background preloader

Läsa och skriva

Facebook Twitter

Skolbibliotek 2014: Biblioteksutveckling i praktiken. Johanna Pettersson, bibliotekarie på Ekdalaskolan och Mölnlycke bibliotek, säger att skolbibliotekarien kan bidra med andra perspektiv på läsande och lärande och bör därför vara med och undervisa. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer. MediaCenter i Västerbotten » Se föreläsningar från Temadagen – Ökad läsförståelse. Den 28 januari genomfördes temadagen Ökad läsförståelse på Nordanåteatern i Skellefteå inför 350 deltagare från Västerbotten och Norrbotten.

Temadagen arrangerades av MediaCenter tillsammans med Skellefteå kommun och Länsbiblioteket Västerbotten. Här nedan kan du i efterhand se några av föreläsningarna. Först ligger åhörarkopior(.pdf) för några föreläsningar: Anne-Marie KörlingSkellefteå kommunInga-Maj EliassonMTMMichael Tengberg Inledning – Staffan Åkerlund Språket, en demokratisk rättighet – Ann-Marie Körling Skellefteå kommun om sitt arbete för ökad läsförståelse – Brita Hjelm-Brännström och Cecilia Kåmark Talböcker direkt till eleven : hur tjänsten Egen nedladdning fungerar - Jenny Nilsson (och Annalena Hedmans presentation) Undervisningsmodellen dialogisk strategiundervisning – Michael Tengberg, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet Avslutning – Ann-Marie Körling. Språk i alla ämnen (del 2) Att läsa mellan raderna. Läsförståelsestrategin - Att skapa inre bilder.

Presstationen. Två svåra ord finns med i veckans korsord. Om du läser tidningen regelbundet ska du nog klara av dem. Ett annat ord var mycket mer vanligt innan vi började skicka epost till varandra. Klarar du det? /Kurre Här kan du lösa korsordet direkt på webben. Kurres korsord som pdf Här kan du hämta korsordet som pdf med bokstäverna omkastade.Här kan du hämta korsordet med orden rättstavade. Gamla korsordHär kan du lösa gamla korsord. Majema-arkivet_Sprk_Drake.pdf.

Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. Spel-Ett. Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli. Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstav och ljud och småningom även läsning. Spelet är ämnat för förskola och nybörjarundervisning som stöd för den övriga läsundervisningen. Det kan användas både hemma och i skolan. Spel-Ett är gratis tillgängligt via internet. Starta spelet Mer om Spel-Ett Här kan du läsa mer om bakgrunden till Spel-Ett och bekanta dig med spelets innehåll. Snabbguide Bekanta dig med snabbguidens punkter innan du laddar ner spelet. Instruktionsbok I instruktionsboken hittar du mer detaljerad info om Spel-Ett och dess funktioner.

Instruktions- och presentationsvideor om Spel-Ett Videorna ger korta instruktioner för hur du anmäler dig som användare, hur du använder Spel-Ett verktygsbacken. Bli Spel-Ett användare En spelare behöver alltid en handledare som laddar ner spelet åt honom eller henne. Har du frågor om Spel-Ett kan du kontakta användarstödet. Saga med tarning. Stories - Level 1. Läsläxsamtal. Fick chansen att lyssna på en fantastisk föreläsare, Katarina Kuick, som berättade hur man kan hålla strukturerade boksamtal för en klass.

Vi lärare som var där fick själva prova på att delta i boksamtalet utifrån en bilderbok. Det var väldigt inspirerande och tankeväckande. Man kan säga att allt det som Anne-Marie Körling och Barbro Westlund pratar om rör sig inom det här spektrat och jag gick från föreläsningen med kreativiteten pyrande! Jag kände att jag ville baka ihop något eget och bra utav de läsingredienser jag fått med mig. Tiden vi har tillsammans med eleverna är så oerhört värdefull. Jag vill ta vara på tiden och fylla den med kvalitet i undervisningen. Det var då mina tankar gick till läseböckerna vi har i tvåan. Kände också att det var dags att byta genomgångsförfarande innan läsläxan skickas hem.

