background preloader

Bariery współpracy biznesu i nauki

Facebook Twitter

00b7d52caa54f77434000000.pdf. Raport.pdf. Identyfikacja_i_ocena_barier_proj_inwestycyjnych_22b_MRPO_28022013. Komercjalizacja-badan-naukowych-w-polsce---prof.-w.-orlowski.pdf. Przedsiębiorczy uniwersytet? DELab UW (Digtal Economy Lab UW) – program Uniwersytetu Warszawskiego zainicjowany w celu wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez rozwijanie kultury i kompetencji przedsiębiorczych oraz prowadzenia badań naukowych.

Research & Action (R&A) W DELab UW łączymy badania (Research) z działaniem (Action) i dowodzimy, że nauka jest potrzebna praktykom, a najlepsze rozwiązania powstają we współpracy obu sfer. Bariery współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym Nie jest jasne, jak zbudować zasady i praktyki finansowania badań przez biznes, szczególnie w dziedzinach „wrażliwych” (np. biotechnologie, medycyna, leki, zdrowie publiczne, zarządzanie publiczne itp.) Bariery komercjalizacji wyników badań naukowych Bariery w budowaniu relacji z przedsiębiorcami Jak wzmocnić współpracę uczelni z otoczeniem gospodarczym — proponowane działania i rozwiązania Realistyczne i stopniowe budowanie współpracy między uczelnią a sektorem gospodarczym z uwzględnieniem następujących potrzeb/postulatów: