background preloader

Perioder

Facebook Twitter

Perioder i forfatterweb. Vikingerne var skandinaviske bønder, der også var dygtige skibsbyggere og handelsfolk.

Perioder i forfatterweb

De sejlede ud på togter i langskibe, hærgede, stjal og bosatte sig, hvor de nåede frem. De første skriftlige kilder, der fortæller om vikingerne, stammer fra det engelske kloster på øen Lindisfarne i år 793. Derfor dateres vikingetidens begyndelse til slutningen af 700-tallet. Arkiv for Dansk Litteratur. Dansk litteraturs historie. Verden ændrer sig bestandig og litteraturen med den.

Dansk litteraturs historie

Samtidig med at ny litteratur kommer til og kræver at blive en del af litteraturhistorien, ændres forskningens syn på den allerede beskrevne litteratur. Derfor udgives der med jævne mellemrum store litteraturhistorier. Hensigten med Dansk litteraturs historie er at fremstille Danmarks litteratur fra middelalder til nutid på en tilgængelig måde, så den interesserede læser kan danne sig et overblik, blive oplyst om vigtige forfatterskabers udvikling, få indsigt i litteraturens hovedværker og se den indsat i en både historisk og kulturhistorisk ramme, der peger ud over det lokale.

Den danske litteratur sættes derfor ind i en europæisk og – for nyere perioders vedkommende – international sammenhæng, som tydeliggør, hvordan dansk litteratur til stadighed har udfoldet sig i et samspil med andre litteraturer og kulturstrømninger. Epoke - danske romaner før 1900. Ved Per Hofman Hansen og Iben Holk. En fri interaktiv litteraturside - beregnet til undervisning i dansk i Gymnasiet og HF.

1. verdenskrig

Tips til analysen - Forfatterweb. Ordet analyse kommer fra græsk og betyder ’opløsning’.

Tips til analysen - Forfatterweb

At analysere noget betyder altså at opdele noget i dets bestanddele. I bekendtgørelsen for dansk i gymnasiet fremhæves den kritiske analyse som en grundsten i faget og i uddannelsen som sådan. Om fagets formål står der: