background preloader

Outdoors

Facebook Twitter

Running Dictation - Games in the ESL classroom - Teaching English. Running Dictation by Lynne Hand Instructions to the English teacher Running dictation is a great way to enliven a tired class.

Running Dictation - Games in the ESL classroom - Teaching English

Use your own short text or the texts on my English dictation pages. Cut the text into sentences and place them around the room. ESL Classroom Activity: Dictation Running. After sharing so much tech-related information, I thought it might be time for a short break.

ESL Classroom Activity: Dictation Running

In this post I’ll just explain a fun tech-less classroom activity called Running Dictations that I learned from one of my coworkers in China. It works for most levels and ages which makes it an ideal activity to share with you. Running Dictations is a great activity, especially for early morning or night classes where students might have low energy levels, because students practice a wide variety of language skills and have fun too!

Running Dictations is fairly easy to prepare, explain, and setup, plus it is very adaptable. For Running Dictations in its simplest form, the teacher has to prepare just two short paragraphs, each taped to a wall, divide students into pairs with one student being Student A and one student being Student B, explain the directions, and begin. Old-School Recess Games. Put down the phones.

Old-School Recess Games

It's time to go old-school. Sure, there’s tag and hopscotch, but what about SPUD and Ship to Shore? The next time your class needs to get outside to let off some steam or build teamwork and physical fitness, try one of these classic games. 1. Steal the Bacon Part patience and listening, part sprint and tag. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Engelska utomhus fastnar. – Det du gör med kroppen fastnar i knoppen, svarar Meta Tosteby, mellanstadielärare på Hosjöskolan i Falun, lite vitsigt när hon får frågan varför hon vill börja hålla en del av sina engelsklektioner utomhus.

Engelska utomhus fastnar

För att komma i gång har hon tagit hjälp av Lotta Carlegård. På en kulle bredvid oss står därför Meta Tostebys klass 4b samlad och lyssnar uppmärksamt på Lotta Carlegårds instruktioner. De framförs mestadels på engelska men några svårigheter att förstå dem verkar eleverna inte ha fast de inte har läst engelska så länge. – En av tjejerna, som var jättenervös i går för att hon inte skulle förstå när det kom en ny lärare, har redan vågat räcka upp handen och svara på en fråga, konstaterar Meta Tosteby stolt. Väderomslaget från nästan sommarvarmt i går till riktigt vårkallt i dag tycks inte bekymra elever­na trots för tunna jackor och skor. . – Det blir mer prestigelöst när man är utomhus. Lektionen på Hosjöskolan börjar med att fjärdeklassarna gruppvis får hämta tre grå saker. Att lära in engelska ute - Outdoor Teaching.

Uteundervisning. Som komplement till klassrumsundervisningen är det uppskattat att gå ut och ha lektion.

Uteundervisning

Vi är tre lärare med var sin klass (årskurs 4-5) som går ut och undervisar. De ämnen vi tar med oss ut är NO, matematik och engelska. Klasserna roterar så att de en vecka har engelska ute, nästa matematik osv. Den första uppgiften i engelska är "Photo-Hunter"! Eleverna ska med hjälp av kameran dokumentera olika saker som finns ute, utifrån en uppdragslista. När de har utfört sitt uppdrag och har fotograferat allt som finns på listan måste de redovisa sina bilder, naturligtvis på engelska.

Litteraturen som jag varmt rekommenderar och som inspirerar mig och ger mig uppslag till idéer är boken "Att lära in engelska ute". Foto: Cecilia Bergentz Fotograferade uppdrag: A pair of black shoes Something colourful Something that doesn´t belong in the nature Something beautiful. Go word hunting. Trots en kylig novembermorgon klev vi ut på skolgården för att ha ute-engelska igen.

Go word hunting

Den här gången för att jaga ord! Alla instruktioner gicks igenom i klassrummet men själva uppdraget utfördes ute. Genom uppdraget gavs eleverna möjlighet att träna ett av huvudsyftena i engelska "att utveckla tilltro till sin förmåga". Utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter kunde de skapa ord med hjälp av bokstavskombinationer samt även använda sig av strategin att slå upp i ett lexikon. Att varje bokstav hade ett värde peppade även eleverna att söka upp lite mer komplicerade ord. Foto: Cecilia Bergentz Idén till uppgiften är tagen ur boken "Att lära in engelska ute" som är utgiven av Naturskoleföreningen.