background preloader

Leachmaria91

Facebook Twitter

Maria Leach

Helping Young Talents To Attain International Standards To Study Overseas And Full Filled Their Dream

ทุนการศึกษาความช่วยเหลือทางการเงินช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณได้ วีซ่านักเรียน อเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ การประกันสุขภาพ. ที่ปรึกษาด้านการศึกษา. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ และการจัดการ. อาชีพของบริหารธุรกิจและการค้าจะทำให้คุณสามารถที่จะทำงานที่ใดก็ได้ โปรแกรมของเราถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จด้านการบริหารธุรกิจ เราจัดหาให้มีการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในสาขาที่คุณเรียน ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพได้มากที่สุด คุณมีโอกาสทำงานในองค์กรระหว่างประเทศชั้นนำ นำทีมและสร้างโซลูชั่นทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครเป็นนายตัวเองและสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการค้า ไปจนถึงด้านการเป็นที่ปรึกษาทำงานด้านการเงินโดยนำความรู้ด้านการเงินยุคใหม่ปฏิวัติวิธีการดำเนินงานขององค์กรให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถนำทักษะและความคิดใหม่ๆ ในทำงานด้านการตลาด ช่วยให้องค์กร ทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่พวกเขาต้องการคุณจะสามารถทำงานในได้ในทุกๆอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งการสร้างธุรกิจของตัวเองในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ติดต่อเรา.

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ และการจัดการ

ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การเรียนสาขานี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มองย้อนกลับมามองความเป็นไปต่างๆ ในสังคมผ่านศิลปะ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญต่อสายอาชีพและการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง.

ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

สถาปัตยกรรมและอาคาร. ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมาก ถือเป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้กับการสร้างอาคารในรูปแบบหลากหลาย เรียนรู้การออกแบบบ้านที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยก้าวสู่การเป็นสถาปนิคที่โดดเด่นในวงการ สร้างผลงานที่ดีและโดดเด่นตั้งแต่ตึกระฟ้า พิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงตึกที่พักอาศัยสร้างบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมถึงบ้านของชุมชนต้นแบบมีส่วนร่วมในการสร้างอาคารในสถานที่สำคัญๆ รวมถึง สนามบิน กีฬาสถาน โรงพยาบาล โรงเรียน หรือแม้กระทั่งตึกราชการต่างๆ ติดต่อเรา.

สถาปัตยกรรมและอาคาร

International Hospitality Management Degree Courses - AECC Global Indonesia. With a qualification from a leading international education provider, you’ll build incredible employability prospects and gain the practical experience you need to build a successful career.

International Hospitality Management Degree Courses - AECC Global Indonesia

Whether you love food and want to create unique flavour combinations, want to run hotels in exotic destinations, or start your own restaurant or bar, a qualification in hospitality or commercial cookery is your ticket to success. Do you love food and want to create unique flavour combinations as a leading chef? Study Abroad Engineering Courses. Whichever field you specialise in, you can be sure that your work will include practical thinking, advanced design and finding solutions to the world’s biggest problems.

Study Abroad Engineering Courses

You’ll need to harness all the powers of your curiosity, resilience, and intelligence to succeed. But the rewards are worth the effort, as engineers often find work easily and earn higher wages than average. Design - AECC Global Indonesia. As a professional artist, designer or communicator, you’ll be part of an influential group of people who are shaping society.

Design - AECC Global Indonesia

Study Abroad Accounting. With a career in business and commerce, you could find yourself working almost anywhere.

Study Abroad Accounting

Our programs are designed to give you the qualifications you need to succeed, and we back them up with innovative placements and internships, giving you the best chance of future career success. You’ll learn time management, how to juggle multiple priorities, creative thinking and leadership skills that apply to a huge range of workplaces, and your qualification is your starting point to an amazing career. International Studies Abroad. Why Study Nursing In Australia. Home to over 1000+ institutions with on-demand infrastructure facilities, Australia is the 3rd most sought after study destination for international students worldwide.

Why Study Nursing In Australia

The Australian Education System and the courses offered are revised continuously with inputs from industry specific scholars ensuring international students keep up with current trends. Physics, Psychology, Biomedical Science. Whether you use your science qualification to work on research projects, or in the field as a specialist science officer, you’ll find varied and exciting work that challenges you every day.

