background preloader

Globala konflikter

Facebook Twitter

Podcast-serie för gymnasiet. Första delen. Podd lararhandledning 2015. Därför går det inte att bomba bort IS. Tema: På Flykt. Man orkar egentligen inte höra det som händer varje dag i vår närhet. Tusentals människoliv sätts på spel, tusentals öden avgörs i denna sekund. Och att vi faktiskt var där i en liknande situation för ca hundra- hundrafemtio år sedan; som flyktingar i sökandet på en bättre framtid, en framtid utan svält, har vi förpassat till minnena för längesedan.

Men vi kan inte blunda, utan endast agera, och därför vill vi denna vecka tipsa om ett stort material av både spelfilmer, dokumentärer och faktafilmer som tar upp det glödheta aktuella temat ”På Flykt”. Som komplement till filmerna kommer det snart en ny klassuppsättning med böcker med titeln ”Om det var krig i Norden”, Här nedan står lite om innehållet: Föreställ dig att det är krig – inte i Irak eller i Afghanistan eller i något annat avlägset land – utan här i Europa. I Sverige – hos oss. Med ”Om det var krig i Norden” bjuder Janne Teller in läsaren till ett tankeexperiment. Till boken finns även en lärarhandledning som pdf. Spelfilmer: Hit flyr syrierna - Stefan Borg om flyktingarnas väg till säkerheten i Europa. Bilden på Alan skakar en hel värld. Den arabiska våren. Proteströrelsen i den arabiska världen vill förändra styrelsesättet och förbättra människorättssituationen. Sedan vintern 2011 har upproret spridit sig från land till land med olika resultat. Bakgrund 2011 var präglat av demonstrationer, sammandrabbningar och stora förändringar i Nordafrika och Mellanöstern.

Protesterna började i Tunisien men spred sig till Egypten, Algeriet, Libyen, Marocko och senare till Syrien, Bahrain och andra länder. Bakgrunden till upproren är en önskan om demokratisering, upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna och bättre levnadsvillkor i länder som varit präglat av förtryck.

Tunisien Den arabiska våren har sitt ursprung i en personlig tragedi som inträffade den 17 december 2010 i Tunisien. Upproret (som senare skulle bli kallad Jasminupproret) hade ekonomiska och sociala orsaker. Presidenten i Tunisien, Zine el-Abadine Ben Ali, hade suttit vid makten sedan 1987. Valet genomfördes fredligt och med en uppslutning av 90 % av väljarna. Egypten Libyen Syrien Jemen. Tidslinje: Fyra år av inbördeskrig i Syrien.

Vad som började som ett uppror likt de andra under den arabiska våren har med tiden utvecklats till ett våldsamt inbördeskrig. Svår torka och brist på mat födde folkets drömmar om att störta den korrupta regimen för fyra år sedan, men sedan dess har nära 200 000 människor dödats i Syrien och över fyra miljoner människor har flytt landet. Grannländerna Libanon, Turkiet och Jordanien har tagit emot 95 procent av flyktingarna och nu pågår nationella kriser eftersom grannländernas system håller på att rasa samman. Enligt FN måste en lösning på kriget nås genom politik och fredsförhandlingar, men alla försök har kollapsat. Den beväpnade oppositionen som stöttats av flera av västvärldens länder, USA och Arabförbundet, har utvecklats och förändrats markant sedan krigets början och mer än tusen olika grupperingar slåss idag utifrån olika intressen.

20 år har gått – Folkmordet i Rwanda & omvärldens skuld | Världspolitik i fokus. Hur våra folkvalda ledare lät 1 miljon människor att hackas ihjäl Den 7 april 2014 är det 20 år sedan Rwandas regering och militär satte igång en total utrotningskampanj, ett folkmord, mot landets tutsiminoritet som kom att vara i 100 dagar och ta livet av mellan 800 000 och 1 miljon människor under april-juli 1994. Det handlade om ett statsponsrat försök att utrota ett helt folk enbart på grund av etnisk tillhörighet.

Faktum är att takten på dödandet till och med överskred det i Nazi-Tyskland vilket tydliggör katastrofens enorma omfattning. Ett samhälle lyckades alltså mörda nästan en miljon människor på bara tre månader. När folkmordet startade gick jag på gymnasiet i Värmland och det året hade jag en av mina allra bästa somrar med nytt körkort och tillgång till farsans nya BMW, fotbolls-VM, fantastiskt väder och många kompisar att hänga med. Givetvis hade jag inte en aning om att kanske 1000 mil från min trygga tillvaro bokstavligen hackades ett folk ihjäl med machetes. Filip Ericsson. ⚡Presentation "Folkmord  Syftet med föreläsningen  Definiera begreppet folkmord  Historisk och nutida företeelse  Fokus på Hitler och Stalin  Sifferuppgifter."

