background preloader

Finnish education related

Facebook Twitter

PUHETTA JA AJATUKSIA LUKIOKOULUTUKSEN UUDISTAMISESTA. Oppimisympäristö muuttuu - opetus ja kokeet sen mukana. Avoimia verkkoluentoja, aineistoja/ Open web lectures. Blogeja ja hankkeita. Arviointivimma jähmettää ihmisten toiminnan. Erään kehityskeskusteluni jälkeen tunsin itseni nöyryytetyksi.

Arviointivimma jähmettää ihmisten toiminnan

Esimieheni oli intoa täynnä tunkemaan toimintani yhteen viidestä luokasta sekä julistamaan osaamiseni hyväksi tai huonoksi. Vaikka numerot olivat hyviä, koko asetelma tuntui järjettömältä ja mielivaltaiselta. Kuorrutuksena kuulin myös kehityskohteina, jotka todellisuudessa olisi voinut palauttaa sinällään esimiehelleni. Olin kuitenkin tilastojen yläneljänneksissä, joten saatoin unohtaa keskustelun rauhassa. Tosin innostukseni lopahti pariksi viikoksi, joka varmaan maksoi yhtiölle parin kuukausipalkkani verran. Kehityskeskusteluni oli järjetön maantapa Vaatimaton kokemukseni on viime lauantain Helsingin Sanomien mukaan yksi tekijä Nokian romahtamisessa. MM-kulta olisi vaarantunut Suomen jääkiekkojoukkue voitti kultaa 1995. Tammi oli kolmannen maalivahdin roolissa, jossa piti vain olla varalla ja avata veräjää. Oppimisen omistajuus ja arvioinnin omistajuus. ”Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.”– Perusopetuslaki ja lukiolaki vuodelta 1998 Oppimisen omistajuudella tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että oppilaan autonomiaa ja vastuuta lisäämällä pyritään myös lisäämään sisäistä motivaatiota oppimista kohtaan.

Oppimisen omistajuus ja arvioinnin omistajuus

Opettaja toki edelleen päättää opittavat aiheet (OPS), mutta oppilaan päätettävissä voivat olla esimerkiksi milloin, missä ja kenen kanssa opitaan,mitä lähteitä ja oppimisvälineitä käytetään,mitä opiskelutekniikkaa käytetään. Oppilaalla täytyisi kuitenkin olla hyvät opiskelutaidot ja ymmärrys tavoitteista, jotta hän pystyisi ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan siten, että oppimista myös tapahtuisi. Uudistuvan oppimisen riippumaton kanava. Arviointikulttuuri muutoksessa. Laura Tuohilampi ja Pekka Peura aloittavat OPS-hautomoiden vieraskynä-sarjan artikkelilla ja videosarjalla arviointikulttuurin muutoksen tarpeesta.

Arviointikulttuuri muutoksessa

Kouluissa arviointia ja arvosanoja käytetään usein työkaluina toiminnan ja käyttäytymisen ohjauksessa. ”Älä enää myöhästy ja lintsaa, muuten lasken arvosanaasi.” ”Opettele nämä asiat, niitä saatetaan kysyä kokeessa.” Tällä toki tarkoitetaan vain hyvää, eli sitä, että oppilas on koulussa läsnä ja pänttää tietoja. Tämä toiminta on kuitenkin irrallaan siitä, mitä arvioinnin OPS:n tai lain mukaan pitäisi olla.

Arvioinnin todellisena tarkoituksena olisi parantaa oppilaiden itsetietoisuutta, minäkuvaa ja itsetuntoa. Lisäksi arvioinnin todellisena tavoitteena on myös oppilaiden korkeamman tason ajattelutaitojen kehittäminen. Voiko matematiikan opetuksen tulevaisuus näyttää tältä? Martinlaakson lukiossa Vantaalla on menossa opetuskokeilu, jossa rikotaan voimakkaasti perinteisen opetuksen rajoja.

Voiko matematiikan opetuksen tulevaisuus näyttää tältä?

Sen tavoitteena on kehittää resursseja ja opettajien työmäärää lisäämättä oppimisympäristö, joka tukisi sekä lahjakkaita että heikompia opiskelijoita huomattavasti perinteistä opetusta enemmän. Perinteisellä opetuksella tarkoitetaan tässä opetusta, missä oppitunti koostuu kotitehtävien tarkistamisesta, uuden teorian opettamisesta ja harjoitustehtävien tekemisestä. Peura_Pekka_MAOL_kevatpaivat2014.pdf. Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu. ”Sanoin opiskelijoilleni…, että kurssin lopussa oleva koe on vapaaehtoinen ja se ei vaikuta kurssin arvosanaan.

Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu

Sanoin myös, että he saavat itse päättää omat arvosanansa. Pelkoni siitä, että antavatko kaikki nyt itselleen arvosanaksi 10, osoittautui täysin aiheettomaksi. Kukaan 55 opiskelijastani ei antanut itselleen arvosanaa 10!” 146195_Sormeilua_iPadin_Hyodyntamisesta_oppimisessa.pdf. Ilona IT. Kuinka ”digiloikka” mahdollistetaan? LUMA.fi: Avoin ohjelmoinnin verkkokurssi kaikille kiinnostuneille. Aalto-yliopiston ensimmäisen vuoden ohjelmointiopetusta pääsee taas kokeilemaan ilmaisella verkkokurssilla.

LUMA.fi: Avoin ohjelmoinnin verkkokurssi kaikille kiinnostuneille

Oletko kiinnostunut oppimaan ohjelmointia modernilla ohjelmointikielellä ja näkemään millaista yliopisto-opiskelu voi olla? Tervetuloa kurssille! Aalto-yliopiston viimevuotinen Ohjelmoinnin MOOC -kurssi sai loistavat palautteet kurssin opiskelijoilta ja Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos tarjoaa kurssin jälleen avoimena verkkokurssina (MOOC). Kurssi vastaa sisällöltään Aallon opiskelijoiden ensimmäistä ohjelmointikurssia Ohjelmointi 1. Kohdeyleisönä kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet Kurssille otetaan kaikki halukkaat, eikä se edellytä aiempaa ohjelmointiosaamista.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus – matkalla tulevaisuuksiin. Tulevaisuuden tutkimuskeskus – matkalla tulevaisuuksiin Tulevaisuuden tutkimuskeskus on Pohjoismaiden suurin tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin erikoistunut akateeminen tutkimuslaitos.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus – matkalla tulevaisuuksiin

Keskuksessa työskentelee yli 50 asiantuntijaa kolmessa eri toimipisteessä Turussa, Helsingissä ja Tampereella. Sivun sisältö ​Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Tuotamme näkemyksellistä tulevaisuustietoa, jonka tavoitteena on antaa välineitä vastuulliseen päätöksentekoon ja herättää yhteiskunnallista keskustelua.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on perustettu Opetusministeriön päätöksellä Turun kauppakorkeakoulun yhteyteen vuonna 1992. eBarometri. 137072_Lukion_tulevaisuus_2030.pdf. Tutu_2011-1. Peruskoulupesula: Opetusmateriaalia. Päivitä tulevaisuutesi! Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) D094_netti. Picamentor - Hae. OPETUSTOIMEN VALTIONOSUUSSOVELLUS 2015 LUKIOKOULUTUS raportti V06YK6S15. New_learning_solutions_from_finland.pdf. Edulution.fi. Katsaus seminaariohjelmaan / NET FORUM Finland 2015, Helsinki - Easyfairs. The programme was developed to provide maximum opportunity for face to face collaboration between teachers, active participation in new teaching practices such as design thinking and flipped classrooms while embracing new skills such as entreprenuership and gamification and new tools such as 3D printing, robotics and coding.

Katsaus seminaariohjelmaan / NET FORUM Finland 2015, Helsinki - Easyfairs

Within the first year the programme extended to open in key cities across the country and to regions where education need was clearly identfied. Supported by New Zealand government funding, a philanthropic trust, multi-national corporations and local community trusts, The Mind Lab by Unitec is continuing to expand to new locations to reach and provide access to reach 15 percent of the New Zealand teaching profession over the next 5 years. Sosiaalisen median oppimisympäristö. Mitä lisäarvoa opetukseen ja oppimiseen?

Sosiaalisen median oppimisympäristö

Sosiaalisen median vertaaminen muihin opetuksen ja oppimisen apuvälineisiin on hankalaa. Kyse ei ole pelkästä esittämisen välineestä videon tai piirtoheittimen tapaan. Kyse ei ole pelkästä viestintäkanavasta puhelimen tai sanomalehden tapaan. Kyse ei ole pelkästä kohtaamispaikasta pihan tai luokkahuoneen tapaan. Oppijan käsiin annettu mobiililaite ei korvaa pelkästään kirjaa, vihkoa ja kyniä. Sosiaalinen media antaa oppimiseen monia mahdollisuuksia: vuorovaikutusvälineitä, yhdessä tekemisen apuneuvoja, julkaisemisen ja sisällön jakamisen tilaa, avoimia aineistoja, verkostoitumispaikkoja ja paljon muuta.

Sopivasti valikoiden somea hyödyntäen voidaan tilanteesta riippuen saavuttaa erilaisia hyötyjä. Oppimaisema.fi - Etusivu. OuLUMA - Oulun yliopiston LUMA-keskus.