background preloader

IKT

Facebook Twitter

PuzzleFast Instant Puzzle Maker. Smartare matriser i Google Documents. Att kommunicera vart elevens kunskapsnivå befinner sig, vilka utmaningar och styrkor eleven visar på och nästa steg i lärandet är grundläggande i formativ bedömning. Matriser har sina styrkor och svagheter, som de flesta modeller för att kommunicera som inte sker öga-till-öga. Fördelen är dock bl.a. att lärarens tankar nedtecknas på ett överblickbart sätt och, om det delas via exempelvis Google Apps, tillgängliggörs för eleven. Som med all teknik (i skolan) innebär det ofta en viss insats för att komma igång med dem och att senare underhålla dem – för läraren.

Tid som egentligen inte finns alla gånger. Därför är verktyg som underlättar alltid att föredra – och här är ett som automatiserar matrisifyllnad. Det handlar alltså om ett skript eller en plugin till Google Apps som lägger sig under menyn ”tillägg” i Google Docs. Efter att du installerat det första gången och sedan godkänt dess åtkomst en första gång så kommer du alltid att ha tillgång till det när du nu kan tänkas behöva det. Smartare matriser i Google Documents. Outils numériques pour travailler les activités langagières. Speaking image Caractéristiques : site gratuit par simple inscription courriel.

Il permet de télécharger une image et de la rendre interactive en isolant des zones et en y insérant des commentaires textes, des liens internet ou des fichiers sons en podcast (mis en ligne et insérables grâce à une URL ). Rappel : Des sites en ligne gratuits permettent de convertir des document texte ( .doc ou PDF ) en image ( JPEG / PNG ). Exploitations pédagogiques possibles : Pour l’histoire des arts, créer des images enrichies sous forme d’un travail personnel de recherche ou bien de manière collaborative pour groupes.

Site : Vidéo explicative : Online voice recorder Caractéristiques : Site gratuit en ligne. Exploitations pédagogiques possibles : Le fichier au format MP3 peut être sauvegardé sur son ordinateur et ensuite mis en ligne sur un Padlet. Soundcloud Record Mp3 Voki. Bästa verktygen för att skapa falskt material för lärandet. Planering – Förbjuden kärlek. Hur kan en planering se ut? Den mycket intressanta diskussionen fördes i en FB-grupp häromdagen. Det finns såklart lika många förslag som det finns lärare. Det är många saker som kanske är viktigare, till exempel undervisningens innehåll, men hur planeringen ser ut är intressant ur både ett lärande- och elevperspektiv.

Den bör fungera som ett stöd och enkelt förklara syftet med den aktuella undervisningen. Steg – för – steg – planering Efter den övergripande planeringen följer en mer detaljerad. Läsa balkongscenenOmröstning: snyggaste kärleksförklaringenVad är en liknelse? Att presentera en avslutande uppgift – Trailer på temat Förbjuden kärlek Vi inleder med att titta på Romeo och Julia, andra trailers som Fucking Åmål och Jalla Jalla visas för att upptäcka andra ingångar på temat förbjuden kärlek. Fundera ut “filmens” drama/konflikten: Varför kärleken är förbjuden (se lista nedan).Gör en tankekarta om huvudpersonerna: Vilka är de?

Vecka 6 (tre lektioner) Visitors and Residents is a simple way of describing the range of ways individuals can engage with the Web. It’s a continuum of ‘modes of engagement’ not two distinct categories. I’ve used V&R as a way of framing research (as have others internationally) including the development of an openly licensed mapping process which can be used to kick start conversations about how individuals or groups are using the Web in various contexts. Visitors and Residents: A new typology for online engagement by David S. White and Alison Le Cornu.First Monday, Volume 16, Number 9 – 5 September The following outline of the Visitors and Residents idea is taken from the Jisc infokit on V&R which also highlights some of the key themes which emerged from V&R related research: (or you could try the Visitors & Residents Wikipedia page) In recent years educational researchers have come to treat the natives and immigrants idea with suspicion.

Visitor. Padwheelposter. George Couros | SlideShare. Baskunskaper digital kompetens -matris Nacka. Lektionstips. Common Sense :: Digital Compass :: Game. EDpuzzle. EduCanon. Zaption - Interact & Learn with Video Lessons. PowToon, free business presentation software animated video maker and PowerPoint alternative. A 3-minute explanation of "Digital literacy" Handbok för IKT-pedagoger. Multimedia Learning Resources - Educaplay. Create Cloze Tests (Gap-Filling Exercises) and Online Quizzes.

