background preloader

Prævention - unge - identitet

Facebook Twitter

Kun med kondom - en kvalitativ undersøgelse - 2017 - SST og Sexologisk Forskningscenter. Kvalitativ undeersøgelse Kun Med Kondom 2016 - Lavet for SST af Megafon. Sex & Samfunds undersøgelser. Tal om prævention. Kortlægning af seksuel sundhed i kommunerne - VIVE. Klamydia - opgørelse over sygdomsforekomst 2018 - Statens Serum Institut. Data fra MiBa Siden 2015 er overvågning af klamydia (okulo-genital infektion forårsaget af Chlamydia trachomatis) baseret på data fra Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa).

Klamydia - opgørelse over sygdomsforekomst 2018 - Statens Serum Institut

Data omfatter alle positive og negative resultater af undersøgelser for klamydia i én klinisk biokemisk afdeling og samtlige klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMAer) udtrukket fra MiBa. Data inkluderer personnumre, og sygdomsepisoder kan derfor afgrænses på individniveau. En ny sygdomsepisode er defineret ved, at der er over 42 dage mellem to prøvetagningsepisoder med positive resultater. Flere negative prøvetagningsepisoder inden for et kalenderår tælles som én negativ prøvetagningsepisode. Andre data Der udføres i et ukendt omfang undersøgelse for klamydia i private laboratorier, der annoncerer via internettet. Klamydiaforekomst. Foragten for det stramme gummihylster - Mediearkiv - Infomedia. Seksualitet mellem risiko og chance. Svingninger i senmoderne værdiorienteringer. Individualisering og social differentiering i den refleksive modernitet. Klaus Rasborg Abstract Ikke kun i klassisk, men også i moderne sociologi spiller begrebet om ”individualisering” en helt central rolle.

Individualisering og social differentiering i den refleksive modernitet

I nyere sociologi har ikke mindst Ziehe, Beck, Giddens og Bauman gjort individualiseringsbegrebet til et nøglebegreb i deres teorier om sen-, refleksiv og flydende modernitet. Individualiseringssociologiens betoning af frisættelse, valg og social forandring udfordres imidlertid af differentierings- og magtsociologien (Bourdieu, Dean, Rose m.fl.), der i højere grad betoner klasser, magt og social reproduktion. Transformation of intimacy and its impact in developing countries. Sundhedsstyrelsen. Kun med kondom-kampagnen har gennem de sidste 7 år haft en facebook-side med diskussioner, quiz og film.

Sundhedsstyrelsen

Siden har ændret navn til Pas på hinanden og får fremover et bredere sundhedsfokus. Det bliver fejret 9. november med en livestreaming om trivsel. Facebooksiden Kun med kondom har fra starten haft fokus på Kun med kondom-kampagnen i september, men i de senere år har siden også været aktiv på andre tider af året. Der har været mange aktive unge som har deltaget i aktiviteter på siden, og i dag er der cirka 45.000 likes. Sundhedsstyrelsen. Kun cirka halvdelen af unge brugte kondom, sidste gang de havde samleje med en ny partner.

Sundhedsstyrelsen

Næsten hver femte af de unge vurderer, at de ikke har nogen risiko for at få en sexsygdom. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen i årets "Kun med kondom-kampagne" unge til at bruge kondom. 71 % af de unge føler sig mere trygge, når de har sex med en ny partner, hvis de bruger kondom, men det afspejles ikke i deres kondombrug.

For det er kun 52 % af dem, der brugte kondom sidste gang, de havde samleje med en ny partner. ”Vi ved, at størstedelen af unge rent faktisk foretrækker sikker sex og gerne vil bruge kondom, fordi det jo betyder, at de kan føle sig trygge, når de er sammen og ikke behøver at bekymre sig om at være smittet efterfølgende. Blandt de, der brugte kondom, sidste gang de havde samleje med en ny partner, svarede 84 % af mændene, at de selv foreslog det, mod 57 % af kvinderne. Se undersøgelsen. Sundhedsstyrelsen. Bestil trykt udgave Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet.

Sundhedsstyrelsen

Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne. Indhold. Sundhedsstyrelsen. Ifølge WHO er seksuel sundhed en tilstand af fysisk, mental og social trivsel relateret til seksualitet.

Sundhedsstyrelsen

Seksuel sundhed kræver en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, såvel som muligheden for at have sikre seksuelle oplevelser, fri for tvang, diskrimination og vold. Sundhedsstyrelsen har derfor fokus på seksuel trivsel i alle livets faser og ikke kun på reduktion af sygdomme og uønskede graviditeter. Indsatser som har til formål at fremme den seksuelle sundhed og trivsel handler – udover at formidle viden – om at øge borgernes selvværd, bevidsthed og personlige styrke til at modstå pres til at indgå i et uønsket seksuelt forhold. Forebyggelse i relation til seksuel sundhed ligger hos kommunerne. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forebyggelsespakken for seksuel sundhed, hvor anbefalinger til indsatser og særlige målgrupper er beskrevet. Sundhedsstyrelsen. Seksuel sundhed er et bredt begreb, der ikke kun dækker over fraværet af seksuelle dysfunktion sygdomme eller sårbarheder.

Sundhedsstyrelsen

At være seksuelt sund betyder at opleve en fysisk, følelsesmæssig, mental og social trivsel omkring sin seksualitet. Materialer - Sex og Samfunds underviserportal. TIDSLINJE: Fra afholdenhed til 'på med dutten' Søger du information om DR's persondatapolitik Læs mere om DR's persondatapolitik (www.dr.dk/service/drs-persondatapolitik) Hvad er en cookie?

TIDSLINJE: Fra afholdenhed til 'på med dutten'

Når du besøger dr.dk eller anvender DR's apps, lagres der cookies på din computer, mobil eller tablet. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser for at kunne genkende din computer, mobil eller tablet ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder bl.a. information om brugerindstillinger, login, og hvordan tjenesten benyttes.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies og slette eksisterende cookies fra din computer, mobil eller tablet. Hvordan undgår jeg cookies? Den jeg elsker thomas helmig. Publikation: It-anvendelse i befolkningen 2018. Publikationen beskriver it-anvendelse i befolkningen i bred forstand.

Publikation: It-anvendelse i befolkningen 2018

Resultaterne af årets undersøgelse viser bl.a., at 88 pct. af befolkningen (16-89 år) enten har søgt information, hentet blanketter eller sendt oplysninger via offentlige myndigheders hjemmesider inden for det seneste år. Ni ud af ti svarer, at de primært er tilfredse med servicen. Det er desuden blevet lettere at komme i kontakt med offentlige myndigheder, mener 46 pct. af danskerne. Det er 11 pct. flere end i 2015. Velfærdsteknologi klinger godt for de fleste danskere, og 82 pct. svarer, at de enten i ”høj” eller ”nogen grad” ser den som en god mulighed i fremtiden.