background preloader

Källor och källkritik

Facebook Twitter

Källkritik. Publicerad: 10 augusti 2013 Tema: Källkritik Journalistens uppgift är att granska och informera.

Källkritik

För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. För att man ska kunna bedöma nyheter och värdera en uppgifts pålitlighet anger medier var de hämtat informationen från. När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor. Övningar. Varje övning innebär att du ska ta ställning till ett antal alternativ.

Övningar

Ett eller fler alternativ är rätt. Övning 1. World War II. Axis Propaganda. Bilder_och_dokument_steriliseringsfragan. ”Arkelsten förfalskar historien” Källkritik – Mikaels Skola. ❖ 1397 skapades Kalmarunionen mellan Danmark, Sverige och Norge. ❖ Det unionsbrev som finns bevarat brukar räknas som förfalskning eftersom det är skrivit på papper och inte pergament, vilket var det normala.

Källkritik – Mikaels Skola

Om källor Det som hänt är borta för alltid. Vi kan inte åka tillbaka för att se det som hände utan vi måste förlita oss på annat. Den som studerar språk kan lyssna på hur folk talar, kemister kan göra experiment men en historiker kan bara se det som är lämnat kvar. Historiebruk – Mikaels Skola. För många är historia bara det som sker i ett klassrum, men runt omkring oss finns fullt av kopplingar till historien.

Historiebruk – Mikaels Skola

Allt från gatunamn till reklam och film på TV Historia används i många olika sammanhang i många olika syften. Läromedel-om-källkritik-4. KÄLLKRITIK I UNDERVISNINGEN. I dagens samhälle har vi ständig tillgång till ett aldrig sinande informationsflöde.

KÄLLKRITIK I UNDERVISNINGEN

Hur kan det användas i skolan? Hur kan vi ge våra elever verktyg att hantera informationen med kritiska ögon? Här följer fem förslag som jag tycker fungerat i min undervisning: 1. Utgå från elevernas verklighet och bygg vidare därifrån. 2. Övningar i källkritik på gymnasiet - Väggaskolans bibliotek.

Källkritiska detektiven – låt eleverna granska tre nyhetssajter. Publicerad: 31 augusti 2014.

Källkritiska detektiven – låt eleverna granska tre nyhetssajter

Fejkade sidor - Källkritik. Ne. 6. TENDENS. Checklista. KIT. Forget Sykes-Picot. It’s the Treaty of Sèvres That Explains the Modern Middle East. 6 otäcka fakta som visar likheterna mellan Sverige i dag och Tyskland på 30-talet. Nyheter Nyheter24 presenterar en skrämmande jämförelse mellan dagens Sverige och en del av historien som aldrig får upprepas. 1.

6 otäcka fakta som visar likheterna mellan Sverige i dag och Tyskland på 30-talet

Ekonomin DÅ: Under finanskrisen i slutet av 20-talet var arbetslösheten hög. Kolla källans wiki - Källkritik - exempel webbsidor. Här hittar du exempel på webbsidor, till exempel fejksidor eller fejkade bloggar, källkritiska experiment och annat som kan användas i skolans diskussioner om källkritik!

Kolla källans wiki - Källkritik - exempel webbsidor

Lämpliga frågor att ställa till materialet hittar du i Kolla källans lathund. Konspiration 58. Mullbergaskolan - En friskola tänker fritt! Webbtips och övningar i källkritik. Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan?

Webbtips och övningar i källkritik

På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Den livsfarliga historien - nationalism och historiebruk i forna Jugoslavien. Den livsfarliga historien är ett pedagogiskt material med övningar och lärarhandledning om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning.

Den livsfarliga historien - nationalism och historiebruk i forna Jugoslavien

Det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt. Utgångspunkten är den nationalistiska framväxten i forna Jugoslavien under slutet av 1980-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995. Materialet riktar sig till gymnasiet och består av tre teman: Historiebruk och nationalism, Folkmordet i Srebrenica och Vägen till försoning. Delarna innehåller övningar, rollspel och texter. Lärarhandledning. Folkmord och audiovisuell historieskrivning. ODVKIN-NY. ”Vi måste satsa mer på bildförståelse”

Kinberg Batra fortsätter historieförfalskningen. Nyhet 150612 AiP kan nu visa att Anna Kinberg Batra själv höll i pennan när Moderaterna skrev in kampen mot apartheid och genomdrivandet av rösträtten i partiets idéprogram. Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning. Frågor som rör flyktingar och migranter debatteras ofta idag. Inte minst med tanke på alla flyktingar som idag kommer från Syrien. Rare and Amazing Historical Photos. September 1933 - Adolf Hitler breaks ground on his ambitious plans to link all major German cities with highways. 30+ Must-See Historic Moments In Photographs. The photograph precipitated a dramatic change in how we perceive history. 40 Must-See Photos From The Past. The phrase “a picture is worth a thousand words” was coined by American newspaper editor Arthur Brisbane in 1911. It’s a simple notion that applies to many aspects of our lives, but especially to historical photography.

Sometimes, one simple picture can tell you more about history than any story you might read or any document you might analyze. [Read more...] These photographs all tell stories about the historical figures or events that they represent. Once taken simply to document their present, they now help us witness the past. Realistically colorized historical photos. Over the last couple years, an increasingly popular trend online has been to create and share colorized photos from history. Artists such as Jordan Lloyd, Dana Keller and Sanna Dullaway take intriguing old black-and-white photos and bring them to life with color as if they’d been taken only yesterday.

Here are some examples… Hur kan vi veta vad som hänt i det förflutna? Stalin gjorde kända retuscheringar. Är det sant?: Källkritik. En grundkurs i källkritiskt tänkande. Mozarts hemsida. Arkiven berättar - om sidan.