Physics, Psychology, Biomedical Science

Medicine. Medicine is a highly sought-after qualification, and you could find yourself working in any corner of the globe.

Medicine

Medical professionals often have varied careers, with long periods of training, and undertake placements in a wide range of locations both urban and remote. Become a world-renowned surgeon performing delicate operationsWork in emergency medicine for a fast-paced life, helping save lives and dealing with a huge variety of medical problemsBe at the cutting-edge of research into lifesaving drugs and equipment as a researcherTake on a highly respected role within society as a General Practitioner and help maintain the health of your community Speak With Us Today.

Study Abroad in Law School. Studying law gives you a great range of base skills that you can go on to use in many fields. Law is essentially a discipline that helps people solve conflict, and you’ll graduate with advanced research and negotiation skills that will be an asset to any workplace. Health and Allied Health. When you work in the health field, you can look forward to valuable and rewarding work helping others in your community feel healthy and happy. Scholarships in the UK for International Students. Popular for their impeccable quality of education and rated one of the finest places to live today, the UK offers a significant number of popular scholarships for international students, alongside an enriching study experience. There is a multitude of Scholarships in the UK for international students, to help fund their studies in the UK. This includes scholarships, grants, bursaries, fellowships, monetary awards, and loans, etc. The availability of these multiple scholarships in the UK for international students from both the government and the privately held universities is driving the student growth every year.

Scholarships in the USA for International Students - AECC Global. Choosing the perfect study destination is as important as deciding on the right course and university. One of the most popular study destinations among international students in the USA. For a long time, it has been considered to be the ideal destination for students to build a life after graduation. Pursuing a bachelor’s or master’s degree in the United States of America is expensive. But there is a wide range of scholarships in the USA for International students which reduces the course fee by a considerable amount and helps them fund their studies.

The annual report from Open Doors examines trends in international academic mobility in the United States. Scholarships in Canada for International Students - AECC Global Indonesia. Canada is a growing hub for international students, with an educational system based on cross-disciplinary studies and great facilities. Canadian universities are ranked quite high for their distinctive courses and affordable tuition fees. Scholarships in New Zealand for International Students - AECC Global. World-famous for its friendly people, spectacular landscapes, educational excellence, and relaxed lifestyle, New Zealand is a great place for international students to pursue their higher education. As per the data of 2018, New Zealand is working to attract more Indonesian students with around 1,248, pursuing their masters or bachelor’s in New Zealand.

Benefits of Scholarships in New Zealand for Indonesian Students: Full-fledged tuition feesA living allowance (NZ$491 per week approx.)An establishment allowance (NZ$3000 approx.)Medical insurance when you are in New ZealandTravel allowance during the course tenure (allowed based on the length of scholarship) Read more and know about the government offered scholarships in New Zealand for international students. LPDP Scholarship LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), is a full-ride scholarship program from the Indonesian Ministry of Finance for all Indonesian citizens.

Scholarship in Australia for Indonesian Students - AECC Global. Being one of the most popular study destinations in the world, Australia has a lot to offer on a holistic level to international students. Their education system is globally renowned and is highly regarded as one of the best in the world. To further extend their support to international students, the Government of Australia has in fact invested over AUD$ 300 million for scholarships for international students in Australia.

There are plenty of scholarships in Australia for Indonesian students seeking financial support to pursue their study abroad goals. It only takes the right set of information to get closer to earning one. Read on to learn more about the various scholarships in Australia for Indonesian Students. Aeccglobal.co. Being one of the most popular study destinations in the world, Australia has plenty to offer on a holistic level to international students.

