background preloader

Phthalater

Facebook Twitter

Plast - Fødevarestyrelsen (FST) Plast er defineret bredt som organiske makromolekylære forbindelser fremkommet ved polymerisation, polykondensation, polyaddition og lignende kemiske reaktioner.

Plast - Fødevarestyrelsen (FST)

Plast kan også være fremstillet ved kemiske ændringer af naturlige makromolekylære forbindelser, og der kan indgå andre stoffer og materialer i plast. Plastforordningens særlige fremstillings- og anvendelsesbestemmelser finder anvendelse på materialer, der udelukkende er fremstillet af plast, og på materialer, der er kombineret af flere lag plast. De kombinerede flerlagsmaterialer kan være klæbet sammen, være coextruderet, eller være sammensat på en hvilken som helst anden måde, men alle lag skal bestå af plast. Plastmaterialer af PVC er ligeledes omfattet af disse bestemmelser. Et plast/papirmateriale eller metalfolie overtrukket med plast er altså ikke omfattet af forordningens specifikke regler for plast, uanset at plastlaget er i kontakt med fødevarer. Indhold af phthalater i legetøj: Analytisk-kemisk kontrol - DMU 217 (1997)

Analytical chemical control of phthalates in Toys 2001. Analytical chemical control of phthalates in toys 2002. Compliance testing of phthalates in toys - NERI 185 (2003) Test method: CPSC CH C1001 09.3 - United States Consumer Product Safety Commision. Determination of phthalate concentration in toys and children's products - Agilent! ECL Phthalate Report 2008 03. Vejledning til virksomheder om ftalater. DS/ISO 8124-6:2014.

GC/MS Analysis of Phthalates in Childrens Products. Grænseværdier phthalater 2012 - DTU og FST. Lavere grænseværdier er en kamp fra hus til hus. Nationale danske regler. Asbest Fra januar 2005 blev import, produktion og anvendelse af asbest totalt forbudt i Danmark med en enkelt undtagelse.

Nationale danske regler

På de fleste områder har asbest været forbudt allerede fra 1980’erne. Det er fortsat tilladt at reparere og vedligeholde asbestholdigt materiale, fx asbestholdige eternittage og asbestholdigt isoleringsmateriale. Regelsættet indeholder derfor en række krav til sådant arbejde. Særligt restriktive regler gælder for nedrivningsarbejde, der foregår indendørs i bygninger mv. En række andre EU-lande har ligeså stramme regler som Danmark. Til toppen Ftalater I EU er ftalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i legetøj til børn under 14 år. I Danmark er samme regler selvfølgelig gældende og yderlig er DINP, DIDP og DONP forbudte til legetøj som børn blot kan sutte på (altså også større ting, der ikke umiddelbart kan kommes i munden). Miljøminister Ida Auken forbød i efteråret 2012 fire ftalater (DEHP, DIBP, BBP og DBP) i en lang række produkter.

Bisphenol A Bly Cadmium Kviksølv. Forbud mod fire ftalater ophæves - Miljøstyrelsen. En ny dom fra EU-Domstolen betyder, at Danmark ikke kan opretholde et nationalt forbud mod fire ftalater, der skulle være trådt i kraft i december 2015.

Forbud mod fire ftalater ophæves - Miljøstyrelsen

Den medfører, at EU-lande som udgangspunkt skal vurdere, om der er et problem på europæisk plan, før det er muligt at lave national lovgivning. Den såkaldte Lapin-dom fra EU-Domstolen betyder, at Danmark ikke kan vedtage nationale regler på kemiområdet parallelt med, at EU er i gang med at vurdere, om der er behov for regler på EU-plan. Det betyder konkret, at Danmark ikke kan opretholde et nationalt forbud mod fire ftalater, der skulle være trådt i kraft i december 2015. Da reglerne blev vedtaget i 2012, var det Miljøstyrelsens forventning, at det var muligt at gennemføre de danske regler i ftalatforbuddet. Men Lapin-dommen klarlægger retstilstanden og medvirker til, at det ikke kan lade sig gøre i denne omgang. REACH - EU-forordning. Beretning om Hormonforstyrrende stoffer. Beretning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 13. september 2002 Beretning om Hormonforstyrrende stoffer 1.

Beretning om Hormonforstyrrende stoffer

Indledning Med henblik på en styrket indsats i forhold til de hormonforstyrrende stoffer har udvalget besluttet at skrive beretning. 2. A. Hormonforstyrrende stoffer er en samlebetegnelse for kemikalier, som kan forstyrre hormon-systemets funktion hos mennesker og dyr og herved medføre skader hos dem eller deres afkom. Hormonforstyrrende stoffer kan også forstyrre virkningen af det mandlige kønshormon testosteron (f.eks. nogle chlorerede pesticider) eller skjoldbruskkirtelhormonet thyroxin (f.eks. visse dioxiner og PCB’er), som styrer væksten. Det særlige ved hormonforstyrrende stoffer er, at de indvirker på et fintfølende system, hvor påvirkning med selv meget små koncentrationer fører til effekter.

Kilder og effekter på mennesker og miljø Der findes ingen beviser for, at ovennævnte effekter skyldes udsættelse for hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser. B. C. D. European Chemicals Agency (ECHA) Fødevarestyrelsen (FST) Miljøstyrelsen (MST) Ftalater har en blødgørende effekt, og tilsættes fx plastmaterialer som PVC for at få et blødt materiale.

Miljøstyrelsen (MST)

Ftalaterne er en gruppe af forskellige stoffer, fx DEHP (Di(2-ethylhexyl)ftalat), DBP (Dibutyl ftalat), DiBP (Diisobutyl ftalat) og BBP (Butyl benzyl ftalat) med samme virkning. Hvor anvendes ftalater? Ftalater kan findes i en lang række forskellige blødgjorte plast-, gummi- og skummaterialer i både forbrugerprodukter, møbler og medicinsk udstyr, som fx blodposer. Ftalaterne kan bl.a. findes i: VinylgulvePlastduge/dækservietterLuftmadrasserSlanger/haveslangerSkoLedninger/kablerPresenningerFugemasserSexlegetøjLegetøj til dyr Risici Nogle ftalater er på EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer.

Ftalaterne kan frigøres ved kontakt med vand eller ved kontakt med huden, og de kan fordampe til luften. Anbefaling Du kan også bruge app’en Tjek Kemien, som Miljøstyrelsen har lavet i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Læs mere om Tjek Kemien. Læs mere om PVC og ftalater. Default.