Hämndlystnaden har släppt först nu - Sydsvenskan. – Det är inte förrän nu, när jag fått en egen familj, som vreden och tanken på hämnd försvunnit. Nu orkar jag faktiskt berätta, säger han. Det var natten till den 7 april 1994 som den ytterst väl planerade utrotningen av minoritetsgruppen tutsi iscensattes. Slakten inbegrep även hutuer som på något sätt stod i vägen för den grupp extremister som orkestrerade det vanvettiga mördandet.

Runt en miljon människor miste livet innan en invaderande gerillaarmé från Uganda drev ut mördarna till Kongo-Kinshasa, dåvarande Zaïre. Tragedin lämnade inte bara Rwanda sönderslaget och traumatiserat. Flyktingströmmarna och FN:s oförmåga att stoppa mördarna slutade med det kaos i Kongo som kallats ”Afrikas världskrig”. Men istället för att förfalla till hämnd och anarki lyckades gerillaarmén som stoppade folkmordet successivt återskapa ett fungerande samhälle. Men Claude Rutayisiri minns. . – Mormor gick ut till landsvägen för att se vad som stod på. Polisen var hutu och vän till familjen. - Globalis.se. Rwanda är Afrikas mest tätbefolkade land. Därför är konkurrensen om jordbruksmark stor, speciellt mellan grupperna hutuer och tutsier.

Efter ett av världens värsta folkmord år 1994 har Rwanda haft en förhållandevis god ekonomisk och politisk framgång. Huvudstad: Kigali Etniska grupper: Hutu 84 %, Tutsi 15 %, Twa 1 %. Språk: Kinyarwanda (officielt), fransk (officielt), engelsk (officielt), swahili Religion: Katoliker 56,5 %, protestanter 26 %, adventister 11,1 %, muslimer 4,6 %, naturreligioner 0,1 %, ingen tro 1,7 % Befolkningsmängd: 10 837 000 Mänsklig utveckling: 167 av 187 (2012) Areal: 26 340 kvadratkolometer Valuta: Franc Nationaldag: 1 juli Geografi och miljö Rwanda ligger precis söder om ekvatorn och har ett tropiskt klimat.

Politisk orolighet och en befolkningsexplosion är ett konstant problem för djurlivet (som är mycket rikt). Exempel på miljöproblem i Rwanda är avskogning (på grund av okontrollerad nedhuggning till bränsle), överbetning, jorderosion och utbred tjuvjakt. Shia- & Sunni-konflikten i Mellanösterns krig – Syrien i fokus | Världspolitik i fokus. Den muslimska världen med Mellanöstern, Arabiska halvön och Nordafrika har länge (alltid?) Varit en instabil region och i modern tid har inget land haft någon demokratisk eller ekonomisk utveckling av västerländskt snitt. Undantagen är de rika Gulfstaterna som har byggt upp ett heltäckande välstånd men som i den politiska utvecklingen ligger lika långt efter som de övriga.

Ett annat (halvt) undantag är Libanon som har lyckats åstadkomma någon form av haltande demokrati men som trots allt fortfarande lider av en hög grad av politisk instabilitet. Bristen på socioekonomisk utveckling har fött och närt social oro och väpnade konflikter i hela regionen medan kolonialhistorien och det kalla kriget finns där som viktiga historiska bakomliggande orsaker till varför det ser ut som det gör. Men även den för många okända konflikten mellan shia- och sunni-inriktningarna av Islam är en variabel som mer sällan nämns i debatterna, en konflikt som går tillbaka 1400 år (!) Filip Ericsson Källtips. Games. Israel och Palestina – två folks heliga land - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran: Världens konflikter. Konflikten mellan Israel och palestinierna har pågått under flera generationer.

En viktig del av bakgrunden är den stora betydelse Palestina har för två olika religioner – judendomen och islam. Huvudorsaken är dock grundandet av den judiska staten Israel år 1948, som drev bort nära en miljon palestinska araber från sina hem. I konflikten strider två folk om samma markområden, främst Västbanken och Gaza, som huvudsakligen bebos av palestinier, men som erövrades av Israel i sexdagarskriget år 1967.

Israel började därefter bygga egna olagliga bosättningar i de ockuperade områdena. Också om det inte i konflikten är fråga om ett religionskrig är en central del av den ändå kampen om östra Jerusalem, platsen för både två av islams heliga byggnader, Klippdomen och Al Aqsa-moskén och de för judarna viktiga Tempelberget och Klagomuren. Konfliktens bakgrund Konflikten mellan judar och muslimer började ta form i början av 1900-talet. År 1948 proklamerade sig Israel som en självständig stat. Israel. IsrHistlow.pdf.