background preloader

Hernieuwbare energie

Facebook Twitter

Aanmelden bij je Microsoft-account. EDORA - Fédération des énergies renouvelables. 08.12.2016 Politique de l’énergie verte à Bruxelles Que fait la Région bruxelloise en matière d'énergie et du climat ?

EDORA - Fédération des énergies renouvelables

Pour répondre à la question, EDORA et CMS ont donné la parole aux "acteurs" lors d'un séminaire organisé le 7 décembre 2016. "L’Union Energétique Européenne" qui guide le processus à l’horizon 2030 a fixé les objectifs des Etats-membres, et notamment en matière d’énergies renouvelables. La nature essentiellement urbaine de la Région Bruxelloise, sa faible industrialisation et son secteur tertiaire prépondérant sont autant de spécificités qui requièrent des orientations « sur mesure ». ABOUT THE INITIATIVE. The electric industry is in transition.

ABOUT THE INITIATIVE

Technological innovation and increasing competitiveness of renewable energy resources, combined with aging infrastructure, extreme weather events, and system security and resiliency needs, are all leading to significant changes in how electricity is generated, distributed, managed and consumed. New York State must lead the way to ensure these trends benefit consumers, whose lives are so directly affected by how they procure energy. The availability of reliable, resilient, and affordable electric service is critical to the welfare of citizenry and is essential to New York’s economy. To ensure continuing economic growth and prosperity for New York, Governor Andrew M. Reforming the Energy Vision (REV) 9 mythes over de Duitse Energiewende weerlegd. De Belgische nucleaire verslaving staat in schril contrast met de keuzes van onze oosterburen.

9 mythes over de Duitse Energiewende weerlegd

In de nasleep van Fukushima in 2011 besliste Duitsland om al zijn kerncentrales te sluiten tegen 2022. De Duitsers willen bovendien hun CO2-uitstoot met 40 procent verminderen tegen 2020. Om dit mogelijk te maken, trekt het land volop de kaart van hernieuwbare energie en energiebesparing. De wereld volgt deze energierevolutie op de voet. Kan Duitsland ook voor energie een gidsland zijn? Dat die beslissing een schot in de roos was, is duidelijk. Mythes ontkracht Toch doen er heel wat onterechte mythes de ronde over de Energiewende. De Duitse successen en tegenslagen kunnen een leerschool zijn voor de broodnodige Belgische energietransitie. > Brochure 9 mythes over de Duitse energiewende weerlegd. Reports and papers.  Battery Storage for Renewables: Market Status and Technology Outlook.

Mijn Hernieuwbare Energie. Reports and papers. Valoriser la chaleur du ventre de la terre, c'est possible ! D'une manière générale, l'énergie géothermique est la partie de la chaleur terrestre qui peut être utilisée par l'homme.

Valoriser la chaleur du ventre de la terre, c'est possible !

Selon la Directive Européenne du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (2009/28/CE), l'énergie géothermique est définie comme « une énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide. » Cette chaleur provient du noyau terrestre et de la dégradation naturelle de certains isotopes radioactifs. Le transport de cette chaleur se fait soit par conduction via les roches, soit par les phénomènes volcaniques, soit par le réchauffement et la possible convection d'eaux souterraines. Le gradient terrestre moyen, hors zone volcanique, est de l'ordre de 2-3°C / 100 m. On a donc une température comprise entre 30 et 50°C vers 1-1,5 km de profondeur. 3D Subsurface Viewer. De 3D SubsurfaceViewer maakt het mogelijk om het G3Dv2, het geologisch lagenmodel van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te bekijken in 2D en 3D.

