background preloader

Lag och rätt

Facebook Twitter

Lagen. ”Mästaren sade: Om folket styrs av förordningar och tvingas till samfälld lydnad med hjälp av straff, då skall de söka undgå straffet, men någon känsla av skam skall de icke bibringas.

Lagen

Om folket leds av rättfärdigheten och tvingas till samfälld lydnad av rättens lagar, då skall de icke sakna skamkänsla utan vinna bättring.” (Ur Samtalen med Konfucius, tolkade av Alf Henrikson och Hwang Tsu-yü, 1949.) Lagen – från konfucianism till maoism till lagstyre I det traditionella Kina fanns en viss misstro mot formella lagar. Istället rådde en tilltro till bildade och moraliskt högstående ämbetsmäns förmåga att döma efter samhällsmoralen och efter lagens anda istället för enbart efter dess bokstav.

I dagens Kina får den formella lagen en allt större betydelse. Utsatt för brott - Brottsrummet. Ungdomar är en utsatt grupp för till exempel nättrakasserier, mobilstöld, rån och gatuvåld.

Utsatt för brott - Brottsrummet

En Brå-undersökning från 2013 där skolelever i årskurs nio berättat om sina erfarenheter visar att en tredjedel av alla niondeklassare har blivit bestulna, en femtedel har utsatts för våld och en tiondel har blivit hotade. Brottsoffer De som begår brott mot unga är ofta andra ungdomar. Det är lika vanligt att flickor som pojkar blir bestulna eller hotas, men pojkar råkar oftare ut för våld. Den totala andelen unga brottsoffer har varit ungefär lika stor de senaste tio åren och har alltså varken ökat eller minskat. Men även många barn utsätts för brott hemma. Www.brottsrummet.se/Uploads/Files/3.pdf. Hedersrelaterad brottslighet - Brottsrummet.

Historik - Säkerhetspolisen. 1946-1964: Kalla kriget ledde till att säkerhetstjänsten blev permanent Efter andra världskriget skedde en kraftig nedskärning av den svenska säkerhetstjänsten.

Historik - Säkerhetspolisen

Antalet anställda minskade från 1 060 till 100. Startsidan - Säkerhetspolisen. Brottsfallet - Brottsrummet. Åklagarmyndigheten - Aklagarmyndigheten. Mordmotivet var incest - Magasinet Paragraf. Mordet är omskrivet av bland andra August Strindberg i boken Svarta fanor, som "det ruskigaste brott som är begånget i Sverige".

Mordmotivet var incest - Magasinet Paragraf

Fallet har uppmärksammats internationellt och blivit långfilm. Anna Månsdotter och hennes man Nils Nilsson fick tre barn. Bara ett av dem, Per Nilsson, överlevde. Nils var 13 år äldre än sin hustru och paret bodde på Möllegården i Yngsjö, en liten by söder om Åhus på den skånska ostkusten. Anna hade räknat med att giftermålet med Nils skulle ge henne en bekymmerslös framtid.

Argument mot dödsstraffet Dödsstraffet Mänskliga rättigheter Amnesty. Dödsstraffet kränker rätten till liv Rätten till liv och rätten att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som föreskrivs i artikel 5 i den allmänna förklaringen, utgör grunden för arbetet mot dödsstraffet.

Argument mot dödsstraffet Dödsstraffet Mänskliga rättigheter Amnesty

Detta har varit framgångsrikt sedan FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen 1948. Än återstår dock mycket att göra. Dödsstraffet förhindrar inte brott Många länder som har kvar dödsstraffet brukar som argument framhålla att dödsstraffet är avskräckande, det vill säga att den som tänker begå ett brott som kan medföra dödsstraff, avstår från att begå brottet på grund av att han riskerar att avrättas. Söksida - Stockholmskällan. Våld och hot i kärleksrelationer. Www.polismuseet.se/Global/Polismuseet/SFI ordlista.pdf. Polismuseet - Museum & Museer i Stockholm - Polismuseet - www.polismuseet.se. Case kring våld bland unga - Skolbesök & skolvisningar Polismuseet Stockholm - www.polismuseet.se. Casen är framtagna i samarbete med polisen, socialtjänst och BRÅ och tar upp viktiga frågor kring våld och ansvar.

Case kring våld bland unga - Skolbesök & skolvisningar Polismuseet Stockholm - www.polismuseet.se

Casemetodiken är bra vid samtal kring svåra saker. I samband med utställningen "Jag vill ju bara ha respekt" som handlar om våld bland unga tog Polismuseet fram två case som på olika sätt tar upp problematiken kring våld bland unga. Casen bygger på autentiska berättelser och är framtagna tillsammans med Stödcentrum för unga brottsoffer. Fundament Film har producerat filmerna. "Jag vill ju bara ha respekt" finns inte kvar som utställning på Polismuseet.

Fallet Ebba tar upp frågor kring sexualbrott och alkohol. Se filmen och ladda ner handledningen Fallet John handlar om mobbning och trakasserier i skolan. Se filmen och ladda ner handledningen Johan och Rättskedjan Polisen griper Johan efter en misshandel på en fest. Spela spelet/ caset. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR.

Rättegångsskolan. SVERKET. Hovrätt - Brottmålsrättegång i hovrätten. Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol för huvudförhandling.

hovrätt - Brottmålsrättegång i hovrätten

En huvudförhandling i hovrätten går i stort till på samma sätt som i tingsrätten. En viktig skillnad är naturligtvis att det redan finns en dom i målet. Sveriges Domstolar - Film: Misshandel på krogen? SVERKET. Sveriges Domstolar - Rättegång i tingsrätten. Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol för huvudförhandling.

Sveriges Domstolar - Rättegång i tingsrätten

Vid en huvudförhandling i ett brottmål beslutar domstolen om den tilltalade, det vill säga den som är misstänkt och åtalad för ett brott, är skyldig. Samtidigt avgörs vilket straff (påföljd) det ska bli. De som dömer i ett brottmål i tingsrätten är en juristdomare och tre nämndemän, om påföljden (straffet) väntas bli allvarligare än böter. Film: Misshandel på krogen Animation: Titta in i tingsrätten Vill du ta del av innehållet i löpande text istället? Samhällskunskap. Man kan dömas för brott när man fyllt 15 Innan man är 15 år kan man inte dömas för brott.

Samhällskunskap

Men även om man är under 15 år kan man begå brott och polisen kan ingripa. Om polisen upptäcker att någon som är under 15 år begått ett brott kontaktar man föräldrarna och socialtjänsten. Socialtjänsten kan utreda om det finns behov av att sätta in någon typ av stöd åt den unge eller dennes familj.