background preloader

Norsk skole

Facebook Twitter

SFO – en arena for læring og utvikling? – Læringsløp Drammen. Visjonen om en helhetlig skoledag hvor SFO ses på som en integrert og likeverdig arena for læring og utvikling, krever et endringsarbeid i norsk skole. I mange skoler er SFO en «glemt faktor» når man tenker elevens utvikling og vekst. I noen kommuner er det endog en uttrykt pedagogisk retning at SFO skal være en arena fri for planlagt læring. Alt skal skje gjennom mest mulig frie aktiviteter, med lek og frivillighet som hovedingredienser. Skolenorge har i dag mange ulike måter å drifte SFO på. Oslo har laget sin egen Aktivitetsskole, der elevene får tilbud om planlagte aktiviteter som støtter elevenes læring og utvikling, såkalt «læringsstøttende aktiviteter».

Hva sier lovverket? SFO oppsto som en fritidsarena for elevene, og man hadde i starten fokus på at denne arenaen IKKE skulle være et sted for planlagt læring. Hva skal SFO være? Lek eller læring? Vi mener at vi må se på SFO med nye øyne. SFO skal legge til rette for fri lek og organisert lek, både inne og ute. Hilsen. 10 tabuer i skole-Norge – Skolevegen. I skolediskusjoner havner man dessverre fort i skyttergraver. Det er liksom alltid enten eller: For mye eller for lite teknologi, relasjoner eller fag, koseskole eller kunnskapsskole. Synd – for «oss mot dem», fører sjelden til nye og gode løsninger. Noen temaer er også sterkt tabubelagte. Også synd. Skolens selvfølgeligheter bør kunne tåle en god diskusjon, som kanskje reiser noen spørsmål? Aldersblanding Alle elever (med få unntak) begynner på skolen det året de fyller 6 år, uavhengig av når på året de fyller, hvilke evner og ferdigheter de har. 2.

Hvert år skrives det om den avleggs potetferien på høsten, og den alt for lange sommerferien som saboterer elevenes læring. 3. Sikkert unødvendig å utbrodere her, men sånn for moro skyld; har noen prøvd å la noen utenfor skolen lese avtalen vår? 4. Utdanning skal lønne seg. 5. Noen ganger får vi det til å høres ut som de ikke finnes. 6. Noen ganger finner man gull. 7.

Disse er ikke lette å rokke ved. 8. Joda. 9. 10.