background preloader

Historie

Facebook Twitter

9/11

Apartheid. Arbejderbevægelsen. Black feminism. Borgerrettighedsbevægelsen i USA. Danmarks besættelse. Danmarkshistorien. Dødsstraf – og retten til liv - Kilder fra Rigsarkivet. Folkedrab.dk - information om Holocaust og andre folkedrab. Fængsel og straf - Rigsarkivet. Det danske fængselsvæsen var fra 1700-tallet og frem inde i en stærk udvikling.

Fængsel og straf - Rigsarkivet

I København var i begyndelsen af 1600-tallet oprettet Danmarks første egentlige fængsel: Christian IV’s Børnehus. Og siden fulgte flere efter. Fængslerne var i 1600- og 1700-tallet en blanding af straffeanstalter og sociale institutioner, men ved slutningen af 1700-tallet ændredes dette, så de forhærdede forbrydere blev holdt adskilt fra dem, der var indsat af sociale årsager, bl.a. hjemløse børn, tiggere og arbejdsløse. Adskillelsen skulle forhindre, at fængslerne blev rene udklækningsanstalter for forbrydere. I midten af 1700-tallet blev reformtanker vedrørende straffesystemet udviklet i England.

Midt i 1800-tallet tog man i Danmark de nye tanker om strafsystemet til sig, og synet på straf og forbrydere begyndte at ændre sig. Valget stod mellem to systemer, som begge havde til formål at opdrage fangerne religiøst og forbedre dem moralsk. Det ene system blev kaldt Philadelphia-systemet.

The Great Depression, 1929 -

Grundloven. Hekse. Historiske retssager. Holocaust. Homoseksuelles rettigheder i USA. Irland. Kolera/Cholera. Krige. Kryptering. Kvindernes historie. København. Mafia - The history. Medicinsk historie. Middelalderen. Militærkuppet i Chile 1973. Oliekrisen i Dk i 70erne. Pesten/den sorte død. USA. Propaganda. Psykiatriens historie.

Renæssancen

Slaver. Den spanske syge. Storbritannien. Vikingetiden. Kildekritikkens ordbog - Københavns Universitet. Kilde En kilde er ikke nødvendigvis skriftlig.

Kildekritikkens ordbog - Københavns Universitet

Arkæologer anvender ting de har fundet i jorden som kilder. Historikere beskæftiger sig dog oftest med skriftlige kilder, selvom malerier, monumenter, film og andre kulturelle produkter også anvendes som kilder af historikere. Selv abstrakte fænomener som indretningen af et museum kan være en kilde. Levn og beretning En kilde kan både være levn og beretning. Autencitet Et afgørende spørgsmålet man altid skal stille er om kilden er, hvad den påstår at være? Afsender Ofte er afsenderen af en kilde tydeligt markeret ved at en tekst har en bestemt forfatter. Førstehåndsberetning En kilde som er udarbejdet af en person, der selv har oplevet det, der berettes om (et øjenvidne). Andenhåndsberetning En kilde udarbejdet af en person, der ikke selv har oplevet det, der berettes om, men har fået oplysningerne fra andetsteds (personer, aviser osv.).

Primær og sekundær kilde Kildens tilblivelsessituation Tidspunktet for kildens tilblivelse er vigtigt. Tendens. Historiebutik – Københavns Universitet. Hvad er kildekritik? – Københavns Universitet. Praktisk tilgang til kilderne En vigtig del af en historieopgave eller en mundtlig eksamen i historie er at analysere kilder og vise, at man kan inddrage dem.

Hvad er kildekritik? – Københavns Universitet

Når du arbejder med kilder og kildekritik, er det vigtigt, at du danner dig et overblik over dine kilder og stiller de rigtige spørgsmål. Her på siden giver vi en kort introduktion til praktisk tilgang til kildekritik. For det første er det vigtigt at gøre sig klart, at der ikke findes "dårlige" kilder. Det kommer helt an på problemformuleringen, hvilke kilder, der kan bruges. Kildekritiske værktøjer - Rigsarkivet.

Kildekritik Rigsarkivet 2015.

Kildesamlinger

Historiske kort og tidslinjer.