background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Tre högläsningsböcker och livliga diskussioner. Jag hade alltid med mig tre böcker till klassrummet då jag skulle välja en ny högläsningsbok.

Tre högläsningsböcker och livliga diskussioner

Och så visade jag eleverna hur jag var osäker på vilken bok jag skulle välja att högläsa ur. Jag läste ett kapitel ur varje bok och bjöd in eleverna att diskutera vilken bok de önskade lyssna till. På det sättet kom jag att sprida tre böcker till eleverna. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Arbeta språkutvecklande med hjälp av Storybird. När vi hade planeringsdag på skolan gick programmet i språkets tecken.

Arbeta språkutvecklande med hjälp av Storybird

En kollega startade upp sitt försteläraruppdrag med inriktning ”språkutvecklande arbetssätt”, vi såg på skolverkets film ”Språk – och kunskapsutvecklande arbete” som en upptakt till fortsatta diskussioner kring hur vi arbetar på vår skola. Vi diskuterade bl.a. hur elevernas språkliga förmågor ser ut hos eleverna, vilka förväntningar vi har på eleverna och hur vi kan undvika att missta oss på elevernas språkförmåga då de t.ex. trots allt har ett rikt vardagsspråk. Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Härligt att vara igång igen!

Den begreppsliga förmågan i svenska och so

Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap. I veckan har vi haft som mål att öva på den begreppsliga förmågan i olika ämnen. Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö.

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas!

På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. Pang! Storybird - Artful Storytelling. Filmen om Läsfixarna. Vi skriver instruktioner. Kom ihåg när du skriver! Att utveckla sitt skrivande. I menyraden kan du klicka fram andra underlänkar på hur du utvecklar ditt skrivande med bl a gestalningar och person- och miljöbeskrivningar.

Att utveckla sitt skrivande

Du hittar även responsark och skrivprocessen visualiserat. Att utveckla ditt skrivande kan du göra genom att: förklara varförge konkreta exempelanvända bildspråk och olika person- och miljöbeskrivningargestaltavariera ditt språk med längd på meningar, inledningar och längden på meningarnaställa frågor för att ge djupproblematisera med olika perspektivgeneralisera Detta gör du för att kunna förklara precis det du menar. Åtta orsaker varför du regelbundet ska läsa böcker. Det finns mer än en anledning till att läsa en god bok.

Åtta orsaker varför du regelbundet ska läsa böcker

(Foto: Hieu Le/Unsplash) Kanske tillhör du den skaran av människor som sällan läser en bok. Det som du dagligen läser är förmodligen morgontidningen, lite internetsajter, email och lite Facebook. Men varför inte dagligen börja läsa böcker eller lite längre artiklar i tidskrifter? Fem undervisningar i läsförståelse. Läsundervisning är inte en enda undervisning.

Fem undervisningar i läsförståelse

Det är en alltid undervisning. Om eleverna ska förstå text, varhelst den finns, i boken eller i datorn, så måste man förstå, kunna läsa mellan raderna och analysera och grubbla på den. Man behöver tänka, sätta egna ord på det man läst, och man måste förstå. Om inte varje enskilt ord men hela sammanhanget. Jag har under många år undervisat i läsning och jag har flera undervisningar i klassrummet. Ture Sventon – som en språkgodisaffär. Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema.

Ture Sventon – som en språkgodisaffär

Jag brukar introducera området med att visa klipp ur LasseMaja och Ture Sventon. LassaMaja känner eleverna så klart till, men vetskapen om ”Sveriges skickligaste detektiv” är liten. Det är helt enkelt för länge sedan adventskalendern gick på TV och böckerna har de aldrig hört talas om. De fixade lärarens utmaning - Jönköpings-Posten. Läraren Sandra Hansson tycker själv om att läsa och när hon fick en ny kull av elever så tänkte hon att det skulle bli en läsande klass. — Läsning är något som är grundläggande för alla ämnen i skolan.

De fixade lärarens utmaning - Jönköpings-Posten

Det handlar både om att få upp läshastigheten och att öka läsförståelsen, säger hon. I höstas gjorde hon därför en utmaning till sina elever; om de läste 10 000 sidor innan jul skulle de belönas med en överraskning. — De var klara redan i oktober, så den här terminen sa vi 15 000 sidor och det klarade de med råge, säger hon. Ökade motivationen. Läsfixarna hjälper till att leta ledtrådar och lösa mysterier. Aktivera eleverna vid högläsning – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Läsförståelsestrategier. En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author).

RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. a4 alla l%C3%A4sstrategierna. Modellektioner samlade l%C3%A4nkar ny 7. Expertläsare/Stjärnläsare och Gemensam läsning/Enskild läsning. Barbro Westlund menar att en expertläsare ofta omedvetet växlar mellan olika strategier och väljer strategi beroende på läsningens syfte och texttyp.

Att använda lässtrategier innebär att få mentala verktyg för att förstå en text. Syftet med undervisning i lässtrategier är att utveckla eleverna till ”Expertläsare”. Roliga bokrecensioner – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Ta tillvara elevernas läsning och låt dem reflektera kring böckerna de läser – samtidigt som de även ger varandra bra lästips! Här kommer några förslag på roliga bokrecensioner. På Facebook hittade jag en gång ett tips från en klass på Europaskolan i Bryssel, där eleverna fick göra ”bokpåsar” efter att alla hade avslutat läsningen av sin bok.

Denna uppgift kommer från Barbro Westlund, som i sin tur tog med sig idén från sitt besök i en skola i Kanada. Skrivarverkstad – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Prova ett nytt sätt att utveckla elevernas skrivförmåga! Jag var inne på Pinterest och letade efter visual writing prompts att använda mig av i skrivundervisningen. Det är bilder som eleverna kan utgå ifrån när de ska planera en berättelse.

Jag hittade då ett intressant upplägg, som väckte nya tankar hos mig kring hur vi kan arbeta med skrivandet i skolan. Detta ska jag i alla fall testa i min klass! Förslag på arbetsgång. Häxorna (Roald Dahl) – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Denna bok är en mycket uppskattad högläsningsbok, särskilt i början av åk 4. Den går att läsa med mycket inlevelse och har en handling som engagerar eleverna. Läs mer om handlingen här. Det är lätt att dras med och läsa med stor inlevelse!

Ändra röster, göra pauseringar, låtsas att du är en häxa…det blir en teaterföreställning i sig! Passa gärna på att konkretisera vad ”läsa med inlevelse” innebär och jämför gärna med hur det låter när man till exempel läser en faktatext. Vad händer inom oss när vi läser? – #mellanstadiebloggen [SVENSKA]