3D Subsurface Viewer

Verscheidene visualisaties zijn mogelijk. U kan de positie van de geologische eenheden in de ondergrond bekijken in 2D en 3D, zelfgekozen afgedekte geologische kaarten of subcropkaarten maken in 2D of 3D, de boorgegevens visualiseren en willekeurige verticale en horizontale profielen genereren. Zowel het programma als het modelbestand dient u lokaal op uw computer te installeren waarna u het volledige model kan visualiseren. Om de data van het G3Dv2 in de 3D SubsurfaceViewer ter beschikking te stellen, werden er enkele manipulaties aan de data uitgevoerd, in vergelijking met de originele downloaddata zoals:

Geothermische Screeningstool. Etude_powertogas_ademe-grdf-grtgaz.pdf. Etude_powertogas_ademe-grdf-grtgaz.pdf. Agoria. How we measure our impact. EnergieID - Energy Analytics. Kombikraftwerk 2 - Startseite. GEOHEAT-app (2013 - 2014) GEOHEAT-app: Economische haalbaarheid van intermediaire en diepe geothermie voor het verduurzamen van de warmtevraag bij bouw- en renovatieprojecten.

GEOHEAT-app (2013 - 2014)

Geothermie of aardwarmte is een lokale en duurzame energiebron. Het gebruik van een geothermisch systeem voor verwarming (en koeling) van ruimtes heeft ontzettend veel troeven. Ten eerste is het een bron van energie waarbij nauwelijks emissies van CO2 of andere stoffen vrijkomen. Daarbij is de aardwarmte lokaal beschikbaar, onafhankelijk van externe factoren en is het een energiebron in de ondergrond waarvan we zeker zijn dat ze voorradig is en blijft. Eenmaal een dergelijk systeem geïnstalleerd wordt, zijn de energiekosten dus voor lange tijd stabiel en voorspelbaar. Ondanks al deze voordelen blijkt dat er best nog veel barrières zijn die een wijdverbreide toepassing van (diepe) geothermische systemen in de regio tegenhouden. In een volgends stap gaan we na wat economisch haalbaar is. Projectverantwoordelijke: VITO NV 1. 2.

Microsoft PowerPoint - 2_Act1_gelogisch_potentieel_11Juni2014.pptx - 2_Act1_gelogisch_potentieel_11Juni2014.pdf. RE-PROSUMERS. Residential Prosumers – Drivers and Policy Options The rise of the solar photovoltaic “prosumers” has the potential to transform the centralized electric utility model that has served the world for over 100 years into a more decentralized and interactive system.

RE-PROSUMERS

In some countries it is now more cost-effective for households to produce their own power from PV than to purchase electricity from the grid. However, a prosumer “revolution” under which decentralized adoption of PV occurs on its own, in the absence of supportive policies or regulatory conditions has not yet arrived. Self-consumption of solar PV is a growing trend globally, but its expansion remains within policy makers’ ability to control… and develop.

Microsoft Word - Omzendbrief Kl-Mg Windturbines 29042009.doc - Omzendbrief_LNE_200901_RO.pdf. IRENA Community - IRENA Community. Provincie Zeeland - Test kleine windturbines. Na het ingebruikstellen van het testpark is gebleken dat diverse turbines met aanloopproblemen werden geconfronteerd en er nog een aantal aanpassingen nodig waren om een goed meetresultaat te presenteren.

Provincie Zeeland - Test kleine windturbines

In overleg met de deelnemers is daarom besloten de meetgegevens over de eerste periode (tot en met maart 2008) niet bij de testresultaten te betrekken, maar hen eerst de gelegenheid te geven de turbines daar waar nodig aan te passen. De testresultaten worden daarom gepresenteerd vanaf april 2008. Deze resultaten zijn te vinden op de pagina De turbines.

Na 1 jaar heeft een eerste evaluatie plaats gevonden en in december 2012 is de balans opgemaakt met een eindrapport. Algemene conclusie is dat er wellicht mogelijkheden zijn voor kleine windturbines maar dat momenteel de prijs en de prestaties niet in verhouding zijn. Iedereen die tegen in de wind loopt, fietst of vaart ervaart de kracht van de wind. De meeste uitvinders hebben een windkracht 7 ofwel 15 m/s in hun hoofd. Power-Link.