en mycket uppskattad högläsningsbok, särskilt i början av åk 4.

Den går att läsa med mycket inlevelse och har en handling som engagerar eleverna. Läs mer om handlingen här. Det är lätt att dras med och läsa med stor inlevelse! Vad händer inom oss när vi läser? – #mellanstadiebloggen [SVENSKA]