background preloader

LGBT

Facebook Twitter

Vejledning om transkønnede - Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Den fulde tekst Vejledning om udredning og behandling af transkønnede 1.

Vejledning om transkønnede - Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Formål m.v. Denne vejledning omfatter udredning og behandling af transkønnede, der ønsker kønsmodificerende behandling som led i fysisk kønsskifte. Kønsmodificerende behandling kan omfatte medicinsk behandling med hormoner og kønsmodificerende kirurgi m.v. samt opfølgning herpå. Vejledningen har til formål at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge skal udvise ifølge autorisationsloven2) ved udredning og behandling af transkønnede, som ønsker kønsmodificerende behandling og at fastlægge ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner.

Ved kønsidentitetsproblemer forstås i denne vejledning en uoverensstemmelse mellem den oplevede kønsidentitet og det biologiske køn. Den sundhedsfaglige udredning af kønsidentitetsproblemer er alene relevant, når den transkønnede har et ønske om kønsmodificerende behandling i form af hormonbehandling og kirurgi, herunder kastration. 2. 3. 4. 2. A. B. 3. Viden og materialer. – LGBT Biblioteket, der er LGBT Danmarks eget bibliotek.

Viden og materialer

Biblioteket understøtter LGBT Danmarks oplysningsarbejde ved at indsamle, formidle og tilgængeliggøre litteratur, der beskæftiger sig med lgbt-området, samt ved at hjælpe skoleelever, studerende og forskere med råd og vejledning til opgaver og forskningsprojekter. Biblioteket afholder desuden åbne forfatteraftener med danske lgbt-forfattere. – LGBT Ordbogen, som er LGBT Danmarks hjælp til alle, der arbejder med lgbt++ spørgsmål, og som har brug for viden og afklaring om de mange begreber, der findes på lgbt-området. – Den lille grønne om LGBT, der er et lille hæfte, som på en visuel og pædagogisk måde forklarer, hvad der er op og ned på begreber som seksuel orientering og kønsidentitet. – LGBT-kompetencegruppen, som ud fra en normkritisk tilgang udvikler undervisningsmaterialer og tilbyder undervisning om lgbt-området til voksne.

LGBTnet. LGBT Rights. LGBT Rights. Gay rights in the US, state by state. Combating discrimination based on sexual orientation and gender identity. “Some say that sexual orientation and gender identity are sensitive issues.

Combating discrimination based on sexual orientation and gender identity

I understand. Like many of my generation, I did not grow up talking about these issues. But I learned to speak out because lives are at stake, and because it is our duty under the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights to protect the rights of everyone, everywhere.” — UN Secretary-General Ban Ki-moon to the Human Rights Council, 7 March 2012 Deeply-embedded homophobic and transphobic attitudes, often combined with a lack of adequate legal protection against discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity, expose many lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people of all ages and in all regions of the world to egregious violations of their human rights.

They are discriminated against in the labour market, in schools and in hospitals, mistreated and disowned by their own families. UN Free & Equal. UN Free & Equal. Remarks by UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay at the Ministerial-level Meeting on Ending Violence and Discrimination against LGBT Individuals. United Nations Headquarters, New York, 26 September 2013 Excellencies,Distinguished friends, When I became High Commissioner, five years ago, there was almost no discussion at the UN of human rights challenges facing lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people.

Remarks by UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay at the Ministerial-level Meeting on Ending Violence and Discrimination against LGBT Individuals

That is no longer the case – and I want to commend you, members of the Core Group, for the part you are playing in bringing about a new era of openness and dialogue. The change we see at the UN mirrors a deeper shift at the country level. Over the past decade, many countries have embarked on historic reforms – strengthening anti-discrimination laws, combating hate crime against LGBT people and sensitizing public opinion.

But in spite of advances, very serious challenges remain. Rapport fra FN om kønsdiskrimination m.m. - UNHRC. The state decides who I am - Amnesty International (2014) Transkønnedes adgang til sundhed i DK - Amnesty. (Briefing) Se listen: Her er alle Facebooks køn-variationer. Annonce Her er den liste over kønsdefintioner, Facebooks amerikanske brugere nu kan vælge imellem i forbindelse med, at de opretter en profil på Facebook.

Se listen: Her er alle Facebooks køn-variationer

Er vores køn formet af biologi eller kultur? Når der ikke er tale om biologisk køn (engelsk 'sex'), tales der om psykologisk identitet (engelsk 'gender'), hvor 'gender' peger på, at der ikke er noget naturligt sammenfald mellem det biologiske køn og den forestilling, man gør sig om sin kønsidentitet.

Er vores køn formet af biologi eller kultur?

Man kan føle sig som en mand i en kvindekrop eller som kvinde i en mandekrop eller mene, at man er hverken-eller. En variation over denne skelnen mellem biologisk essens og psykologisk identitet fik hos filosoffen Simone de Beauvoir (1908-1986) sit klassiske udtryk: »Kvinde er man ikke født som, det bliver man.« Og denne 'bliven' var – for filosoffen Judith Butler (f. 1956) – dels historisk variabel, dels en sproglig handling, der danner selve forestillingen om kønsidentitet.

Hvor mange køn findes der? Thomas Petersen fra København er blevet ramt af en undren efter at have fulgt debatter om køn og feminisme på Facebook: »Jeg kan læse, at nogle mennesker føler sig ekskluderede af betegnelsen 'mænd og kvinder'« skriver Thomas Petersen og følger op med spørgsmålet: »Hvor mange køn findes der egentlig?

Hvor mange køn findes der?

« Hvis du sidder og tænker, at der findes to, bliver du måske overrasket. »Så har du en biologisk forståelse af køn,« lyder reaktionen fra Christian Groes, da Spørg Videnskaben forelægger ham den opfattelse. Christian Groes er lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet og forsker i kønsidentitet. Når 2 køn ikke er nok ( 1:4)