Their education system is globally renowned and is highly regarded as one of the best in the world. Aeccglobal.co. เทคโนโลยีสารสนเทศ. อาชีพที่เกี่ยวกับด้านไอทีถือว่าเป็นงานที่มีผลตอบแทนสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลก ความต้องการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีความจำเป็นอยู่มากและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โลกของเรายังต้องการผู้ชำนาญการด้านไอที เพื่อพัฒนาแวดวงเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำต่อไป ก้าวมาเป็นนักเขียนซอฟต์แวร์ หรือผู้พัฒนาเกมส์และเขียน CODE การสร้างแอพพลิเคชันใหม่ๆ และสร้างปรากฎการณ์ให้กับโลกสื่อออนไลน์เป็นส่วนช่วยในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และแก้ปัญหาไอทีที่ซับซ้อนในฐานะผู้เชี่ยวชาญศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ทักษะทางด้านไอทีกับความรู้ทางธุรกิจในฐานะนักวิเคราะห์ไอที และแสดงศักยภาพดังกล่าวให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุกิจและเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรทำงานและออกแบบเว็บไซต์ให้กับกลุ่มลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ติดต่อเรา.

คหกรรมศาสตร์ การโรงแรม และการบริการส่วนบุคคล. วุฒิการศึกษาจากสถาบันการเรียนนานาชาติชั้นนำที่คุณจะได้รับนั้น จะสามารถทำให้คุณมีอนาคตในการทำงานสายการบริการที่สดใสรวมถึงยังได้รับประสบการณ์ที่ดี และสามารถเป็นนักบริการที่ประสบความสำเร็จได้อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะรักการทำอาหารหรือชอบการสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆขึ้นมา เป็นเจ้าของกิจการโรงแรมที่ตั้งอยู่ในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หรือเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือบาร์ วุฒิทางด้านการโรงแรมและการทำอาหารสามารถเป็นใบเบิกทางต่อฝันของคุณได้ หากความฝันของคุณคือการสร้างสรรค์เมนูที่แปลกตาและถูกปากคนทั่วไปในฐานะเชฟแถวหน้า การศึกษาด้านการเป็นเชพมืออาชีพ สามารถทำมันให้เป็นจริงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการโรงแรมสามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมสุดหรูหรืออพาร์ทเม้นท์ที่ตั้งอยู่เมืองใหญ่ได้เป็นเจ้าของกิจการบาร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ ด้วยตัวเองและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการค้าปลีกเพื่อขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้คนทั่วทุกมุมโลก ติดต่อเรา.

วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าคุณจะถนัดในสายงานไหน คุณมั่นใจได้เลยว่าความคิดเชิงประยุกต์ที่คุณมีนั้นจะได้ใช้เป็นเครื่องสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ และสิ่งนั้นอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาระดับโลกได้ จะประสบความสำเร็จในงานแขนงนี้ได้ ตัวคุณต้องใช้พลังของอยากรู้ ความยืดหยุ่น และสติปัญญา แต่ผลตอบแทนและรางวัลที่ได้จะคุ้มค่า ซึ่งโดยปกติแล้ววิศวกรมักจะมีโอกาสได้รับงานและเงินตอบแทนมากกว่างานประเภทอื่นอยู่แล้ว. Education System of Canada - AECC Global. Education System of Canada - AECC Global. Education System in UK - AECC Global. Education System of New Zealand. Cost, Visa and Scholarships - AECC Global Indonesia. Australia, New Zealand, USA, Canada and UK - AECC Global. The building industry is changing rapidly, and now you could find yourself working on a huge range of projects in cities and communities around the world. Learn how to design homes that people love living inBecome an influential architect and design impressive monumental buildings, from skyscrapers to museums and apartment blocksBuild homes for low-income housing projects, or create master-planned living communitiesYou could find yourself working on the construction of major buildings, from airports to sports stadiums, hospitals, schools or even government buildings Speak With Us Today.

Study Abroad Scholarships for International Students - AECC Global. Study Abroad Student Visa - AECC Global. Education Counselling - AECC Global Indonesia. Overseas Education - AECC Global Indonesia. Benefits of Studying Engineering in Canada. Aeccglobal.co. Best Business Schools in the UK. Study Abroad Fine Arts, Design, and Communication. Business, Commerce and Management. Study Abroad Fine Arts Programs. Study Abroad Landscape & Architecture Courses. Study Abroad with Scholarships. USA, Australia, UK, Canada, New Zealand - AECC Global. Student Health & Travel Insurance, Study Abroad- AECC Global. Overseas Education Counselling. เรียนต่อต่างประเทศ - AECC Global ประเทศไทย.