background preloader

Finnish education related

Facebook Twitter

PUHETTA JA AJATUKSIA LUKIOKOULUTUKSEN UUDISTAMISESTA. Oppimisympäristö muuttuu - opetus ja kokeet sen mukana. Avoimia verkkoluentoja, aineistoja/ Open web lectures. Blogeja ja hankkeita. Arviointivimma jähmettää ihmisten toiminnan | psykologinen pääoma. Erään kehityskeskusteluni jälkeen tunsin itseni nöyryytetyksi. Esimieheni oli intoa täynnä tunkemaan toimintani yhteen viidestä luokasta sekä julistamaan osaamiseni hyväksi tai huonoksi. Vaikka numerot olivat hyviä, koko asetelma tuntui järjettömältä ja mielivaltaiselta. Kuorrutuksena kuulin myös kehityskohteina, jotka todellisuudessa olisi voinut palauttaa sinällään esimiehelleni. Olin kuitenkin tilastojen yläneljänneksissä, joten saatoin unohtaa keskustelun rauhassa. Kehityskeskusteluni oli järjetön maantapa Vaatimaton kokemukseni on viime lauantain Helsingin Sanomien mukaan yksi tekijä Nokian romahtamisessa. MM-kulta olisi vaarantunut Suomen jääkiekkojoukkue voitti kultaa 1995. Tammi oli kolmannen maalivahdin roolissa, jossa piti vain olla varalla ja avata veräjää.

Työleiriajattelun käytännöt Luokittelu- ja arviointiajatukset syntyivät aikoinaan erityisesti GE:n johtajan, Jack Welshin, ajatuksina. Arviointikiima pohjautuu kapeaan ihmiskuvaan Arviointivimman tuhoisuus Comments comments. Oppimisen omistajuus ja arvioinnin omistajuus. ”Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.”– Perusopetuslaki ja lukiolaki vuodelta 1998 Oppimisen omistajuudella tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että oppilaan autonomiaa ja vastuuta lisäämällä pyritään myös lisäämään sisäistä motivaatiota oppimista kohtaan.

Opettaja toki edelleen päättää opittavat aiheet (OPS), mutta oppilaan päätettävissä voivat olla esimerkiksi milloin, missä ja kenen kanssa opitaan,mitä lähteitä ja oppimisvälineitä käytetään,mitä opiskelutekniikkaa käytetään. Oppilaalla täytyisi kuitenkin olla hyvät opiskelutaidot ja ymmärrys tavoitteista, jotta hän pystyisi ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan siten, että oppimista myös tapahtuisi. Oppimisen omistajuutta täytyisi siis myös harjoitella koulussa, mutta meidän opetuskulttuurimme on jo pitkään laiminlyönyt oma-aloitteisuuden ja läpi elämän kantavien opiskelutaitojen opettamista. Kuinka hyvä sinä olet arvioimaan toista ihmistä? Oppiminen.fi | Uudistuvan oppimisen riippumaton kanava. Arviointikulttuuri muutoksessa | Oppiminen.fi. Laura Tuohilampi ja Pekka Peura aloittavat OPS-hautomoiden vieraskynä-sarjan artikkelilla ja videosarjalla arviointikulttuurin muutoksen tarpeesta.

Kouluissa arviointia ja arvosanoja käytetään usein työkaluina toiminnan ja käyttäytymisen ohjauksessa. ”Älä enää myöhästy ja lintsaa, muuten lasken arvosanaasi.” ”Opettele nämä asiat, niitä saatetaan kysyä kokeessa.” Tällä toki tarkoitetaan vain hyvää, eli sitä, että oppilas on koulussa läsnä ja pänttää tietoja. Tämä toiminta on kuitenkin irrallaan siitä, mitä arvioinnin OPS:n tai lain mukaan pitäisi olla. Arvioinnin todellisena tarkoituksena olisi parantaa oppilaiden itsetietoisuutta, minäkuvaa ja itsetuntoa. Lisäksi arvioinnin todellisena tavoitteena on myös oppilaiden korkeamman tason ajattelutaitojen kehittäminen. Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. – Perusopetuslaki ja lukiolaki vuodelta 1998. Voiko matematiikan opetuksen tulevaisuus näyttää tältä? Martinlaakson lukiossa Vantaalla on menossa opetuskokeilu, jossa rikotaan voimakkaasti perinteisen opetuksen rajoja.

