background preloader

Verktøy

Facebook Twitter

Educational Technology and Mobile Learning: A Step by Step Guide on How to Find Flickr CC Licensed Images to Use in Class. May 13, 2016 Flickr is a powerful photo sharing and hosting platform. It provides a host of excellent features that allows you to easily search for and find pictures and images to use in your instruction. We are talking here about pictures licensed under a Creative Commons License or in public domaine. For those of you new to Flickr, the tips below are essential to help you learn more about how to use Flickr search features to locate CC licensed images.

If you are not familiar with what each type of CC License means , you may want to read this page before you proceed. 1- Search photos by license Photos on Flickr are classified under different licenses. To know which license the photo comes under and what you are allowed to do with it, click on 'Some rights reserved' and you will be directed to a page where you get more details on the license under question. 3- Search with SafeSearch on This is especially useful when using Flickr with students.

TV 2 lager læreverk om dagens medie­virkelighet | Journalisten.no - Nyheter og debatt om medier og journalistikk. TV 2 Skole inngår samarbeid med en av vinnerne av Senter for IKT i utdanning sin innovasjonspris i 2015, Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Sammen skal de lage et oppdatert læreverk om mediene, til bruk i undervisningen i norsk og samfunnsfag i ungdomsskolen og videregående. Det melder TV 2s internavis. Der går det fram at TV 2 Skoles prosjekt støttes av alle de store presseorganisasjonene. Det vil si Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag.

Prosjektet er tildelt 1,2 millioner kroner fra Kopinor. Visuelle fortellinger – Det blir moro å samarbeide med TV 2 skole om dette. Arbeidet starter umiddelbart, og fortsetter ut 2016. – Jeg jakter på topp og framtidsrettet undervisning, det er godt å vite at jeg finner det i nærmiljøet, sier Astrid Aas, som tidligere var leder for grafisk avdeling i TV 2. Klart førstevalg.

Ny nettportal på syv språk | NAFO NAFO. Av Line-Marie Holum tirsdag 9. februar, 2016 Skolekassa.no er en nettportal med læringsressurser der barn og unge som bor i asylmottak kan lære norsk og andre fag. Alle barn i grunnskolealder har rett til opplæring dersom de forventes å oppholde seg i landet mer enn tre måneder. Skolekassa.no er ikke ment som en erstatning for opplæring, men som en støtte i opplæringstilbudet elevene mottar. 9. februar ble Skolekassa.no lansert på Skjetten skole i Akershus. NAFO har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus om utviklingen av skolekassa.no. På skolekassa.no finnes læringsressurser tilpasset elever med kort botid i Norge. NB: Skolekassa.no er fortsatt under utvikling. Skolekassa.no. Our secret weapon—OneNote for sharing, collaborating and assessing. This post was written by Steffi Svendsen, teacher and Microsoft Innovative Educator Expert at the Skjetten Primary School in Norway.

Living in the 21st century, the use of technology plays an important role in education. And I can understand why school leaders, educators, students and parents feel overwhelmed when they are introduced to new tools, programs, apps and so forth if the main focus is on the shifting to the new technology, rather than implementing the right technology. However, at Skjetten Primary School we all have one secret weapon—OneNote! From my perspective, OneNote is the best educational tool, with so many useful tools just waiting to be discovered and used in new and exciting ways. However, I would also like to bring the school as a whole into this educational use of OneNote. Not only are OneNote notebooks easily shared, through Office 365, but OneNote also has a lot of nifty collaboration and assessment features; no matter what device you use. OneNote Team page.

52 Of The Best Apps For Your Classroom In 2015. 52 Of The Best Apps For Your Classroom In 2015 by TeachThought Staff This post was sponsored by CK-12, a non-profit foundation that creates and aggregates high quality curated STEM content. What are the best apps for your classroom? The best little bits of software to use tomorrow, in your school, to make your classroom go? This is, strangely, not a frequent topic for us. We are more interested in helping you push your classroom towards something unrecognizable–something that reflects the extraordinary change the world has seen but many public schools have somehow resisted.