Quiz-Busters Plenary and Revision Quiz from teachers. Quiz-Busters is an interactive plenary quiz for two teams based on the popular television quiz program Blockbusters. The resource is designed to be used on an interactive whiteboard as a teacher led activity but can be played by individual students. Hopefully you and your students will find this a fun alternative to traditional question and answer plenary and can actively contribute to Assessment for Learning (AFL). Completely free to use! Great for SATs Revision or GCSE revision. Requires no additional software purchase. Make a new game To make a new game simply type in (or cut and paste) your questions and answers. Before creating a game please check the database to avoid duplicating games. Search for ready made games Search our database of ready made games by subject, topic or key stage.

Quick Subject Links: 12 Free Online Quiz Makers to Create Online Quizzes | Training & E-Learning Zone for Quizzes. I often receive a lot of questions about how to make online quizzes for free. Here is a collection of 12 free online quiz making applications I collect after days’ collection.

These apps will help you make quizzes for online use for free. Do you know of any other free online quiz makers that can be helpful? Please add your favorites in the comments. ProProfs |QuizCreator | Classmaker | QuizBox | Google Docs | MyQuizCreator Quibblo | eQuizzer | Quizilla |Quizz.Biz | MyStudiyo | EasyTestMaker Wondershare Quiz Creator Wondershare QuizCreator is the powerful quiz maker software that enables trainers and educators to create Flash-based quizzes and surveys with multimedia objects. MyStudiyo is a free quiz creation and quiz sharing website for users to create great-looking quizzes for website or blog. Generally, these free online tools are good tools for you to create quizzes for free.

Back to Top Tags: create quizzes, free quiz maker, quizzes. IKT. Förra veckan drog vi igång igen efter sportlovet! =D Härliga ungar som glatt studsade runt i vår fina lärmiljö. Det gällde att fånga upp dem igen, hitta lugnet och samla tankar. Vi började morgonsamlingen med uppgiften; Skriv allt du är bra på; egenskaper hos dig själv, fritidsintressen, ämneskunskaper, lärstilar, kompisegenskaper osv Fundera sedan på vad t ex "jag är bra på att pyssla" innebär. När de är klara med sitt "Detta-är-jag-bra-på-brev" så ska de fnula på hur de kan använda dessa egenskaper i sin skolvardag. Sen var det dags för matte med år 7. Vi har arbetat med bråk innan lovet och ska fortsätta med procent. För att påminna om de begrepp och metoder som vi har arbetat med så satt jag mig ner och planerade en kort repetition innan vi går vidare.

Hmm... kändes inte helt rätt.... Getkahoot.com har varit ett av de verktyg som jag har lagt i min "detta-ska-jag-testa"-länkar och nu kändes det mycket lämpligt. Man kan ha mellan 2-4st svarsalternativ. Sen trycker man på Launch. IKT I SKOLAN, DEL 24: BRA NÄTRESURSER.

22 Appar för att öva engelska! Jag får ofta frågan om appar för att öva engelska. Det har varit ganska magert utbud på dessa men nu när jag grävde lite mer har det faktiskt kommit flera bra appar att testa. Här kommer 22 appar i olika svårighetsgrader. Ett flertal av apparna är gratis, och det kan räcka långt. I en del av dem har du också möjligheter att köpa fler övningar så kallat in-app-purchase. Har du fler förslag eller favoriter kommentera gärna inlägget. I mitt nästa inlägg kommer webbsidor där du kan öva engelska både på dator och via surfplatta, håll utkik!

Bitsboard Spelling Bee Bilderna ovan är tagna från denna app. English ladders Använd din engelska för att matcha rätt svar, och klättra upp på stegar eller falla ner till ormarna. Relaterat SFI-appar öva svenska del1 I "Allmänt" 20 appar för åk4-9, öva engelska En fråga som jag ofta stöter på är appar för äldre elever. Språkutvecklande appar i förskolan. Digitala verktyg IKT. Digitala verktyg. Gamification 101 (ISTE 2013) Så använder du IT i språkundervisningen.