Så igår var det dags! Först läste jag vår nya läsläxa högt ur B-boken som har mer text. Vi hjälptes slutligen åt att sammanfatta texten med hjälp av läsfixaren Cowboy Jim. Download 1409507220932. Arkivet_tk_facit_rosa.pdf. Arkivet_tk_facit_ljusgron.pdf. Arkivet_Bonusmaterial_FJK.pdf. Www.majema.se/media/majemaarkivet/bonusmaterial/kompis_arkivet_skrivbar.pdf. Majema-arkivet_Sprk_Drake.pdf. Clown_arkivet.pdf. Troll_arkivet_skrivbar.pdf.

Studiehandledning. En läsande klass – träna läsförståelse är en studiehandledning i läsförståelse med lektionsplaneringar för åk 1–6. Lektionsplaneringarna kallar vi för ”lektioner” i lågstadiedelen eftersom innehållet lämpar sig att arbeta med under en lektion, och ”planering” i mellanstadiedelen eftersom arbetet ibland sträcker sig över flera lektioner och ibland tar formen av längre projekt.

Läs gärna igenom lektionerna/planeringarna innan ni börjar. De tillhörande övningstexterna hittar du genom att klicka på länkarna för varje text i studiehandledningen, eller under rubriken Texter i menyraden ovan. Texterna finns inspelade och du hittar länkar till detta vid respektive text, Mp3-fil eller Daisy. Läs mer om hur ni kan använda inspelningarna här: Läsa med öronen Studiehandledning_ELK_A4 Studiehandledning_ELK_uppslag.

a4_inlaga_studiehandledning_en_lasande_klass.pdf. Hur kan man använda läsförståelsestrategier på en faktatext? När det gäller faktatexter handlar det om att koppla på elevernas förkunskaper, att de får berätta vad de vet om det aktuella ämnet och delge varandra sina erfarenheter före vi börjar läsa. Eleverna ska också få möjlighet att berätta vad de tror att de kommer att få veta och varför de tror det. Viktigt när man läser faktatexter är också förmågan att plocka ut det viktigaste i texten genom nyckelord. Syftet: Att träna eleverna att innan läsningen aktivera sina kunskaper och att under läsningen plocka ut viktig information ur texten för att kunna sammanfatta det viktigaste.

Genom att plocka ut nyckelord och återberätta vad texten handlat om befäster eleverna sin nya kunskap och utökar sitt ordförråd. Läromedelstext hämtad ur Natur och Kulturs No-bok PULS Före läsningen Jag inleder med att visa hur jag gör när jag förutspår vad en text kommer att handla om: Jag tror att den här texten kommer att handla om bin eftersom den heter så.

Jag skriver upp mina och elevernas förutsägelser på tavlan. Daily 5 - The Daily Cafe - The Daily Cafe. The Daily 5™ is a framework for structuring literacy time so students develop lifelong habits of reading, writing, and working independently. The second edition was released in spring 2014. How does it work? Students select from five authentic reading and writing choices, working independently toward personalized goals, while the teacher meets individual needs through whole-group and small-group instruction, as well as one-on-one conferring. These choices include Read to Self, Work on Writing, Read to Someone, Listen to Reading, and Word Work. Teachers tell us their Daily 5 classrooms produce productive, highly engaged students who are developing a true love of literacy. The benefits of The Daily 5 for teachers and schools include the following: The CAFE System is how The Sisters, and teachers all over the world, deliver instruction within The Daily 5 framework.

