background preloader

Taler og breve

Facebook Twitter

Danske taler - danmarkshistorien.dk. Temaer Retorik vedrører offentlige taler og sprog der har indflydelse på samfundet eller betydning i sociale sammenhænge.

Danske taler - danmarkshistorien.dk

I Danmark markeres flere nationale eller politiske mærkedage med offentlige taler. Hvad er retorik? Retorik har traditionelt været forbundet med at holde tale i et offentligt forum, men opfattes i dag bredere, som en samtale mellem medlemmer af et samfund. Retorik skaber således forståelse for hvem vi er og hvordan vi opfatter vores fællesskab. Den almindeligste definition af retorik har siden antikken været at retorik er kunsten at anvende sproget til at kommunikere effektivt og overbevisende. Retorik har derfor både en praktisk og en teoretisk side. Moderne teorier om talekunst Fra de tidligste tider har sprog og retorik været genstand for refleksion og diskussion, bl.a. hos sofisterne i antikkens Grækenland der havde indsigt i sprogets kulturelle status og skabende kraft. Danske talegenrer. Danske taler – Dokumentationscentret for dansk talekunst. Statsministerens nytårstaler 1940 til i dag. Statsministeriet modtager hvert år mange henvendelser vedrørende statsministerens nytårstaler.

Statsministerens nytårstaler 1940 til i dag.

Derfor kan du på Statsministeriets hjemmeside læse lidt om historien bag nytårstalerne, ligesom du kan høre og se de fleste gamle nytårstaler. I Danmark har der udviklet sig den tradition, at statsministeren i forbindelse med nytåret holder en nytårstale, som bliver transmitteret i radio og tv. Det var statsminister Thorvald Stauning, der holdt den allerførste nytårstale i 1940. Det var dog først fra 1946, at det blev en fast opgave for statsministeren at holde nytårstale. Frem til 1959 blev talerne udelukkende transmitteret i radioen. Frem til i dag har statsministeren holdt nytårstaler med undtagelse af årene 1968, 1972, 1975 og 1984.

På linket nedenfor er de nytårstaler, som Statsministeriet har kunnet rekvirere, gjort tilgængelige i det format, som de oprindeligt blev optaget i. Nytårstaler >> Under 'Taler' er alle nytårstaler siden 1998 desuden gjort skriftligt tilgængelige. History & Politics Out Loud. The Landmark Speeches of Martin Luther King, Jr. - A Call to Conscience: New York: IPM/Warner Books Dr.

The Landmark Speeches of Martin Luther King, Jr. - A Call to Conscience:

Martin Luther King, Jr., is known for being one of the greatest orators of the twentieth century, and perhaps in all of American history. In the 1950s and 1960s, his words led the Civil Rights Movement and helped change society. He is best known for helping achieve civil equality for African Americans, but these speeches--selected because they were each presented at a turning point in the Civil Rights Movement--show that his true goal was much larger than that: He hoped to achieve acceptance for all people, regardless of race or nationality.

This companion volume to A Knock at Midnight features the landmark speeches of his career, including: "I Have a Dream"; his acceptance speech for the Nobel Peace Prize; his eulogy for the young victims of the Birmingham church bombing; and "I've Been to the Mountaintop," the last speech he gave before his death. Great speeches of the 20th century - The Guardian. American Rhetoric: Online Speech Bank. "Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation.

American Rhetoric: Online Speech Bank

This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. " "But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. "When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. "We refuse to believe that the bank of justice is bankrupt.

Database med taler af Nelson Mandela. Presidential Speech Archive - de vigtigste taler af amerikanske præsidenter. Selected Speeches of Winston Churchill. SoJust.net: Taler om social retfærdighed og borgerrettigheder. Bella AbzugPlenary Address, Fourth World Congress on Women (1995) John AdamsInaugural Address (1797) Jane AddamsThe Subjective Necessity for Social Settlements (1892)The Modern Lear (1896) Susan B.

SoJust.net: Taler om social retfærdighed og borgerrettigheder

AnthonyOn Women's Right to Vote (1872) John BrownFinal Address to the Court (1859) William Jennings BryanThe White Man's Burden (1906)Imperialism (1908) Gifts of Speech: Women's Speeches from Around the World.