background preloader

Inspirasjon

Facebook Twitter

Vurdering og kartlegging underveis – Glimt fra et flerspråklig klasserom. Mange synes vurdering av elevenes nivåer kan være vanskelig.

Vurdering og kartlegging underveis – Glimt fra et flerspråklig klasserom

Kartleggingsmaterialet Språkkompetanse i grunnleggende norsk er laget for dette formålet og er utarbeidet i tilknytning til læreplan i grunnleggende norsk. Kartleggingsmaterialet er et verktøy for vurdering og pedagogisk tilrettelegging som kan brukes kontinuerlig i opplæringa av elevene. Eventyr på mange språk, fra mange land – Glimt fra et flerspråklig klasserom. Illustrasjon: Lånt fra tema morsmål Det har vært en uke full av gode opplevelser både i og utenfor klasserommet.

Eventyr på mange språk, fra mange land – Glimt fra et flerspråklig klasserom

Vi har startet å jobbet med eventyr og her er det mange muligheter for å jobbe med både språk og kultur. De fleste har blitt fortalt eventyr som barn, uavhengig av hvor i verden de har vokst opp. Mine elever har også kjennskap til eventyr fra hjemlandet. Bilder som utgangspunkt for muntlig aktivitet – Glimt fra et flerspråklig klasserom. Forskning har vist at mye av tiden i norske klasserom blir brukt på individuelle skriftlige oppgaver, men all språkopplæring bør vektlegge muntlighet i en begynnerfase.

Bilder som utgangspunkt for muntlig aktivitet – Glimt fra et flerspråklig klasserom

Elevene trenger å få trening i å lytte, tale og samtale. Undervisningen bør derfor ha de muntlige ferdighetene i sentrum, og gi alle elevene mulighet til å være aktive. Det er selvsagt mange måter man kan legge til rette for muntlig interaksjon i klasserommet, det viktigste er at elevene får mange muligheter til å bruke språket. For at muntlig aktivitet i klasserommet skal gagne alle, må man sørge for et trygt og godt klassemiljø. det må være rom for å prøve og feile. Å sørge for et trygt og motiverende læringsmiljø er lærerens ansvar. Å skrive brev og e-post – sirkelmodellen – Glimt fra et flerspråklig klasserom.

Mål Denne uken har vi jobbet med brev og e-post.

Å skrive brev og e-post – sirkelmodellen – Glimt fra et flerspråklig klasserom

I læreplanen for grunnleggende norsk nivå 2 står det at elevene skal:Skrive enkle brev, bruke digitale medier til å skrive og gi hensiktsmessig respons på meldinger. Videre står det at elevene skal ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning. Musikk i språkopplæringen – Glimt fra et flerspråklig klasserom.

Jeg er ingen musikklærer.

Musikk i språkopplæringen – Glimt fra et flerspråklig klasserom

Jeg kan ikke spille noe instrument og jeg kan absolutt ikke synge, men… Jeg bruker mye musikk i undervisningen. Musikk skaper et fellesskap på tvers av alder, norskkunnskaper og etnisitet. Da jeg for 10 år siden studerte spansk i Ecuador, var musikk et viktig verktøy i min egen språklæring. Jeg er forelsket …- Quizlet – Glimt fra et flerspråklig klasserom. For noen dager siden så jeg på facebooksiden, norsk som andrespråk, en anbefaling av verktøyet Quizlet for å lage såkalte flashcards.

Jeg er forelsket …- Quizlet – Glimt fra et flerspråklig klasserom

Nysgjerrig som jeg er, så måtte jeg jo undersøke dette nærmere. Jeg er BEGEISTRET! Pedagogiske betraktninger om spill i skolen. Annerledesland.wordpress. Undervisning: inspirasjon, tips og ideer. Arne Krokan - @arnek. Norske medier har skjønt at Facebooks Instant Articles ikke bare er lansert, men også vil få konsekvenser for nettopp norske medier.

Arne Krokan - @arnek

Dagbladet ser ut til å stå først i køen av de norske som vil publisere på denne plattformen, noe… Continue Reading I et større historisk perspektiv kan en se hvordan menneskene har gått fra å høste direkte fra naturen til å utvinne mer vanskelig tilgjengelige råvarer, slik som olje og gass, kull og andre produkter som ble nødvendige i industriproduksjonen. Den… Continue Reading Denne uken er jeg invitert til «toppmøte» hos Statsministeren og Kunnskapsministeren for å bidra kunnskapsbasert fornyelse og bedre tjenester i offentlig sektor.

Bakgrunnen er pågående endringer i samfunnet som gjør at det blir behov for et effektivt forsknings-… Continue Reading. Sharing is the new way of learning. Landslaget for norskundervisning. Alle publiserte saker Frøydis Hertzberg fikk LNU-prisen 2016 [caption id="attachment_1662" align="alignnone" width="300"] Frøydis Hertzberg fikk LNU-prisen 2016.

Landslaget for norskundervisning

Lærerbloggen: Gode blogger. Kom gjerne med tips om blogger som burde være med på denne lista!

Lærerbloggen: Gode blogger

Eva Bratvold: Eva 2.0Eva Bratvold finner du på de fleste plattformer og med bred tilnærming til utdanning – fra strategiarbeid og implementering til hva som skaper god læring og helt ned på ren verktøyhåndtering. Bjørn Helge Græsli: LærerrommetBjørn Helge Græsli er lektor, underviser i norsk, engelsk og samfunnsfag, holder foredrag/workshop om vurdering og IKT i klasserommet.

Eva Kosberg: SkoletankerI denne bloggen finner du innlegg om alle mulige aspekter ved livet som lærer i skolen.Odin Hetland Nøsen: IKT og skoleDet er viktig at skolelederne, som tar de sentrale avgjørelsene i skolen, har god kunnskap om IKT. Det er ikke bra om avgjørelser knyttet til IKT blir tatt av ledere/avdelinger over skolen, som hverken skal bruke eller leve med løsningen, eller at lærere får starte opp løse prosjekter som de ikke ser konsekvensene av når det skal overføres til hele skolen. Norsk andrespråk - Blogg fra Cappelen DammNorsk andrespråk. Norsk på 123.