Sen tavoitteena on kehittää resursseja ja opettajien työmäärää lisäämättä oppimisympäristö, joka tukisi sekä lahjakkaita että heikompia opiskelijoita huomattavasti perinteistä opetusta enemmän. Perinteisellä opetuksella tarkoitetaan tässä opetusta, missä oppitunti koostuu kotitehtävien tarkistamisesta, uuden teorian opettamisesta ja harjoitustehtävien tekemisestä. Sen heikkoutena on opetusjaksojen jäykkä rakenne ja joustamattomuus ottaa huomioon eri taitotason omaavia oppijoita. Perinteisessä opetuksessa opettaja ei pysty aikatauluttamaan yhden kurssin aiheiden opetusta lahjakkaimpien oppijoiden oppimiskyvyn mukaan, koska silloin suurin osa opiskelijoista putoaisi kyydistä. Nopein opiskelija ei suinkaan ollut ainoa, joka oppi kaiken kurssisisällön ennen määräaikaa.

Pois kurssirajoista Opettajalle tilanne on välillä henkisesti puuduttava. Värikoodeja ja älypuhelimia. Peura_Pekka_MAOL_kevatpaivat2014.pdf. Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu. ”Sanoin opiskelijoilleni…, että kurssin lopussa oleva koe on vapaaehtoinen ja se ei vaikuta kurssin arvosanaan. Sanoin myös, että he saavat itse päättää omat arvosanansa. Pelkoni siitä, että antavatko kaikki nyt itselleen arvosanaksi 10, osoittautui täysin aiheettomaksi. Kukaan 55 opiskelijastani ei antanut itselleen arvosanaa 10!” Tässä tekstissä kyseenalaistetaan nykyinen arviointikulttuurimme sekä esitellään konkreettinen ja käytännössä toimivaksi havaittu oppimista, opiskelumotivaatiota ja minäkuvan kehitystä edistävä arviointimenetelmä.

Kouluissa opetetaan asiasisältöjä ja käyttäytymistä edelleen uhkailemalla ja luomalla pelon ilmapiiriä. Yleisimmät opettajien käyttämät pelotteluvälineet ovat arvosanat ja kokeet. ”Älä enää myöhästy ja lintsaa, muuten lasken arvosanaasi.” ”Opettele nämä asiat, niitä saatetaan kysyä kokeessa.” Etsin tietoa arvioinnista ja sen vaikutuksesta ihmiseen ja oppimiseen useista eri lähteistä. Tilastot puhukoot itse puolestaan. 146195_Sormeilua_iPadin_Hyodyntamisesta_oppimisessa.pdf. Ilona IT. Kuinka ”digiloikka” mahdollistetaan? LUMA.fi: Avoin ohjelmoinnin verkkokurssi kaikille kiinnostuneille.

Aalto-yliopiston ensimmäisen vuoden ohjelmointiopetusta pääsee taas kokeilemaan ilmaisella verkkokurssilla. Oletko kiinnostunut oppimaan ohjelmointia modernilla ohjelmointikielellä ja näkemään millaista yliopisto-opiskelu voi olla? Tervetuloa kurssille! Aalto-yliopiston viimevuotinen Ohjelmoinnin MOOC -kurssi sai loistavat palautteet kurssin opiskelijoilta ja Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos tarjoaa kurssin jälleen avoimena verkkokurssina (MOOC). Kurssi vastaa sisällöltään Aallon opiskelijoiden ensimmäistä ohjelmointikurssia Ohjelmointi 1. Kohdeyleisönä kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet Kurssille otetaan kaikki halukkaat, eikä se edellytä aiempaa ohjelmointiosaamista.

