background preloader

HIV og AIDS

Facebook Twitter

Lægehåndbogen. Patienthåndbogen. Hiv og aids - Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning om HIV, hepatitis B og C virus 2013.

Hiv og aids - Sundhedsstyrelsen

Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik samt håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser. De nye retningslinjer afspejler, at behandlingsmulighederne for HIV, hepatitis B og C er væsentligt forbedrede. HIV bør ikke længere håndteres som en exceptionel infektion, men ses i sammenhæng og på linje med en række andre smitsomme sygdomme. Samtidig kræver udviklingen, at diagnosen hepatitis ovevejes i andre og flere situationer. Det har været hensigten at skabe et levende, brugervenligt, netbaseret oversigts- og opslagsværk, hvor der er links til mere specifik og opdateret viden samt til de øvrige regler og anbefalinger, der gælder for at undgå ikke-seksuel smitte. HIV vaccine forskning - Statens Serum Institut. Statens Serum Institut afsnit for Virus Forskning og Udvikling (ViFU) forsker i immunitet mod virus med især HIV-1 (en kronisk virus) og pandemisk Influenza A (en akut virus) som samfundsrelevante modeller.

HIV vaccine forskning - Statens Serum Institut

Formålet er en bedre forståelse af beskyttende immunitet under forskellige virussygdomme og ved forskellige vaccinationsprincipper. Vi bidrager til udvikling af nye innovative vaccinationsprincipper mod disse og lignende virussygdomme. Virus Forskning og Udvikling (ViFU) udvikler desuden nye genetiske metoder til inaktivering, diagnostik og typning af alle virus, især nye udbrud (fx Sars- og Mers coronavirus), eksotiske (ikke forekommende i Danmark), zoonotiske eller bioterror relevante virus (fx ebola, lassa, marburg, crimean Congo hemoragisk feber, West Nile, Rift Valey fever, Venezuelansk equine virus, tick-borne encefalitis, Chikungunya, Dengue, Usuto, kopper, Zika med flere).

Projekt: HIV-1 immunitet En anden vaccinekomponent er fremkaldelse af mere relevante antistoffer mod HIV. HIV/AIDS - NIH: National Institute of Allergy and Infectious Diseases. HIV Vaccine Research: The Challenge and the Way Forward. Lessons Learned from HIV Vaccine Clinical Efficacy Trials. Dokumentlevering - bibliotek.dk. Luk Eksempler: Shakespeare hamlet adhd sleep mindfulness stress effect Søger du efter et bestemt begreb eller en specifik titel, kan du med fordel sætte søgeordene i anførselstegn.

Dokumentlevering - bibliotek.dk

Home - PMC - NCBI. Hiv-Danmarks linksamling. Aids Healthcare FoundationAmerikansk sundhedsorganisation.

Hiv-Danmarks linksamling

Aidsmap.comOversigt over europæiske ressourcer og organisationer. Bill & Melinda Gates FoundationStøtter hiv/aids projekter verden over. The BodyAmerikansk hiv og aids ressource base. AIDS-Fondet.