background preloader

Lepatriinu

Facebook Twitter

Multimedia Learning Resources - Educaplay. RubiStar Home. Kahoot! - Login. Hot Potatoes Home Page. Free Puzzlemaker. Sketchboard. LearningApps. Toondoo. Socrative. TeamUp - Aalto. Olulised keskkonnad- Riin Saadjärve kokkuvõte. Annotate images and videos — ThingLink. Why Your Pool Is Turning Green. Repairing Coral Reefs with 3D Printing.

Ants drag the dead corpse of a worm. How do carbohydrates impact your health? Four Saturn days captured on video by Nasa – video report. Lessons Worth Sharing. Transformational Learning & Leadership. MÄRKA JA TOETA LAST. Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis. Uuenduslik koolidisain. LP mudel kAsiraamat. VAIMNE TERVIS – VÄÄRTUS MEIE KÕIGI JAOKS. Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine. Rõõmuga kooli- kodu ja kooli koostöö käsiraamat. Aabits 2016.pdf. Hea Noored Kooli 10. lennu osaleja!

Aabits 2016.pdf

Sinu käes on „Aabits 2016“, mis on täienduseks Teejuhile ja toeks Sinule suurepäraseks õpetajaks kasvamisel. Rajaleidja abimees tulevikuplaanide tegemisel. Sagadi looduskooli õppematerjalid. Keskkond ja säästev areng. Koolieelse lasteasutuse õpetajad: I moodul: SOTSIAALNE KESKKONDToimumiskoht: TÜ Haridusteaduste Instituudi õppehoone, Tartu Karlova park, Tartu Keskkonnahariduskeskus II moodul: LOODUSKESKKONDToimumiskoht: TÜ Haridusteaduste Instituudi õppehoone, Tartu Keskkonnahariduskeskus, Tartu Ülikooli Loodusmuuseum III moodul: MAJANDUSKESKKONDToimumiskoht: Mammaste Tervisespordikeskus, Mammaste Kool- Lasteaed, Põlvamaa Keskkonnamaja, Süvahavva villavabrik- muuseum IV moodul: KULTUURIKESKKONDToimumiskoht: Heimtali koduloomuuseum, Siniallika matkarada, Männiku metsatalu.

Keskkond ja säästev areng

Home - Flight of the Swans. E-Koolikott. Maailmakool. Vaata, kuidas on 25 iseseisvusaastaga muutunud eestlaste sissetulekud ja tegevusalad - Arvamus. 1991. aasta alguses elas Eestis 1,57 miljonit inimest.

Vaata, kuidas on 25 iseseisvusaastaga muutunud eestlaste sissetulekud ja tegevusalad - Arvamus

Eesti territooriumi administratiivne jaotus erines tänasest – kuus linna (Tallinn, Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe, Tartu ja Pärnu) olid vabariikliku linna staatuses koos nende alluvuses olevate linnade ja alevitega. Linnasid oli kokku 33, aleveid 24, alevikke 168, külasid 3274, külanõukogusid 183 ja valdasid 10. Käivitunud oli külanõukogude muutmine valdadeks, aga kuna tegemist ei olnud vaid formaalse nimevahetusega, võttis protsess aega. 1991. aastal oli Eestis 15 maakonda ja on seda ka täna. 1991. aastal sündis Eestis 19 413 last ja 2015. aastal 13 907 last. 1991. aastal sündisid üle poolte lastest alla 25-aastastel emadel, neist 15% emadel vanuses 16–19 ja 39% emadel vanuses 20–24. 2015. aastal sündis emadel vanuses 16–24 vaid 17% lastest.