background preloader

Hooligans

Facebook Twitter

Hele Faktalinket om Hooligans. Hvad bliver de gjort for at bekæmpe hooliganismen?

Hele Faktalinket om Hooligans

Op igennem halvfemserne har både politi, klubber og centrale organisationer i den danske fodboldverden jævnligt diskuteret, hvordan man kan bekæmpe den ødelæggende hooliganisme. Den 30. september 2008 blev ”Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder” (se kilder) fastsat af Justitsministeriet. Loven er udarbejdet ud fra lovforslaget ”Forslag til lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder” (se kilder), fremsat af daværende justitsminister Lene Espersen den 12. december 2007. Lovforslaget er blandt andet blevet til på baggrund af ”Rapport om bekæmpelse af hooliganisme i Danmark” udarbejdet af en arbejdsgruppe under rigspolitiet. (se kilder) Både DBU, Divisionsforeningen, Danske Fodbold Fanklubber og Rigspolitiet har været inddraget under udarbejdelsen af lovændringen, der er vedtaget for at give politiet og fodboldklubberne nye redskaber til at forebygge vold og uroligheder i tilknytning til fodboldkampe.

Hooliganism in England: the enduring cultural legacy of football violence - ESPN FC. It's September 2014 and West Ham United are holding a press launch for Club London, a corporate hospitality programme for the move into the Olympic Stadium in summer 2016.

Hooliganism in England: the enduring cultural legacy of football violence - ESPN FC

As is customary at such events, first-team players are wheeled out to speak to the media. New striker Enner Valencia, fresh from scoring against Liverpool in a 3-1 victory, has a huddle of reporters around him, and he gives his reasons for choosing to become a Hammer. "I knew about West Ham mainly from watching films," he says through a translator. "And I know the supporters were very passionate. " "Which films? " Two journalists ask the question at the same time. "He means 'Green Street,'" the translator says eventually.

For a club trying to promote an image of an executive-friendly hub at the heart of London's business community, being associated with an ultra-violent cult movie is not helpful. Hooliganism is a dying problem in English football if you examine official figures. Hooligans, ultras og casuals (oversigt over grupper) - TV 2 Nyheder. Hooligans, ultras, casuals.

Hooligans, ultras og casuals (oversigt over grupper) - TV 2 Nyheder

Disse begreber bruges ofte i flæng uden at den almindelige dansker har en ærlig chance for at skelne den ene slags fan fra den anden. En hooligan er den mest rabiate af de forskellige typer af fans. Personen organiserer sig med ligesindede og opsøger slagsmål med modstandernes hooligans. Manden, der ville overfalde dommeren under Danmark - Sverige i Parken kan derfor ikke klassificeres som hooligan. Hooligan-grupperne opererer med et forholdsvist skarpt æreskodeks, der indebærer at man kun slås med ligesindede, og at man ikke bruger våben. Casuals ligger i Danmark tæt op af hooligans, men den aktive søgen efter slagsmål er skåret væk i de fleste gruppers tilfælde. Ultra-fans sætter nu dagordenen i DanmarkUltras-fænomenet er for alvor slået igennem i Danmark.

Medlemmerne af de forskellige fraktioner, hooligans, som casuals og ultras blander sig gerne mellem hinanden, og der er venskaber på tværs af grupperingerne. Brøndby Lyngby AaB Odense Alliancen / Ultras Viborg. International Conference on Ultras. Spectator violence – Europarådet. The Council of Europe not only ensures the correct implementation of the provisions of the Convention, but it is also involved in intergovernmental coordination with regard to international events such as the World Cup and the Euro.

Spectator violence – Europarådet

The work of the Council of Europe in this context consists of organising meetings with the different bodies responsible for security. The Convention The European Convention on Spectator Violence aims to prevent and to control spectator violence and misbehaviour as well as to ensure the safety of spectators at sports events. The Convention entered into force on 1 November 1985 and concerns all sports in general, but in particular football. It commits the 41 States parties to take practical measures to prevent and control violence. The Convention’s contents concentrate on 3 main themes: prevention, co-operation and repression. Politi og fodbold: Statistik 2006-2012 - Rigspolitiet. Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder Herved bekendtgøres lov nr. 307 af 30. april 2008 om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder med de ændringer, der følger af lov nr. 636 af 12. juni 2013, lov nr. 637 af 12. juni 2013 og § 2 i lov nr. 736 af 25. juni 2014.

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Kapitel 1 Lovens formål § 1. Stk. 2. Kapitel 2 Generel karantæne § 2. 2) der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende ellers på ny vil foretage strafbare handlinger inden for det område, som karantænen vil omfatte.