background preloader

Læring

Facebook Twitter

Norsk forsking fenger internasjonale lesarar. Forsking.

Norsk forsking fenger internasjonale lesarar

Siv Måseidvåg Gamlem si forsking er ikkje berre banebrytande, nå har den for tredje gong fått ho inn på mest lest lista til tidsskriftet Teacher Development. — Vi veit at motivasjon på ungdomsskulen er dalande. Det finnes mange studiar på høgare nivå om korleis tilbakemeldingar fungerer, men det har vorte forska lite blant denne aldersgruppa, seier førsteamanuensis ved høgskulen i Volda Siv Måseidvåg Gamlem. — Forsking har slått fast at det er viktig med tilbakemeldingar, men vi veit for lite om kvaliteten og forståinga om nyttig tilbakemelding. Kva skal til for å skape kvalitet i læring, spør forskaren som har valt å skrive doktorgradsavhandlinga «Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget». Nå vil alle lese kva ho har kome fram til. Mest lest. How to Teach Without a Lecture and other fun.

Videoressurser

Project CRISS. Dsxyliea. A friend who has dyslexia described to me how she experiences reading.

Dsxyliea

She can read, but it takes a lot of concentration, and the letters seems to “jump around”. I remembered reading about typoglycemia. Wouldn’t it be possible to do it interactively on a website with Javascript? Sure it would. Feel like making a bookmarklet of this or something? Dyslexia is characterized by difficulty with learning to read fluently and with accurate comprehension despite normal intelligence.

Developmental reading disorder (DRD) is the most common learning disability. Some see dyslexia as distinct from reading difficulties resulting from other causes, such as a non-neurological deficiency with vision or hearing, or poor or inadequate reading instruction. Source: Wikipedia. Fremtidsutsikter for skoler i Skandinavia. Under Scandinavia@BETT 2015 lanserte New Media Consortium (NMC) en ny Horizon-rapport om teknologi i skandinaviske skoler.

Fremtidsutsikter for skoler i Skandinavia

Den amerikanske tenketanken NMC har samarbeidet med Styrelsen for IKT og læring (STIL, Danmark), Skolverket (Sverige) og Senter for IKT i utdanningen. Horizon prosjektet ble etablert i 2002. Siden har prosjektet identifisert og analysert nye teknologier som vil ha en innvirkning på utdanningen over de neste fem årene rundt om i verden. Prosjektet er basert på kunnskapsdeling, samarbeid og informasjon fra alle prosjekter. All sekundær forskning, diskusjoner og rangeringsverktøy finnes på NMCs nettsider: scandinavia.wiki.nmc.org.

Horizon rapportene er ikke "rocket science" – de handler om trender og scenarioer som vil påvirke utdanning og læring i fremtiden. Blended Study: 10 Ways to Use Tech While You Learn. We hear a lot about blended learning from an instructor’s perspective, but what about from a student’s perspective?

Blended Study: 10 Ways to Use Tech While You Learn

In what ways can students use technology to support learning inside and outside their course sessions? Traditionally, studying involves a lot of passive reviewing. Reviewing texts, reviewing notes, reviewing lecture slides. But cognitive psychology tells us this isn’t the most effective way to retain information.

St.mld og Udir

Vurdering for læring. Skrive. Elever lytter sig til bedre skriveudvikling. De yngste elever i skolen bliver bedre til at skrive, hvis de kan høre, hvad de skriver, mens de skriver.

Elever lytter sig til bedre skriveudvikling

På Ordblinde og IT-konferencen 2016 fortalte Bent Saabye Jensen om tre års pilotarbejde med lytteskrivning. Centret bad ham fortælle mere om metoden. Auditiv feedback - Når eleverne lytteskriver, modtager de auditiv feedback, fra et it-skriveprogram med en syntetisk stemme, mens de skriver, forklarer Bent Saabye Jensen, på den måde opsamles og oplæses de enkelte fonemer og sammensætning af fonemer løbende. - I et almindeligt it-skriveprogram får eleverne visuel feedback i form af det skrevne ord.

Språk

Matematikk. Digitale verktøy. 35 Educational Resources to Encourage Inquiry & Inventive Thinking. This is a sponsored post.

35 Educational Resources to Encourage Inquiry & Inventive Thinking

I’ve scoured the internet, including all of my favourite social media sites, to bring you a fantastic collection of online inquiry and inventive thinking resources that I know will inspire and motivate both you and your students. Denne siden lar deg prøve å lese med dysleksi. Svensk utvikler forsøker med nytt prosjekt å visualisere dysleksi.

Denne siden lar deg prøve å lese med dysleksi

Selv om det ikke fins eksakte tall, regner forskere med at over 200 000 nordmenn – om lag fem prosent – sliter med lese- og skrivevansker. Nå har den svenske utvikleren Victor Widell gjort et forsøk på å visualisere hvordan det oppleves for de som sliter med dysleksi. Til avisen Metro sier han at han selv ikke har erfaring med lese- og skrivevansker, utover samtaler med venner som sliter med det. Han oppfordrer derfor til å ikke drafor lange paralleller til hvordan det faktisk oppleves å ha dysleksi. Vil forkaste læringspyramiden. Læringspyramiden finnes i mange varianter.

Vil forkaste læringspyramiden

Felles for disse er at de rangerer effektiviteten av ulike læringsformer. Pyramidens topp representerer den laveste læringseffekten, bunnen representerer den høyeste. Egen opplevelse og handling fremheves som de optimale læringsformene, mens abstrakte begreper og å følge forelesninger sies å gi minst utbytte. De ulike gradene av effekt angis gjerne i prosenter. Tvil rundt modellens opphav – Da vi ble presentert for en versjon av læringspyramiden under et kurs i pedagogikk, stusset vi ved en rekke ting, og det vokste fram en tvil om modellen kunne være sann, forteller Sigbjørn Hernes, hovedbibliotekar ved Høgskolen i Lillehammer. Han har som sammen med filosof Kåre Letrud har sett nærmere på modellens innhold og bakgrunn.

Den eldste kjente kilden for modellens prosenter er en artikkel fra 1967 av en D.G. Treichler oppgir ingen referanser for dette skjemaet. Tilfeldig Dale gjør ingen rangering av disse mediene etter effektivitet.