Something that centers students, helps them learn what’s worth understanding, and then equips them–and you–to make that learning happen. But what if that’s not your bag? This is the reality that, if statistics don’t mislead, most of you face on a daily basis. Let us know in the comments any that were what-were-they-thinking-missing-that-one? 52 Of The Best Apps For Your Classroom In 2015. How to Blend Images in Google Slides. På vei mot smartere læring | Videokurs om OneNote. 7 Apps for Student Creators. The top 11 apps to use with Book Creator. As chosen by our Book Creator Ambassadors. We’ve heard from many teachers that Book Creator is a great app for ‘app smashing’.

Because you can pull in content from other apps so easily, it’s often the last step in the workflow – where students collate all their content from other apps into one place, to showcase their work. So we thought we’d delve a little deeper to find out which apps were the top choice at the moment when it comes to working with Book Creator. We asked our Book Creator Ambassadors to give us their top 5 choices for apps they love to use in conjunction with Book Creator. We then rated their choices (5 points for no.1, 4 points for no.2 etc.) and came up with the list below.

Do you agree with the list? #1 Explain Everything It was no surprise to us that Explain Everything came top in this list. We’ve seen anecdotally that teachers love this app, and we know there are many, many ways it can be combined with Book Creator – and the workflow works both ways. #2 iMovie #10 Popplet. Adding GarageBand Songs to Book Creator App for iPad - Video Tutorial. Søketips | Søk & Skriv. Ditt informasjonsbehov er knyttet til påstander i problemstillingen din.

Du har allerede litteratur som du har arbeidet med tidligere. Kanskje det er nødvendig å finne flere artikler om samme emne eller av samme forfatter? En måte å søke på, er å først søke generelt, for siden å innsnevre søket med ulike avgrensninger som finnes i databasene. De fleste databaser har ulike muligheter for å avgrense på publiseringstidspunkt, språk, dokumenttype og mer spesifikt emner.

Bruk gjerne fagspesifikke termer som du finner i databasens emneordshierarki (tesaurus). Noen baser har også mulighet for avgrensning på forskningsmetode, kontekst og fagområde, og hvem publikasjonene primært er skrevet for. Databasene er ulike, og du bør undersøke mulighetene når du planlegger søket ditt. EKSEMPEL Dersom du skal skrive en oppgave om politiske og religiøse forhold før og under reformasjonen i Norge, kan dette gjøres på følgende måte:Søk på reformasjonen.

Problemstilling Søkeord Kombinasjon av søkeord. Macros for Teachers: Automatiserte Merknader / Short cuts in Word to point out grammatical errors: Beskrivelse + Video. Codes for Grammatical Errors 1. ALT + C = Concord Error/Error in Subject-Verb agreement/Feil i samsvar mellom Subjekt og Verbal 2. ALT + P = Punctuation Error 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Voting with smartphones during presentations. TheLearnia - Free Online Whiteboard. Educator Community - Jobb smartere - studer smartereJobb smartere – studer smartere. Meny Educator Community Bli medlem på Microsoft Educator Community og kom i kontakt med pedagoger fra hele verden! Se Sway for mer informasjon: 0 Tweet 0 Share 0 Share 0 Share 0 Share 0 Share 0 Pin 0 Mail 0 Share. 2 Quick Ways to Use Self Assessment in Showbie – Showbie.

With the ability to control Showbie’s features and functions with the tap of a finger, there are many easy ways to take advantage of its speed and responsiveness. In the past couple of weeks, we’ve seen two fantastic examples of teachers using Showbie for self-assessment by using common features in new and clever ways. Both help educators save time grading while encouraging students learn how to assess their own work. Timed quizzes in Showbie with self assessment Eighth grade math teacher @RoxyGirlTeacher had the clever idea of using the annotations function to create a self-timed quiz for her students that allowed them to grade their own answers.

To do this: Upload a 2 page worksheet, with the first page instructing students to turn off teacher annotations before turning the page. This hides your answer key on the next page from their view. And voila! Instant feedback with self assessment The result? Do you have a way of incorporating self-assessment into Showbie that isn’t listed here?