Hover over the Daily 5 tab above to begin accessing resources to launch and sustain The Daily 5 in your classroom. Läsloggbok. LÄSNING - LÄSFIXARE. Bedomningsmatris1.pdf. Att bedöma läsförståelse. Det finns inga test som kan bedöma läsförståelse utan det är pedagogen som är det bästa bedömningsverktyget (Westlund) Det är genom textsamtalen som man får syn på elevernas kunskapsutveckling (Liberg) Ett medvetet strukturerat arbete med läsförståelsestrategier gör att eleverna får verktyg att ta sig in i texter och förstå det de läser. Dessa verktyg använder vi både i textsamtalen i grupp, i par och enskilt. Verktygen består av de lässtrategier som man sett att goda läsare använder sig av. - att förutspå -att utreda oklarheter, nya ord och uttryck -att ställa frågor -att sammanfatta -att se inre bilder När vi samtalar om text med dessa läsförståelsestrategier som stöd ser jag som pedagog snart nog vilka elever som kan förutspå, ställa olika typer av frågor, göra textkopplingar, plocka ut nyckelord, återberätta med en röd tråd.

Textsamtalen är för mig den viktigaste "källan" till bedömning men jag använder mig också av andra bedömningsverktyg. Frågeplansch. Läsinlärning. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. Läsfixare-bokmärke.pdf. Förskoleklass. Att utveckla språklig medvetenhet är viktigt under förskoleklassåret. Genom medveten, regelbunden träning av språklekar blir förskoleklasseleverna språkligt medvetna – främst fonemiskt. De lär sig att särskilja ljud i ord, vilket oftast är en direkt förutsättning för att sedan kunna lära sig läsa.

Det handlar alltså om att förbereda den tekniska sidan av läsning, att koda av skrivna ord. Men svenskämnet inrymmer ju mer än så. . • förstå vad man läser • förstå ord och begrepp • sätta läsningen i ett sammanhang: förstå att det finns olika slags texter • något om berättelsestruktur (dvs. hur texter byggs upp med en början, något som händer och ett slut). Att utveckla dessa kompetenser är också viktigt under förskoleklassåret. För lite yngre elever kan det vara svårt att förstå kopplingen mellan läsfixarna och texten. Folder_en__lasandde_klass.pdf. Strategier för läsförståelse. Filmen om läsfixarna. Att göra kopplingar. Alfabet%20svenskt%20m%20bilder%203. (Läsförståelsestrategier i faktatext för åk 1 ny version) Bed.matris reportern nya.

Boksamtal. ABC. ”Sakprosa lika viktig som sagor” Forskaren Barbro Westlund var en av de första i Sverige som pekade ut betydelsen av hur man högläser för barnen, inte bara att man gör det. – Hur man läser är verkligen något jag vill betona.

Därför är det också avgörande vilka böcker man väljer, säger hon. Barbro Westlund har lång erfarenhet av högläsning, både som förälder och lärare. I dag är hon forskare och undervisar lärare i läs- och skrivutveckling. Hon är också en av experterna i regeringens satsning ”Läslyftet”, som ska utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning. När det gäller frågan om vilka böcker man ska välja, refererar Barbro till en studie i USA, där föräldrarna fick i uppdrag att läsa högt ur mer faktabaserade böcker. . – Det betyder inte att man ska sluta läsa sagor. Trots att läsningen av faktaböcker har lyfts fram i den nya läroplanen för grundskolan, behandlas sakprosan ofta litet styvmoderligt av såväl lärare som föräldrar, menar Barbro Westlund, inte minst när det gäller högläsning. Studiehandledning. Att bedöma läsförståelse. Läsförståelsestrategin - Att skapa inre bilder.

Skrivprocessen.pdf. Att undervisa i läsförs fsk åhörarkopia. Språkdagarna+Josefin+Nilsson. Lärmoduler för kollegialt lärande | Kvutis. Lässtrategier. Boken på duken. Den unga generationen läser allt mindre och allt sämre – vad ska vi göra åt det? Litteraturutredningen föreslår satsningen "Ett läslyft för Sverige" som kräver engagemang från hela samhället. Boken på duken är Filminstitutets strå till stacken i detta samhällsprojekt. Filmer, böcker, handledningar och kringmaterial I projektet Boken på duken har vi tagit fram åtta filmer och böcker som passar utmärkt att arbeta läsfrämjande med i skolan. Till de åtta filmerna/böckerna har vi tagit fram helt nya filmhandledningar som fokuserar på just läs- och skrivfrämjande övningar.