Jos kuitenkin olet ohjelmoinut vähän aiemminkin, niin kurssilta löytyy varmasti uutta myös sinulle. Ilman tenttiäkin kurssille voi tulla – kehittämään omaa osaamistaan tai vaikkapa hakemaan ideoita ja inspiraatiota ohjelmoinnin opetukseen. Itseopiskelua ja paljon ohjelmointia Kurssi järjestetään 1.9.2015-9.12.2015. Tulevaisuuden tutkimuskeskus – matkalla tulevaisuuksiin. Tulevaisuuden tutkimuskeskus – matkalla tulevaisuuksiin Tulevaisuuden tutkimuskeskus on Pohjoismaiden suurin tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin erikoistunut akateeminen tutkimuslaitos.

Keskuksessa työskentelee yli 50 asiantuntijaa kolmessa eri toimipisteessä Turussa, Helsingissä ja Tampereella. Sivun sisältö ​Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Tuotamme näkemyksellistä tulevaisuustietoa, jonka tavoitteena on antaa välineitä vastuulliseen päätöksentekoon ja herättää yhteiskunnallista keskustelua.

Tutkimme vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä niihin sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Tulevaisuuden tutkimuskeskus on perustettu Opetusministeriön päätöksellä Turun kauppakorkeakoulun yhteyteen vuonna 1992. >> 1.8.2013 Tulevaisuuden tutkimuskeskus siirtyy Turun kauppakorkeakouluun – tutkintojen antaminen mahdolliseksi. Yhteiskunnallinen vaikuttaja. eBarometri. 137072_Lukion_tulevaisuus_2030.pdf. Tutu_2011-1. Peruskoulupesula: Opetusmateriaalia. Opetus.tv | Päivitä tulevaisuutesi! OPTEK - Opetusteknologia koulun arjessa | Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) D094_netti. Picamentor - Hae. OPETUSTOIMEN VALTIONOSUUSSOVELLUS 2015 LUKIOKOULUTUS raportti V06YK6S15. New_learning_solutions_from_finland.pdf.

Edulution.fi. Katsaus seminaariohjelmaan / NET FORUM Finland 2015, Helsinki - Easyfairs. The programme was developed to provide maximum opportunity for face to face collaboration between teachers, active participation in new teaching practices such as design thinking and flipped classrooms while embracing new skills such as entreprenuership and gamification and new tools such as 3D printing, robotics and coding.

Within the first year the programme extended to open in key cities across the country and to regions where education need was clearly identfied. Supported by New Zealand government funding, a philanthropic trust, multi-national corporations and local community trusts, The Mind Lab by Unitec is continuing to expand to new locations to reach and provide access to reach 15 percent of the New Zealand teaching profession over the next 5 years. Frances will share an indepth knowledge on the need, the solution and the implementation of New Zealand’s largest and most ambitious teaching qualifcation and the transformational impact of progress.

Sosiaalisen median oppimisympäristö. Mitä lisäarvoa opetukseen ja oppimiseen? Sosiaalisen median vertaaminen muihin opetuksen ja oppimisen apuvälineisiin on hankalaa. Kyse ei ole pelkästä esittämisen välineestä videon tai piirtoheittimen tapaan. Kyse ei ole pelkästä viestintäkanavasta puhelimen tai sanomalehden tapaan. Kyse ei ole pelkästä kohtaamispaikasta pihan tai luokkahuoneen tapaan. Oppijan käsiin annettu mobiililaite ei korvaa pelkästään kirjaa, vihkoa ja kyniä. Kyse on moniulotteisesta ilmiöstä, joka sulautuu lähes kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Sosiaalinen media antaa oppimiseen monia mahdollisuuksia: vuorovaikutusvälineitä, yhdessä tekemisen apuneuvoja, julkaisemisen ja sisällön jakamisen tilaa, avoimia aineistoja, verkostoitumispaikkoja ja paljon muuta. Sopivasti valikoiden somea hyödyntäen voidaan tilanteesta riippuen saavuttaa erilaisia hyötyjä. Yhteistyöverkostoja ja avoimia sisältöjä Sosiaalinen media tarjoaa lukuisia välineitä ja foorumeja viestintään.

Aktivoivaa oppimista Kriittinen näkökulma Anne Rongas. Oppimaisema.fi - Etusivu. OuLUMA - Oulun yliopiston LUMA-keskus.