background preloader

Värdegrund

Facebook Twitter

Isbrytaren barn skola. Isbrytaren barn samspel. Isbrytaren barn Tyck till. Isbrytaren barn Min vardag. Isbrytaren barn känslor. Isbrytaren barn vänskap. Uppbilda.se. Ornaventyret_20130219_webb_1. Uni-0101-skolmaterialet-lektion-1-ny_b5e19c791bbd9241. Sågan online. Ett stöd i värdegrundsarbetet. Hur väl stämmer följande påstående på dig. Skolportal och lektionsbank. Seriesamtal – ritprata. Seriesamtal eller ritprata är en visuell kommunikation som analyserar och delar upp en händelse och övar att se en händelse ur olika perspektiv.

Seriesamtal – ritprata

Det kan gälla saker som har hänt eller som ska hända. Seriesamtal ritas i nära anslutning till händelsen – men inte när barnet är i affekt. Händelseförloppet kan ritas i kronologisk ordning eller ”baklänges”. Barnet eller pedagogen ritar och pedagogen leder samtalet som syftar till att ge barnet svar på HUR? Och VARFÖR? Appen My Story till iPad har jag använt. Bilderna hämtas in i iMovie appen. Text går att lägga in i iMovie filmen genom att du dubbelklickar på bildklippet och väljer titelstil. Förslag på andra ritappar: ScribblePress, iDraw, rita på foton i appen Skitch och Ritprata. I appen Educreation kan du göra både ljudinspelning och visuell inspelning av ett händelseförlopp!

Du kan också skapa ljudböcker med t.ex Pages och Explain Everything. Lilla Chilla - folkhalsan.fi. Vi vill hjälpa barn att slappna av och varva ner.

Lilla Chilla - folkhalsan.fi

Det kan hjälpa dem att öka koncentrationsförmågan, samarbetsviljan och självkänslan. Barn mår bra av att chilla, därför har vi skapat övningar, sagor och tips du som vuxen kan använda dig av i din barngrupp. Vårt material kallar vi Lilla Chilla och målgruppen är barn i daghemsåldern. Det händer mycket i barngruppen och hos varje individ när barn lär sig att slappna av. Genom olika avslappningsövningar får barn möjlighet att hitta sitt eget andrum, sin egen lilla stund, och tid att reflektera över hur det känns i kroppen här och nu.

Ökar självkänslan Att lära sig hur man kan varva ner stärker förmågan till självkontroll och kan förebygga mobbning. Vårt material består av ett häfte med övningar, tips, sagor och rörelser, tre affischer med illustrerade rörelser och en cd-skiva med avslappningsövningar med berättarröst (de finns här). Komma till ro Övningarna kan användas om och om igen. Katten Chilla Kontakta oss gärna om du har frågor! Värdegrund. Låt dig smittas! Kommunikation är mer än språk och kroppsspråk.

Låt dig smittas!

Jag har alltid fascinerats av den ordlösa och mer komplexa kommunikationen. Du som arbetar med eller i grupper känner säkert till hur en hel grupp kan påverkas av att en enda gruppmedlem är instabil, även om den personen inte ger något direkt konkret uttryck för det. Du som har eller har haft en partner har säkert varit med om att hen kommer hem från jobbet och är grinig och får dig att känna dig ledsen, arg eller kass trots att det egentligen inte är relevant för situationen.

Vi människor smittar varandra med våra känslor, våra affekter. Vi speglar omedvetet andras känslor och förnimmer eller upplever dem i oss själva. Bo Hejlskov Elvén skriver såhär om affektsmitta: ”Det finns ett antal grundläggande affekter, som fungerar från vi är små: - Glädje - Överraskning - Ilska - Ångest - Fruktan - Ledsnad - Skam - Leda - Avsmak/avsky Affekt smittar - vi känner av varandras känslor.

Läs mer från Bo Hejlskov Elvén här. Semesterhumor. När vi var på semester satt jag och bläddrade i pärmen som låg i rummet.

Semesterhumor

Där fanns exempel på olika aktiviteter som fanns i området. Ingen av dem var möjliga för oss eftersom allt handlade om äventyr, tävling, vatten, fart och fläkt. Kommunikationskort. Flera Minis hanterar jobbiga situationer i skolan, på fritidsaktiviteter eller hemma hos någon annan genom att ringa hem.

Kommunikationskort

Många gånger får inte de som är på plats veta att Mini mår dåligt och har reagerat på något. Och de som är hemma kan inte alltid rycka ut och lösa situationen. När pappa sitter på jobbet och får ett samtal från sin Mini som stängt in sig på toa i skolan - kaotisk över att bänken blivit flyttad - hur löser han då situationen? När samma Mini berättar om en av orsakerna till att hon inte tar kontakt med någon vuxen i skolan får vi veta att hon i de lägena inte klarar av att förmedla sig i ord till någon annan än sina föräldrar som kan henne utan och innan. Tröskeln blir för svår att ta sig över. Problemlösningsbank. Känslofakta - EmoVideo 2. Filmen om känslor - EmoVideo 1.