Vi har också tagit fram en del specialskrivet inspirationsmaterial som i första hand vänder sig till lärare men också kan användas av de äldre eleverna, bland annat en essä om filmatiseringar av kända böcker skriven av filmprofessor och en text om läsfrämjande av vår läsambassadör Johan Ungenge. Delta i vår filmfestival! Varför inte göra en egen version av Barnen från Frostmofjället eller Matilda i klassen? Böcker att läsa tillsammans! | tiotretton. Här kommer några tips på böcker att läsa tillsammans från oss på TioTretton.

Vi har valt berättelser som på olika sätt kan öppna för samtal om sådant som känns viktigt att prata om men kan vara svårt att sätta ord på. Isdraken av Mikael Engström ”Mik har ett trassligt liv i en förort till Stockholm. Hade han inte sin storebror Tony skulle han inte stå ut. Tony lär honom boxas och tillsammans håller de ihop mot omvärlden. Miks dagar är fyllda av livsfarliga äventyr, han känner en oemotståndlig dragning till att testa hur nära faran han kan gå. Men han är en överlevare som lärt sig att hitta sina egna lösningar.”

Jagger Jagger av Frida Nilsson ”Bengt mobbas av de andra barnen på gården, han vill helst inte gå ut alls. Du & jag av Katarina von Bredow ”Andreas och Alicia brukar göra sällskap till skolan, men i skolan blir Alicia som en annan person. Döden och alla hans vänner av Kristoffer Leandoer ”Hur är det att växa upp som son till Döden? Boken om allting av Guus Kuijer Extra. ”Året är 1910. Läsläxsamtal. Bokpratsspel ny version. Sagobabblarna. Hitta fria texter. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Filippa Mannerheim närmare på några textarkiv som du och dina elever kan ha användning av. Många av texterna är helt fria att använda, medan andra fortfarande är skyddade av upphovsrätt. Filippa beskriver de olika arkiven, hur texterna får användas och ger också några praktiska tips på användning.

Wikipedia Wikipedia är ett fritt uppslagsverk på nätet som skapas av sina användare. Det drivs stiftelsen Wikimedia Foundation och finansieras genom frivilliga donationer. Det finns ingen reklam på Wikipedia. Alla kan skriva och redigera artiklarna och alla ändringar som görs listas på förstasidan under rubriken Senaste ändringarna, vilket innebär att den som vill kan följa dem och kontrollera vad som händer med dem. All text på Wikipedia ligger under Creative Commons-licensen CC-BY-SA, vilket betyder att du får använda och sprida materialet fritt, även kommersiellt, utan att fråga om lov. Projekt Gutenberg Projekt Runeberg. Artful storytelling. Så här gör du! Studiehandledningen hittar du genom att klicka på knappen ”Till Studiehandledningen” nedan.

Den återfinns även i övre menyraden. Övningstexterna hittar du genom att klicka på knappen ”Till texterna” nedan. De återfinns också i övre menyraden, och är sorterade efter den ordning de används i studiehandledningen. Du kan också klicka dig vidare till rätt övningstext direkt från studiehandledningen. När du har klickat dig fram till den övningstext du har valt kan du välja att se texten anpassad till datorskärmen eller för utskrift. Vi rekommenderar att jobba med materialet tillsammans i en studiecirkel inom till exempel ett lärarlag. Vi önskar dig lycka till i ditt arbete! Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. PhotoFunia :: photo effects, filters, free online photo editor. Lässtrategier. Bloggar/Webbsidor.

Mandalas coloring pages on Coloring-Book.info. Stjärnläsaren. Läslogg s1. Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s4 Konstnären. Lässtrategier framsida. Faktatexter. Filmer. Lässtrategier. Att undervisa i läsförståelse. MAKING CONNECTIONS POSTER FOR THIRD GRADERS. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s6 Reportern på djupet. Vi introducerar Reportern. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s9 Cowboyen. Berättelseschema Cowboyen. Läslogg s5 Reportern. Olika filmer om lässtrategier. Läsande klass. En läsande klass.