background preloader

Litteraturlister

Facebook Twitter

Program. Llitteraturlister og henvisninger - Power Point. Spejlægsmodellen - APA. Sådan skriver du internetdokumenter i litteraturlisten - APA. Lykkes vejledning - april 2017. Sådan henviser du til en Power Point, der kan findes på internettet. Hvordan gør man med en artikel fundet i Infomedia? Pages til Mac: Tilføj bibliografiske referencer i et Pages-dokument. Pages bruger EndNote, et program til oprettelse af bibliografier og håndtering af referencer.

Pages til Mac: Tilføj bibliografiske referencer i et Pages-dokument

Før du kan benytte disse funktioner, skal du have EndNote X6 eller en nyere version installeret, og i EndNote skal du have valgt et standardbibliotek, der åbnes, når du åbner EndNote. Vælg et bibliografiformat. Litteraturlisteautomaten fra SkrivOpgave.dk.

Word - reference

Zotero. Testdokument word bibliography. Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. – Københavns Universitet. Denne vejledning er en ressource for alle opgaveskrivere, som gerne vil vide, hvordan de henviser korrekt til de kilder, som de har anvendt.

Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. – Københavns Universitet

Oprindeligt er den udviklet til studerende ved Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet, men indeholder generelle retningslinjer, der kan bruges af alle, som gerne vil følge god videnskabelig skik. Vejledningen præsenterer først en række generelle principper for manuel udarbejdelse af bibliografiske referencer (litteraturhenvisninger). Derefter følger en række eksempler på referencer til forskellige dokumenttyper, i såvel trykt som i elektronisk form. Endelig præsenteres hvordan man kan udarbejde sine litteraturlister. APA Style Blog. Stop plagiat nu.